Dijous 7 de desembre: Junta de Govern, bisbalencs a Brussel·les i tarda familiar de cinema

Dijous 7 de desembre a la Bisbal, acompanyant en la distància als bisbalencs i bisbalenques que són a Brussel·les fent costat al President Puigdemont i explicant a Europa la situació a què ens sotmet l’estat espanyol.

BruselesLes imatges que ens arriben de família, amics, veïns, companys de partit, ex-companys de feina, … que són a Brussel·les fan emocionar i posar la pell de gallina. Tot el dia veient wasaps dels diferents grups amb imatges del camí cap a Brussel·les, fotos de tots els catalans que es van trobant i del gran ambient viscut a la ciutat, amb fred, alegria, força i color groc que allà no està prohibit. Som un gran poble i un gran país!

A les 11 del matí celebrem Junta de Govern Local on destaco els següents punts:
Aprovació declaració beneficiaris i no beneficiaris de la convocatòria per la concessió de subvencions del menjador escolar curs 2017/18Bisbal1
S’han presentat 106 sol·licituds de les quals:
80 famílies són beneficiàries
24 famílies són no beneficiàries per ser deutores de l’administració públic (és un requisit exigit per la Llei de subvencions)
1 família no està empadronada
Ara es notificarà a cada família i a les beneficiàries se’ls hi abonarà la part subvencionable per trimestres.
– Aprovació declaració beneficiaris i no beneficiaris de la convocatòria de subvencions de famílies desafavorides per excursions i colònies escolars curs 2017/18
S’aprova el que dictamina la Comissió de valoració, formada per la regidora de benestar social, la regidora de cultura i la de joventut i el secretari municipal. S’han presentat 8 sol·licituds de les quals:
1 família és beneficiària
6 famílies no són beneficiàries per manca de documentació (havent-els-hi reclamat)
1 família no és beneficiària per no estar empadronada
Es notificarà a les famílies i la família beneficiària se li abonarà la part de cada excursió, fins arribar al màxim, quan hagi presentat el rebut de les excursions pagades.
Sol·licitud informe Direcció General Administració Local, al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per la venda de parcel·les per subhasta
L’Ajuntament és propietari d’un 25,23% d’un solar industrial i d’un 33,64% d’un altre solar industrial. Aquestes vendes estan previstes en més de 100.000€ i suposen menys del 25% dels recursos ordinaris del pressupost 2017, per tant, és necessari sol·licitar informe previ segons el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local. Una vegada tinguem l’informe ja podrem aprovar el plec de clàusules de la subhasta.
Aprovació de les bases de convocatòria d’una plaça de tècnic d’ocupació i joventut
Aprovem les bases de convocatòria del concurs d’oposició de personal laboral interí de tècnic de joventut i ocupació. Quan surtin publicades al BOP és quan comencen a comptar els 15 dies per presentar-s’hi i continuar així amb la tramitació.

CocoAquesta tarda anem tota la família al cine a veure “Coco” de Disney. Una pel·lícula de dibuixos però amb un missatge per tothom, per recordar totes les persones que ja no són amb nosaltres però que, si les recordem i en parlem, segueixen vivint dins nostre. Una història molt bonica i molt recomanable de veure.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari