Dimarts 25 d’abril de 2023: Junta de Govern local

Dimarts 25 d’abril: Junta de Govern local

Al matí tinc dues reunions i al migdia, la Junta de Govern local. Hagués tocat celebrar la Junta de Govern ahir però, al ser festiu, la celebrem avui. Aprovem vint propostes:

– dues actes de Juntes de govern anteriors

– la liquidació de taxa d’un gual

– bonificació de l’ICIO d’una instal·lació de plaques fotovoltaiques

– retorn de la garantia per la reforma d’una nau del polígon

– liquidació d’ICIO i taxa per la construcció d’un nou habitatge al nucli

– llicència d’ampliació d’una nau industrial del polígon les Planes Baixes

– dues denegacions de llicències urbanístiques per estar en sòl no consolidat

– quatre autoliquidacions d’empreses energètiques i telefòniques pel pas per carrers

– la quota 2023 del Consorci de Promoció Turística del Penedès
La quota del Consorci és de 1.500€, el mateix import que els últims anys.
El Consorci és un organisme format per entitats públiques i privades que es va crear amb l’objectiu de promoure i impulsar polítiques coordinades en l’àmbit de la DO Penedès. L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès n’és membre des del març de l’any 2017 i la regidora de Turisme, Judith Vidal, és la vicepresidenta 3ª de l’entitat.

– la quota 2023 de l’ACM (Associació Catalana de Municipis)
L’aprovem per un import de 749€, el mateix import que l’any passat.
L’Associació Catalana de Municipis està formada per tots els Ajuntaments de Catalunya, tots els consells comarcals de Catalunya, les quatre diputacions i altres entitats. Aquesta entitat facilita recursos, assessorament jurídic, formació i estudis sobre la realitat local. Així, es poden detectar les principals problemàtiques i necessitats i, en conseqüència, donar-hi resposta. A més, des de l’ACM s’ofereixen diversos serveis i recursos als quals es poden adherir els ens locals.
Tinc l’honor de formar part de l’executiva de l’ACM aquesta legislatura.

– les autoliquidacions de la taxa per publicacions al Butlletí Oficial de la Província, del mes de març

– una targeta d’aparcament per persona amb minusvalidesa

– pagaments de factures per un total de 159.197,71€

– aprovació de factures per un total de 125.759,02€

-l’adjudicació provisional de les obres de millora de la xarxa d’aigua al Priorat i a Can Gordei
Les adjudiquem a l’empresa que ha obtingut més puntuació, per un import de 493.065,27€ (IVA inclòs). Ara, l’empresa té set dies hàbils per presentar la documentació corresponent per poder fer l’adjudicació definitiva.
Objectiu de les obres: evitar avaries a la xarxa, reduir les fuites i millorar l’eficàcia de la xarxa d’abastament d’aigua al Priorat i Can Gordei. Amb l’obra, s’eliminaran les canalitzacions provisionals i s’instal•laran noves canalitzacions. També se substituiran o inclouran vàlvules reguladores de pressió a la xarxa, per evitar problemes ocasionats per les sobrepressions.
Accions al Priorat: canviar i soterrar 437 metres de tubs als carrers Zamora, Cuenca, Teruel, Córdoba i la Coruña; canviar les vàlvules reguladores al carrer Huesca i a la intersecció del carrer Huesca amb l’avinguda del Priorat i fer les unions a la xarxa de l’avinguda del Priorat, en els punts on la canonada no té continuïtat (Sòria, Guadalajara, Cuenca, Zamora, San Sebastián, Burgos i Badajoz), per evitar punts cecs d’acumulació de brutícia i millorar les pressions a la xarxa.
Accions a Can Gordei: canviar i soterrar 693 metres de tub als carrers Llobregat, Ebre, Tordera i Besòs i instal·lar 3 vàlvules reguladores al carrer Cinca amb el carrer Noguera Pallaresa, carrer Segre amb l’avinguda de Can Gordei i al carrer Ter amb el carrer Gaià, on també s’instal•larà un comptador volumètric.

Per la tarda em fan un regal molt especial: una rosa de llaminadures. Gràcies Maryen i Myriam!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari