Dimarts 10 de maig: obertura pliques pel bar de la piscina i signar convocatòria de Ple extraordinari per divendres

Avui dimarts, tot el matí repassant i signant les propostes pel Ple extraordinari que convoquem pel proper divendres 13 de maig a les 7 de la tarda.

Nucli1De juliol fins abril no hem tingut secretari titular sinó que teníem secretari un dia i mig a la setmana i, per la Bisbal, és insuficient. Això feia que molts projectes i propostes avancessin lentament fins a finals d’abril que ja vam tenir secretari d’estat amb plaça a La Bisbal.
A partir d’aquí hem començat a anar a bon ritme, avançant en els temes més endarrerits, posant-nos al dia i començant-ne de nous.
Tan és així, que aquest Ple extraordinari té 11 punts que explicarem en el Ple però que resumeixo aquí:

1. Pressa de possessió del nou càrrec de regidor d’ERC
Fa uns mesos que una regidora d’ERC va renunciar al seu càrrec i la persona que anava darrera a la llista també va renunciar. Per tant, ara qui entra com a regidor d’ERC és el número 11 de la llista per ERC, l’últim de la llista ja que després hi ha els suplents

2. Modificació de crèdit 3/2016 suplement de crèdit i crèdit extraordinari
Modificació de diferents partides del pressupost del 2016

3. Reconeixement extrajudicial de crèdit
Factures de 2014 i 2015 que ara s’aproven i es paguen

4. Donar compte informe d’Intervenció període mig de pagament 1er. Trimestre
Cada trimestre es calcula el període mig de pagament i es dóna compte per Ple

5. Aprovació bases reguladores subvencions activitats culturals i esportives
Feia anys que no hi havia bases per subvencions d’entitats ni partides al pressupost per subvencions. Al pressupost de 2016 tenim partides per subvencions i en aquest Ple aprovem les bases. Una vegada publicades al BOP (Butlletí Oficial de la Província), ja podrem aprovar la convocatòria de subvencions per les entitats i associacions bisbalenques inscrites al Registre d’Entitats

6. Desafectació de part l’edifici públic escolar corresponent al carrer Baix Penedès numero 8 (Casa dels Mestres)
És iniciar el procediment per desafectar la casa dels mestres que està afectada per l’ús del departament d’ensenyament i que sol·licitem que passi a ser municipal

7. Execució Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, en procediment abreujat 512.2014, de data 13.11.2015.
És iniciar el procediment per executar la sentència del Jutjat que va interposar una treballadora municipal contra l’Ajuntament (el 2014) per acomiadament

8. Modificació sessions ordinàries del Ple
El juny de l’any passat aprovàvem que els Plens ordinaris se celebressin el tercer divendres de cada primer mes de trimestre, a les 7 de la tarda
Ara proposem que siguin el tercer dilluns de cada primer mes de trimestre. El motiu és que a partir de l’1 de juny, les dues tardes que l’Ajuntament estarà obert al públic seran el dilluns i dimecres

9. Creació de fitxers de dades de caràcter personal. Fitxer núm. 15 Gestió del Servei d’Ocupació Municipal (SOM)
Per la Llei de Protecció de Dades, tots els serveis municipals han de tenir creat un fitxer de dades de caràcter personal. El Servei d’Ocupació Municipal fa uns mesos que funciona i, per aquest motiu, es proposa crear aquest fitxer. És el fitxer número 15, perquè els altres són fitxers de serveis que ja estan en funcionament

10. Moció dels regidors/es de CiU de rebuig a l’anul·lació del Tribunal Constitucional sobre el Decret català en matèria de la pobresa energètica

11. Moció del PSC de reclamació deute pendent a la Generalitat

Aquests últims dos punts són mocions, declaracions d’intencions que es fan arribar a altres estaments, on queda palès el punt de vista d’un grup davant un fet rellevant o un dictamen.

piscinaA les 12 del migdia he presidit la Mesa de Contractació de la Obertura pliques del procediment obert econòmicament més avantatjós i altres criteris, per tramitació urgent, del bar de la piscina. Tot aquest procediment és per triar qui portarà el bar de la piscina.
Aquests últims anys no es treia a concurs obert, es contractava i prou sense donar opció a qui es volgués presentar.
El 6 d’abril, complint la llei, vam iniciar tot aquest procediment aprovant l’expedient.
Durant aquests dies es podien presentar les persones interessades a portar el bar de la piscina per aquest estiu.
La Mesa de Contractació està formada per la presidenta (alcaldessa), 3 vocals (regidora d’esports, regidora de serveis socials i regidora de cultura) i el secretari.

Avui, al migdia, la Mesa de Contractació hem obert les pliques. Se n’han presentat 3, dues dins termini i una fora de termini que queda exclosa del procediment.
S’obren les pliques per ordre de presentació. Primer el sobre A (documentació administrativa) i després el sobre C (documentació de la ponderació de la qual depèn un judici de valor: preus, millores, serveis a oferir, …).
A partir d’aquí hem de ficar un altre dia, on la mesa de contractació farà primer la valoració i després s’obrirà el sobre C, que és la oferta econòmica.

Ho anem preparant tot per obrir la piscina el dia de Sant Joan!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari