Dilluns 30 de gener de 2023: reunions, comitè executiu de l’ACM, celebració de casament civil, salutació a l’ex-presidenta del Parlament i Junta de Govern

Dilluns 30 de gener: reunions, comitè executiu de l’ACM, celebració de casament civil, salutació a l’ex-presidenta del Parlament i Junta de Govern

Un dia complert!
Al matí tinc vàries reunions i, a les 12 del migdia, em connecto al comitè executiu de l’ACM (Associació Catalana de Municipis). Un comitè d’una hora, dels últims de la legislatura! on tractem diversos temes, tots per la millora dels municipis.

A les 6 de la tarda tinc el goig de celebrar el casament civil de dos bisbalencs, l’Esther i el Francisco Javier. Moltes felicitats parella!

Fa uns dies que la regidora d’ERC de la Bisbal ens va convidar a la Judith i a mi a l’acte d’ERC que tenien organitzat per avui, amb la presència de l’ex-presidenta del Parlament Carme Forcadell. Vam agrair la invitació però no assistirem a l’acte de partit, sinó que la rebrem a l’entrada del Centre Municipal de Cultura.
Per tant, a 3 quarts de 7 de la tarda anem a rebre-la i li donem una garrafa d’oli i uns llibres bisbalencs. Aquests obsequis els paguem la Judith i jo. Després marxem, no ens quedem al seu acte de partit.

Tornem cap a l’Ajuntament i celebrem la Junta de Govern local, on aprovem 70 propostes:

– l’acta de la Junta anterior

– vint-i-set liquidacions de plusvàlues

– aprovació del padró fiscal del cementiri pel 2023
El total és de 7.375€. El període voluntari de cobrament d’aquesta taxa va del 31 de gener al 31 de març de 2023 i les taxes aprovades són les següents: 12€ anuals per nínxol; 6€ anuals per columbari i 25€ anuals per panteó.

– quatre liquidacions d’ICIO (Impost de construccions, instal·lacions i obres) per obres i reformes, d’entre les que hi ha una de les liquidacions previstes al pressupost per la construcció de dues naus al polígon les Planes Baixes, de més d’1 milió i mig d’euros

– nou liquidacions d’ICIO per instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

– una denegació de llicència urbanística per maca de documentació

– una delegació de llicència d’activitats per manca de documentació

– onze altes de targetes pel punt verd

– l’autorització per la tala d’un pi

– altes i baixes a les activitats de gimnàstica

– una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat

-una alta al registre de tinença de gossos potencialment perillosos

– adjudicació provisional pels focus del camp de futbol municipal
Aprovem adjudicar provisionalment el subministrament i instal·lació de 16 nous projectors de llum LED al camp de futbol, a l’empresa amb més puntuació, per 42.024,58€ (IVA inclòs).
L’empresa té set dies hàbils per presentar la documentació corresponent per fer l’adjudicació definitiva.
Dins el termini, que era fins el 28 de desembre, s’han presentat vuit empreses i la mesa de contractació proposa a la Junta de Govern l’empresa amb més puntuació.
El camp de futbol municipal, en l’actualitat, disposa de quatre torres d’il·luminació amb projectors de llum artificial, tipus focus, que no són de tecnologia LED. Cadascuna d’aquestes torres disposa de 4 focus d’il·luminació i, cada focus, té un consum de 2.000 Wh. El sistema actual no disposa de sistema de regulació de flux lumínic i, un cop s’apaguen els focus, s’ha d’esperar a que es refredin per poder-los tornar a engegar. Els objectius principals que persegueix aquesta contractació, són: reduir de forma considerable el consum elèctric; millorar l’eficàcia lumínica i energètica, complir els requisits de mínima contaminació lumínica, complir els requisits d’il·luminació en instal·lacions esportives i alleugerir el pes de les torres d’enllumenat.

– la renúncia d’una entitat a la subvenció concedida

– l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització del carrer la Vinya

– acord amb l’empresa adjudicatària el 2011 de la instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol municipal, per assumir part de les despeses de les obres d’arreglar deficiències
En els darrers mesos, l’Ajuntament i l’empresa contractista han mantingut diverses reunions amb la voluntat de clarificar les discrepàncies sobre les deficiències detectades i les responsabilitats que se’n puguin derivar.
L’empresa contractista, malgrat manifestar que no es considera responsable de totes les deficiències detectades, ha expressat la voluntat de contribuir a les despeses que pugui ocasionar la seva reparació.
Per aquest motiu avui aprovem la recepció definitiva de l’obra; declarar l’incompliment imputable a l’empresa en 6.000€ i iniciar l’expedient de devolució de l’aval a l’empresa i iniciar l’expedient de contractació per tal de dur a terme les obres
acordades.
El perquè d’aquesta contractació: el setembre de 2011, l’equip de govern d’aquell moment va aprovar per Junta de Govern, l’adjudicació del contracte de subministrament amb opció de compra de gespa artificial pel camp de futbol, per 716.350,00€. El març de 2012, l’equip de govern d’aquell moment, va recepcionar el subministrament i instal·lació, posant de manifest que es trobaven en bon estat.
Explicació de les deficiències i obres de reparació: el febrer de 2016 s’encarrega un informe extern, degut a les fuites d’aigua i incidències detectades en el terreny que envolta el camp de futbol municipal. Aquest informe posava de manifest que l’estat del terreny de joc estava en bones condicions, però que l’entorn del terreny de joc no presentava les condicions òptimes per la seva utilització. Tot el voltant del terreny de joc es va realitzar amb un paviment de formigó in situ, que presentava fissures i assentaments diferencials per haver-se formigonat sobre terreny poc compactat, en vàries vegades i sense connectar els paviments entre sí mitjançant malla electrosoldada.
El novembre de 2017 es varen iniciar unes obres de reparació del paviment de formigó a l’entorn del camp de joc però el desembre de 2019, continuen incidències sobre el manteniment del sistema de reg i la situació del terreny.
Properament es contractarà aquestes reparacions per no acabar correctament l’obra en el seu moment.

– aprovem la contractació de serveis de defensa jurídica per a l’Ajuntament davant del recurs contenciós administratiu presentat per l’entitat Club Siglo XX
Aquest contracte és dins de l’acord marc per als serveis d’assessorament legal i defensa jurídica del sistema comarcal de contractació centralitzada del Consell Comarcal del Baix Penedès, on hi estem adherits, i té un cost de 2.420€ (IVA inclòs).
L’entitat ha presentat el contenciós contra l’aprovació del projecte de remodelació i ampliació del pavelló poliesportiu municipal (fases 1.1 i 1.2), aprovat el 2022, consistent en la revisió dels amidaments, el pressupost i els plànols.
L’entitat Club siglo XX va presentar al·legacions contra aquest projecte, que la Junta de Govern va desestimar.

– iniciem l’expedient per la contractació d’una plataforma d’administració electrònica i serveis de suport i manteniment, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
Ara es prepararà a licitació per 4 anys i per un import anual de 31.036,50€ (IVA inclòs).
La contractació d’una plataforma d’administració electrònica permet a l’Ajuntament continuar el projecte d’administració electrònica i seguir adaptant-se al nou marc legal desenvolupat en la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Ja fa anys que l’Ajuntament compta amb un conjunt de serveis destinats a facilitar la gestió per mitjans electrònics dels processos administratius i l’adaptació a la Llei d’Administració Electrònica.

– contracte menor de serveis per 9.534,20€ (IVA inclòs), per arreglar el cablejat de diversos fanals d’enllumenat públic de la Miralba.
Els últims mesos hi ha hagut robatoris de cablejat a la urbanització de La Miralba. La instal·lació d’enllumenat públic té un sistema antirobatori que no permet treure els cables soterrats, però en fer el robatori han estirat amb cotxes, arribant a trencar els cables soterrats. També han robat tapes de fanals per accedir al cablejat, i robat o trencat part de l’equip electrònic que hi havia.

I encara no estic, perquè tinc dues reunions més després de la Junta. Després, cap a casa.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari