Dijous 12 de maig: donació de sang a la Bisbal i procediment obert per Jutge de Pau

Ahir va sortir publicat al BOP (Butlletí Oficial de la Província) l’edicte d’inici de tràmits per l’elecció del Jutge/ssa de Pau titular i Jutge/ssa de Pau substitut.Està obert el termini per presentar-se fins el 30 de maig de 2016.

Els requisits necessaris els trobareu al BOP i al web municipal. Són els següents:
– Ser espanyol, major de 18 anys
– No pertànyer a cap partit polític o sindicat, o tenir ocupació al servei dels mateixos
– No estar incurs/a en cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial
– No incórrer en cap incompatibilitat de les que estableix l’article 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, en tot allò que sigui aplicable als Jutges de Pau.

La documentació que cal presentar és:
– Model sol·licitud emplenat
– Fotocòpia DNI
– Declaració jurada de complir els requisits
– Currículum vitae

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’elegeix per Ple qui ocuparà el càrrec de Jutge/ssa de Pau titular i qui ocuparà el càrrec de Jutge/ssa de Pau substitut pels propers 4 anys.

CamioSangCentrant-nos en avui dijous, faig esment a la Donació de Sang al Centre de Dia de LaPaperSang Bisbal. Ha estat tot un èxit, ja que més de 30 persones han col·laborat donat sang. Agrair-vos a tots/es la vostra solidaritat, així com també als/les que heu vingut però que no heu pogut donar sang avui.
Ara feia més d’un any que no venia el Banc de Sang i Teixits a la Bisbal, a la tardor tornaran i hem de ser més donants encara! La donació de sang és un acte solidari i de participació ciutadana que beneficia el conjunt de la societat. La transfusió de sang està indicada per al tractament de pacients que, en un moment determinat, presenten una mancança de components sanguinis que no pot ser substituïda per altres alternatives: accidents, malalties, …

A la Bisbal som solidaris!!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari