Dimecres 14 de març: comissió de seguiment del servei d’abastament d’aigua, convocatòria del Ple ordinari del dilluns 19 de març i Ple al Consell Comarcal

Dimecres 14 de març, un dia sempre assenyalat perquè és l’aniversari del Rafel!

A quarts d’11 del matí tenim la comissió mensual de seguiment del servei d’abastament d’aigua, amb representants d’Aqualia, tècnics municipals, el secretari i polítics. Una comissió de dues hores on hem tractat molt temes i mica en mica anem avançant. No és fàcil perquè una xarxa amb tants nuclis dispersos i on la majoria de la xarxa té molts anys i, a més, tenint en compte que en les dues legislatures anteriors no es va invertir en canviar xarxa vella, dificulta tenir un servei en condicions. Anem treballant i poc a poc anem millorant.

Acabada la comissió toca seguir amb les propostes del Ple ordinari de dilluns vinent que hem de convocar avui, a primera hora de la tarda com a molt tard. Serà un Ple amb molts punts i no ens podem despistar ni descuidar per no deixar-nos-en cap. A les 5 de la tarda ja tenim l’ordre del dia, amb 21 punts:
Punt 1: Aprovació acta anterior: Aprovar l’acta del Ple ordinari de desembre
Punt 2: presa de possessió de la Sra. Margarita Barberà Cuesta com a regidora d’ERC-AM
Pren possessió l’antepenúltima suplent de la llista d’ERC a les eleccions municipals del 2015, després de la renúncia del regidor Sr. Rodríguez i del que l’havia de substituir.
Punt 3: Modificació de saldo inicial de drets reconeguts de pressupostos tancats 2017
És una modificació on es donen de baixa drets reconeguts (que vol dir que es donen de baixa ingressos pendents de rebre) a conseqüència d’errors del 2012 al 2016.
Punt 4: Modificació de saldo inicial d’obligacions reconegudes de pressupostos tancats de 2017
És una modificació on es donen de baixa obligacions reconegudes (que vol dir que es donen de baixa pagaments pendents de realitzar) a conseqüència d’errors del 2011 al 2016.
Punt 5: Aprovació instrucció de la fiscalització limitada prèvia de la despesaBisbal
És instaurar un sistema de control intern per part de l’interventor municipal, acomplint el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local, que entra en vigor aquest any per tots els ajuntaments.
Punt 6: Conveni de col·laboració amb el CCBP i altres ajuntaments de la comarca, pel programa “Xarxa d’ocupació del Baix Penedès”
El Consell d’alcaldes del 13/09/17 va aprovar l’acord estratègic pel desenvolupament i l’ocupació al Baix Penedès. Aquest acord també contempla definir conjuntament estratègies d’actuacions en la ocupació. Per aquest motiu l’Ajuntament del Vendrell es va demanar subvenció al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) pels programes comarcals d’innovació en l’ocupació i d’innovació en el teixit productiu. A finals del 2017 la Generalitat va atorgar la subvenció. Ara aprovem el conveni.
Punt 7: conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat pel transport comarcal
El conveni actual  està vençut i els municipis de la comarca aprovem aquest nou conveni.
Punt 8: Aprovació de l’expedient de delimitació del terme municipal de La Bisbal del Penedès i nomenament dels membres de la comissió municipal de delimitació
La Comissió de Delimitació Territorial, de la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat , ens informa que s’inicien varis expedients de delimitació de termes municipals en el marc de l’elaboració del Mapa Municipal de Catalunya
Aproven iniciar 65 expedients de delimitació a Catalunya, un dels quals és entre La Bisbal i Masllorenç. Hem de crear la Comissió de Delimitació municipal i enviar-ho al Departament d’Administració Local per quan iniciïn l’expedient.
Punt 9: Revocar i deixar sense efecte l’acord del Ple extraordinari de 03/08/16, de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de transport col·lectiu de viatgers
Com que al juny acaba la concessió, revoquem l’acord.
Punt 10: Addenda al conveni per infraestructures per increment de potència elèctrica als polígons industrials
L’annex al conveni amb Fecsa-Endesa, que ja vam aprovar el maig de l’any passat, que inclou el cost del soterrament de Saifores.
Punt 11: Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la realització dels cursos al CMC
Modifiquem l’article 4 de l’ordenança fiscal que regula el preu dels cursos que es realitzen al CMC incorporant que el preu dels cursos de formació ocupacional que s’hi realitzin serà de 3€ l’hora (el 50% del cost).
Punt 12: Modificació del reglament de prestacions per urgència social
Després de quasi un any de funcionament d’aquest reglament, modifiquem algun aspecte per millorar-lo.
Punt 13: Reglament d’ús i funcionament de l’espai jove
Es crea un espai jove, dins les polítiques municipals de joventut, i n’aprovem el reglament d’ús.
Punt 14: Donar compte informe de secretaria intervenció període mig de pagament quart trimestre del 2017
Punt 15: Donar compte Decret d’Alcaldia 2017-593 de data 29/12/2017
Punt 16: Donar compte Decret d’Alcaldia 2017-592 de data 29/12/2017
Punt 17: Donar compte Decret d’Alcaldia 2017-590 de data 27/12/2017
Punt 18: Donar compte Decret d’Alcaldia 2018-099 de data 07/03/2018
Punt 19 Ratificació Decret d’Alcaldia 2018-0028 de data 24/01/2018
Punt 20: Donar compte Decrets d’alcaldia
Punt 21: Precs i preguntes

Després de signar el decret de convocatòria ja preparem tota la documentació per tots els regidors del consistori. Espero poder aprovar ben aviat les mesures perquè tinguem tota la documentació del Ple de manera digital i ens puguem evitar fer tantes fotocòpies!

A 1 quart de 9 del vespre vaig al Ple del Consell Comarcal. Un Ple amb 64 punts a l’ordre del dia, dels quals 30 és donar compte i, per tant no es voten. Primer hi ha la renúncia d’unaCCBP Consellera Comarcal de la CUP, que donarà pas a una altra consellera comarcal en el proper Ple. Després aprovem vàries mocions d’on destaco la moció en defensa de les institucions catalanes i dels seus representants electes, la moció en defensa d’un sistema públic de pensions i la moció en defensa de l’escola catalana i el model d’immersió lingüística.
I també aprovem 25 propostes entre ratificacions i dictàmens, de contractacions, de subvencions i de convenis.

aniversari

Són quasi les 10 del vespre quan arribo a casa, a temps de veure bufar les espelmes i compartir el pastís!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari