Dilluns 24 de febrer: matí amb la Cambra de Comerç i tarda de Junta de Govern

Dilluns 24 de febrer: matí amb la Cambra de Comerç de Tarragona i tarda de Junta de Govern.

Dilluns a quarts de 12 del migdia arriben a l’Ajuntament la Sra. Laura Roigé, Presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, el Sr. Daniel Martín, Director Gerent de la Cambra, Sr. Josep Oriol Fernández, responsable de formació de la Cambra i Jordi Cáceres, responsable de projectes i competitivitat de la Cambra.
El motiu de la visita és la petició de la Cambra de reunir-se amb els municipis de la comarca de menys de 5.000 habitants. Ens reunim a la biblioteca municipals i venen els alcaldes de Masllorenç, del Montmell, de Bellvei i el regidor de Banyeres del Penedès. Amb la resta d’alcaldes que avui no hi poden assistir, hi quedaran un altre dia
La Cambra ens explica la seva tasca a la demarcació i les col·laboracions que ofereixen als ajuntaments en matèria de formació, assessorament, suport al comerç, … Des de SOM Bisbal ja fa uns anys que hi col·laborem i la veritat és que és una gran col·laboració amb grans professionals! Un gran equip a la Cambra de Comerç de Tarragona!

A les 7 de la tarda tenim Junta de Govern local, amb trenta-tres punts a l’ordre del dia:

aprovar l’acta de la Junta anterior

– deu declaracions responsables d’obres menors

– un desistiment d’obra

– dues devolucions de fiances per obres

– una declaració responsable d’habitatge turístic

– una llicència d’enderroc

– la proposta de despesa menor 2/2020, de dues despeses menors de 3.000€

– un fraccionament de deutes amb BASE

– una llicència de tinença de gossos potencialment perillosos

– dues retirades de vehicles de la via pública

– dues altes al servei de Punt Verd

– una llicència de gual

– la regularització d’un nínxol

– el pagament de factures per valor de 44.900,64€

aprovar factures per valor de 7.399,29€

– l’inici de l’expedient de resolució del contracte del servei de dinamització del parc de salut

– la convocatòria del concurs literari de Sant Jordi 2020
La Judith, des de la regidoria de cultura, comencen a preparar la diada de Sant Jordi, i l’inici és la convocatòria del concurs literari.
Des del 2016 que l’Ajuntament de la Bisbal organitzem el concurs literari amb motiu de la celebració de la diada de Sant Jordi. Aquest concurs se celebra el dia 23 d’abril de cada any mitjançant un acte de lliurament de premis i el seu objectiu és promoure la creació literària, així com celebrar la festivitat de Sant Jordi.
El Ple del 7 de febrer de 2019, va aprovar inicialment les bases generals reguladores del concurs literari de Sant Jordi de La Bisbal del Penedès, les quals van quedar definitivament aprovades el 27 de març de 2019.
Avui aprovem la convocatòria pel 2020. El concurs compta amb dues modalitats: poesia i prosa. El tema és lliure i els treballs es poden presentar en català o en castellà.
Quant a l’extensió de les obres, aquesta tindrà, com a màxim, 100 versos en el cas de la modalitat de poesia i 6 folis DIN A-4 (a una cara) en el cas de la modalitat de prosa. En tot cas, les obres han de ser originals i inèdites.
El concurs està obert a qualsevol persona física major d’edat. Cada participant pot presentar fins a dues propostes.
Els premis seran lliurats en un acte públic que tindrà lloc el dia 23 d’abril al Centre Municipal de Cultura.Per obtenir el premi, el guardonat a d’assistir a l’acte de lliurament fixat per l’Ajuntament.
Es poden presentar obres des de la publicació d’aquesta convocatòria al BOP i fins al dia 9 d’abril de 2020.
Qui decideix els premis és un jurat format per persones relacionades amb el món de la cultura (representant de l’escola Ull de Vent, de l’institut Coster de la Torre, del col·lectiu joves bisbalencs i de l’àmbit de la cultura al Penedès).

Padró fiscal pel 2020 de la taxa de conservació del cementiri
Aprovem el padró de taxa de conservació del cementiri de La Bisbal del Penedès, corresponent a l’exercici 2020, per un import total de 7.243€, essent el cobrament mitjançant rebut domiciliat, per a cada subjecte passiu.

Quota anual 2020 de l’Associació de Municipis Catalans per la Recollida Selectiva porta a porta
Aprovem el pagament corresponent a la quota 2020 a favor de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, d’import 229€.
L’Ajuntament estem associats a l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta des del 2014. La finalitat de l’associació és promoure i difondre en l’àmbit de la gestió de residus, el model de recollida selectiva porta a porta, a part de promoure l’intercanvi d’experiències i millorar la capacitat d’incidència en l’àmbit supramunicipal.

adjudiquem definitivament el servei del bar del local social de Can Gordei
El mes de novembre de 2019 vam iniciar aquest procés que finalitza ara. Avui adjudiquem definitivament el servei de bar a una veïna de Can Gordei.
El cànon mensual a abonar a l’Ajuntament serà de 350€ mensuals.
Obrirà el proper diumenge 1 de març i l’horari serà de dilluns a dijous de 09:00h a 21:00h, de divendres a diumenges de 09:00h a 22:00h i els dilluns tancat per descans.

Adhesió a la Central de Compres de l’ACM (Associació Catalana de Municipis i Comarques) pel consum d’electricitat i pel servei de manteniment d’ascensors
L’ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), compta amb una central de compres, que aprofundeix en les sinergies a l’hora de poder contractar de forma conjunta.
Els estalvis pels ens locals associats són, com a mínim, dos: de preu, aconseguint, per volum agregat, economies d’escala; i de procediment, assolint l’optimització de les estructures locals, amb reduccions dels terminis en el procediment administratiu.
En el Ple del 21 d’octubre de 2019, es va acordar l’adhesió genèrica d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM – CCDL, per tal de poder efectuar l’adquisició de béns i subministraments i la contractació de serveis a través de la central de compres de l’ACM – CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits per aquests i amb les empreses adjudicatàries.
Avui aprovem l’adhesió a la central de comptes de l’ACM pels següents serveis:
– Per subministrament d’energia: Renovem l’adhesió d’aquest Ajuntament al contracte de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya. És per tot el consum d’energia elèctrica municipal, tant de l’enllumenat públic com del consum d’energia dels edificis i instal·lacions municipals.

– Per manteniment d’aparells elevadors: Adhesió d’aquest Ajuntament al servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
L’Ajuntament disposa de 3 equips elevadors: un a l’edifici del CMC, un a l’Hotel d’entitats i un a l’edifici de l’ajuntament.
Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de desembre de 2012 es va adjudicar aquest servei, amb el que s’ha funcionat fins ara.
La Central del compres de l’ACM va adjudicar el 2017 l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
L’adhesió al servei de manteniment a tot risc pels tres equips elevadors és per un valor total de contracte de 4.116,42€ amb IVA inclòs.

I seguim!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari