Dijous 10 de novembre: Aqualia, menjador llar d’infants, pressupostos, Ple i assemblea PDECAT

Dijous de molta feina:

Comencem amb la Comissió de seguiment d’Aqualia, la reunió mensual entre l’empresa i l’Ajuntament. En aquesta reunió hem tractat varis temes relacionats amb la revisió de les tarifes d’aigua, les inversions fetes per l’empresa els últims anys i el projecte de fer un nou pou a l’Esplai. Una reunió de més d’una hora molt profitosa!

A les 12 del migdia, a la sala de plens, hem obert els sobre A i C del plec de clàusules per la contractació del servei de menjador escolar a la llar d’infants. Ja es va fer a l’estiu però va quedar desert i ara s’ha tornat a començar.
Només s’ha presentat una oferta però tot i així se segueix el procés previst. Ara els membres de la mesa de contractació (Maguy, Judith, Leo i jo) hem de fer la valoració d’acord amb els barems aprovats al plec de clàusules, i demà divendres obrirem el sobre B (el de la oferta econòmica). A partir d’aquí, si l’empresa supera els requisits exigits, podrà presentar la documentació necessària per confeccionar el contracte aquest mes de novembre.

Acabada la obertura de pliques, ens hem reunit tot l’equip de govern per seguir amb els pressupostos del 2017. Ja ho tenim quasi enllestit i no és fàcil! perquè de per sí ja és laboriós i, a més, s’han de tenir en compte totes les indicacions del Ministerio que no són poques. Esperem poder-lo aprovar en les properes setmanes.

A les 5 de la tarda hem celebrat el Ple extraordinari. No hi érem tots els regidors del consistori, faltava la regidora Pilar Verdún d’ERC per motius personals i familiars.

Ple1. Modificació de crèdit
Es modifica un total de 247.189,95€ :
Crèdit extraordinari (crear partides noves) de 90.170,75€
– Sou base arquitecte municipal: 56.000,75€
– Treballs gestió piscina municipal: 20.570€
– Despeses protocol Serveis Socials, banc aliments: 1.000€
– Material joguines i varis de la Llar d’infants: 1.000€
– Altres despeses diverses ensenyament: 3.000€
– Vallat i escala llar d’infants: 8.000€
– Premis mèrit escolar 2015/16: 600€

Suplement de crèdit (es posen diners en partides ja creades) per 157.019,20€
– Triennis: 4.000€ (de l’arquitecte municipal)
– Complement destí: 30.079,78€ (de l’arquitecte municipal)
– Complements específics: 42.315,17€ (de l’arquitecte municipal)
– Seguretat Social: 40.881,85€ (de l’arquitecte municipal)
– Publicacions diaris oficials (BOP, DOGC,…): 4.000€
– Escola de música: 6.000€ (d’octubre, novembre i desembre)
– Estudis i treballs tècnics: 20.000€ (gestoria, …)
– Combustible vehicles: 5.000€
– Construcció pista: 1.742,40€ (porteries i part del vallat que sortien al projecte)
– Reparació cuina escola: 3.000€ (es van pressupostar 30.000€ i puja 33.000€)

D’on surten aquests 247.189,95€:
De majors ingressos 120.088,33€ de l’IAE

De treure de partides on hi ha sobrant: 127.101,62€
– Parada IES: 16.600€
– Subvenció autònoms: 10.000€
– Adequació piscina: 22.000€ (el que he comentat més amunt de la piscina)
– Adequació edificis públics: 76.159,22€

Aquest punt s’aprova pels vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció dels regidors d’ERC

2. Donar compte del període mig de pagament del tercer trimestre
Aquest punt no es vota, és donar compte al Ple.
Al juny de 2015 passàvem dels 110 dies de període mig de pagament, que vol dir que el període mig per pagar a proveïdors era de 110 dies.
En aquest tercer trimestre arribem a 33,60 dies i això s’aconsegueix amb bona gestió municipal.
Ens acostem al que marca la llei que és de 30 dies.

3. Correcció errada material nomenament del Jutge de Pau Substitut
Estava equivocat el segon cognom i ara s’aprova la correcció. S’esmena i s’envia al jutjat perquè rectifiquin i pugui prendre possessió del càrrec.
Aquest punt s’aprova per unanimitat.

4. Aprovació del padró d’habitants del 2016
El mes d’octubre vam rebre la proposta per aprovar per Ple el padró municipal a data 1 de gener de 2016. És un pur tràmit.
A 1 de gener consten 3.516 empadronats, dels quals 1.861 homes i 1.655 dones.
Aquest punt s’aprova per unanimitat.

EvaDesprés del Ple marxem al Vendrell a l’assemblea del PDECAT, Partit DemòcrataJordi Europeu Català. Aquesta assemblea extraordinària convocava a tots els associats del partit per conèixer els candidats de la comarca a consellers nacional.
Hi ha tres candidats: l’Eva Ma Serramià del JulioVendrell, el Jordi Marlès de Llorenç i el Julio Ramon de Cunit i avui s’han presentat explicant els motius de perquè es presenten com a candidats.A la comarca tenim dues places de consellers nacionals i dissabte ho votarem.
Després l’Olga Navarro com a presidenta comarcal i el Jaume Casañas com a president de federació, han comentat el funcionament de la votació de dissabte i la propera elecció de caps locals d’ara a finals d’any.

I del Vendrell cap a casa!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

2 Comments

 1. Rosa Aroca 11 de novembre de 2016 3:15 pm Respon

  El sou del arquitecte penso que es molt alt i realment no sé quina feina fa i si es molt necessari tindra’l fitxa

  • Agnès Ferré 13 de novembre de 2016 5:08 pm Respon

   En aquest Ple no es posa només el sou sinó el que li hem de pagar segons la sentència.

   http://agnesferre.cat

Deixa un comentari