Dimecres 14 de juny: convocatòria del Ple ordinari, escriptor local Julio L. Calderón i explicació del pressupost participatiu 2018 a l’Esplai

Aquest matí he tingut la visita de l’escriptor local Julio L. Calderón.

Julio CalderónViu a Can Gordei i el mes de març va presentar al CMC el llibre “El cazador de almas”. Doncs avui ha vingut a donar per la biblioteca dos dels seus llibres: “Cazador de almas” y “El caminante, peregrino de la libertad”. Moltes gràcies Julio, aquests llibres estaran al fons local de la biblioteca i us animo a llegir-los!

Després signant la convocatòria per convocar el Ple ordinari del proper dilluns 19 de juny a les 7 de la tarda. És un Ple amb 13 punts, aquí teniu l’ordre del dia:
1. Aprovació de les actes anteriors

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

3. Donar compte Decret d’alcaldia de l’aprovació liquidació pressupost 2016

4. Donar compte informe de secretaria Intervenció del període mig de pagament primer trimestre del 2017

5. Aprovació modificació de crèdit 2/2017 del pressupost del 2017

6. Aprovació de l’ordenança reguladora de les bases generals per l’atorgament d’ajuts individualitzats a famílies en situacions socio- econòmiques desfavorides de subvencions per les activitats d’excursions i colònies escolars 2017-2018

7. Aprovació declaració per poder contractar personal laboral temporal i/o funcionari interí per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables a sectors funcions i categories professionals

8. Aprovació inicial del protocol d’ús de xarxes socials de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

9. Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal

10. Aprovació inicial del Codi Ètic i de Bona Conducta

11. Aprovació declaració de revisió d’ofici per declarar nul de ple dret l’acte administratiu pel qual es va aprovar l’arrendament de la finca que conforma el Poliesportiu Municipal a l’entitat Club Segle XX, mitjançant procediment obert i preu bonificat podent-se permetre el subarrendament del Local destinat a Bar Restaurant per part de l’arrendatari, per acord del Ple de data 17 de setembre del 2013

12. Informació de Gestió

13.Precs i preguntes

EsplaiA la tarda, seguim amb les xerrades informatives sobre pressupost participatiu 2018, avui a l’Esplai.
Sessió molt interessant i aclaridora. Recordeu que demà podeu anar al local del Priorat i divendres al local de Can Gordei. Els dos dies a les 7 de la tarda.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari