Dilluns 27 de maig: la Diputació ens concedeix una subvenció pel col·lector del Priorat

Dilluns 27 de maig: concessió de la subvenció de Diputació de Tarragona pel col·lector del Priorat i traiem els cartells de la campanya electoral.

Comencem el dia amb l’alegria d’haver guanyat les eleccions i la il·lusió d’iniciar una nova legislatura amb majoria.

I, a l’arribar a l’Ajuntament a les 09:00h, ens espera una altra bona notícia: la Diputació de Tarragona ens ha concedit el 100% de l’import sol·licitat de la subvenció PAM i PEXI que vam demanar a finals de febrer!
És per un nou col·lector d’aigües residuals al Priorat i vam sol·licitar subvenció de 74.013€.

S’han de realitzar les actuacions necessàries per substituir les canalitzacions principals del col·lector d’aigües residuals del cabal principal de la urbanització del Priorat, degut a l’estat actual de les mateixes, ja que es troben en molt en mal estat de conservació necessitant una inversió important per garantir-ne el bon funcionament.
En aquesta xarxa de clavegueram no s’ha fet cap inversió des que es va construir. Aquesta problemàtica de mal funcionament fa anys que hi és i fins ara no s’hi havia actuat.
La xarxa de clavegueram de la part alta del Priorat va a parar en diferents ramals, o afluents, a la canalització principal que es troba situada al mig de la riera natural que descendeix fins al fondo Manyé. Es tracta d’un terreny muntanyós, i amb molt desnivell, ple de pins, i matolls, així com plantes arbustives.
Per canviar aquest tram de clavegueram principal cal:
– Desbrossar la zona boscosa per on transita els trams de clavegueram (la part dels voltants i del tub, d’una longitud de 600m)
– Executar 600m de rasa pel nou col·lector de sanejament i els 14 pous de registre
– Terraplenar i piconar la rasa i els pous amb terres adequades
– Instal·lar el col·lector i pous per efluents residuals
– Proves per comprovar la correcta instal·lació amb proves d’estanquitat (amb aigua) del conjunt de col·lector i pous
– Execució de la protecció d’obra per el col·lector de residuals. La rasa per on discorre el col·lector s’omplirà de la terra vegetal que s’hagi tret per fer la rasa. Damunt de la mateixa es ficarà una capa de formigó de protecció de la canalització
– Connexió amb la xarxa de sanejament existent, deixant a partir d’aquell moment el tram existent fora de servei
– Controls, i proves finals de instal·lació
És una obra complexa per la quantitat de metres d’obra i per la dificultat del terreny. Uns 8 o 10 mesos. El pressupost total (IVA inclòs): 84.961,44€
Aviat podrem iniciar-ho!

Al vespre quedem al local de campanya per treure els cartells i comentar la jornada d’ahir. I a continuar endavant!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari