Dilluns 17 de juny: convocatòria de Ple per la organització del nou consistori, pel proper dijous

Dilluns 17 de juny: primer dia laborable de la nova legislatura.

Aquest matí he signat el decret de nomenament de tinents d’alcalde i hem convocat el primer Ple d’aquest mandat que és per la organització del nou consistori.
Convoquem avui aquest Ple pel dijous 20 de juny que el farem a quarts de 9 del vespre perquè per la tarda hi ha audicions a l’escola de música i graduació dels alumnes de 4rt d’ESO de l’IES Coster la Torre. Setmana amb molta activitat!

L’ordre del dia del Ple és el següent:
1. Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació
Proposta de la periodicitat de les sessions ordinàries dels Plens d’aquest mandat.

2. Proposta de constitució de la Junta de Govern local
Proposta de constituir la Junta de Govern Local, que és un òrgan col·legiat. Està integrada per l’alcaldessa i per 3 regidors/res que seran nomenats per l’Alcaldessa mitjançant Decret d’alcaldia.

3. Proposta de la composició de la Comissió Especial de Comptes
La comissió especial de comptes és també un òrgan col·legiat, de caràcter especial, que té per objecte examinar i informar del Compte General de la Corporació.
La Comissió especial de comptes està formada per la Presidència, vocals (un representant de cada grup polític municipal) i la secretària.
S’aplica el sistema de vot ponderat a la Comissió de Comptes, de manera que el representant de cada partit vota en nom dels regidors/res d’aquell partit.

4. Proposta de nomenament dels representants de la Corporació a diversos organismes
Proposta de regidors de l’equip de govern com a representant de l’Ajuntament al Consell Escolar del col·legi públic Ull de Vent, representant de l’Ajuntament al consell escolar de l’IES Coster la Torre, representants de l’Ajuntament a la Mancomunitat de l’Albornar i representant de l’Ajuntament al Consorci de Promoció Turística del Penedès.

5. Proposta del règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació
Proposta dels règim de dedicació i retribucions d’alguns dels/les regidors/res de l’equip de govern i del règim d’indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats per part dels regidors i regidores que formin part dels òrgans col·legiats (Ple, junta govern, comissió especial de comptes), hi assisteixin i no cobrin sous de l’Ajuntament.

6. Activitat de control: donar compte del Decret d’alcaldia de la designació dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament

Per la tarda assisteixo a la reunió del PDeCAT del Baix Penedès, al local del Vendrell, amb tots els caps de llista de les municipals i caps locals , per fer balanç dels resultats als diferents municipis. Sempre s’ha de fer per poder continuar endavant!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari