Dilluns 11 de desembre de 2023: reunions, Junta de Govern i Cafè digital

Dilluns 11 de desembre: reunions, Junta de Govern i Cafè digital

Aquest matí ens reunim l’equip de govern, com cada setmana, i avui encarem les últimes setmanes de l’any. Sempre hi ha feina!
Al migdia tenim Junta de Govern on aprovem vint-i-dues propostes:

– l’acta de la Junta anterior

– quatre liquidacions d’impost per instal·lació de plaques fotovoltaiques

– la denegació d’instal·lació de plaques per no complir els requisits

– la liquidació d’una taxa de gual

– cinc devolucions de fiances per obres o serveis

– la liquidació d’una plusvàlua

– la justificació i el segon pagament a l’escola Ull de Vent per al curs actual i l’anterior, per un total de 10.947,17€
L’octubre de 2022 es van iniciar els tràmits per a la donació de 33.600€ a l’escola Ull de Vent per a material escolar dels cursos 2021/2022 i 2022/2023, després que la regidora d’Ensenyament es reunís amb la direcció del centre per fixar l’aportació econòmica per a ambdós cursos. Com que la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat va arribat el febrer de 2023, el mes de març es va aprovar el primer pagament de 16.800€. A més d’aquesta subvenció, l’Ajuntament ajuda l’escola amb el rènting de dues fotocopiadores i amb el subministrament de paper.

– la millora del servei de videoactes amb l’implementació del sistema Cloud i software per l’espai de les videoactes
El mes de maig l’Ajuntament vam millorar el sistema la gravació dels plens i les Juntes de govern (amb competències delegades del Ple) i implementa un nou espai on veure els vídeos i la documentació relacionada amb aquests de forma segura i certificada. Es va fer a través de la Central de compres de l’ACM.
El nou sistema està operatiu des del mes de juny, i contribueix a fomentar els principis de Govern Obert: transparència, accessibilitat i participació. A més, facilita l’accés dels membres dels òrgans col·legiats i de la ciutadania a les actes i vídeoactes i compleix tots els requisits de seguretat i accessibilitat SSL.
Avui contractem el servei d’allotjament al núvol dins l’acord marc de l’ACM de les videoactes, amb una quota mensual de 60,50€ (IVA inclòs).

– la proposta de despeses menors de novembre

– les bases per la licitació del bar del local social de la Miralba
Aprovem inicialment les bases reguladores que regeixen la llicència del bar cafeteria, sense cuina, del local social de la Miralba. Aquestes bases estaran exposades al públic. Si, arribada aquesta data, no s’han presentat al·legacions, s’aprovaran definitivament i ja es podrà iniciar el procediment de concurs de la gestió del servei de bar i cafeteria del local social de la Miralba.

– la certificació única i final del contracte de subministrament i instal·lació de nous projectors de llum al camp de futbol, per 42.024,58€ (IVA inclòs)
El mes d’agost es van instal·lar els nous projectors de llum LED al camp de futbol municipal amb l’objectiu de renovar els focus existents.
Amb aquesta instal·lació s’assoleixen els següents objectius: reduir de forma considerable el consum elèctric; millorar l’eficàcia lumínica i energètica; complir els requisits de mínima contaminació lumínica; complir els requisits d’il·luminació en instal·lacions esportives i alleugerir el pes de les torres d’enllumenat.
El camp de futbol disposava de quatre torres d’il·luminació amb projectors de llum artificial -focus- que no són de tecnologia LED. Cada torre disposa de 4 focus d’il·luminació i consumeix 2.000 Wh. A més, el sistema anterior no compta amb cap regulador de flux lumínic, la qual cosa feia que una vegada s’apaguessin els llums s’havien d’esperar que es refredin per tornar-los a encendre.

– la certificació número 5 de les obres de la fassina
Aquesta proposta és competència del Ple delegades a la Junta de Govern mitjançant acord plenari del 6 de juliol de 2023. Les Sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua en competències delegades del Ple, la Sessió es sotmet als mateixos requisits de publicitat de les Sessions del Ple, que són públiques. S’han obert les portes de la sala de plens a 1 quart d’1 del migdia, per tal que pugui assistir-hi públic. Aquest punt de l’ordre del dia es gravarà i posteriorment, es retransmetrà per garantir la seva publicitat.
Aprovem la certificació d’obres número 5 de les obres de consolidació, reforma i nova construcció de la fassina, per 35.240,38€ (IVA inclòs).

– aprovació de factures per un total de 99.215,99€

– modificació del contracte de la fassina
Aquesta proposta també és competència de Ple delegada a la Junta.
A la Junta de govern del 17 de novembre vam modificar el projecte de les obres de la fassina per les següents modificacions en la consolidació de la torre: Conservació de la cota de paviment existent disposant unes escales per facilitar l’accés i millorar les condicions de la fonamentació; reforços estructurals per l’empenta del vent i estintolaments.
Avui aprovem la modificació del contracte de les obres afegint-hi aquestes modificacions en la consolidació de la torre, per 63.181,38€ (IVA inclòs).

– els excessos d’amidaments i l’última certificació de les obres de la Fase 1 del poliesportiu municipal
Aquesta proposta també és competència de Ple delegada a la Junta.
Aprovem els excessos d’amidaments d’aquestes obres per un total de 57.142,37€ (IVA inclòs) i la certificació número 10 i última de les obres per 316.672,81€ (IVA inclòs).

Per la tarda tinc reunions a les 6 i a dos quarts de 7. A les vuit del vespre vaig a l’auditori del CMC per assistir a la Jornada Cafè Digital de l’Oficina Accelera Pyme Rural del Baix Penedès, destinat a persones autònomes i PIMES. Ens expliquen el kit digital i de les diferents vies i opcions que tenen les petites i mitjanes empreses per a digitalitzar el seu negoci. Una xerrada molt interessant que de ben segur serà profitós pels bisbalencs i bisbalenques.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari