Dijous 22 de febrer: Junta de govern amb temes d’ocupació, formació ocupacional, convenis amb entitats, control de colònies de gats i molt més i reunió amb l’alcalde de Rodonyà

Dijous 22 de febrer: junta de govern extraordinària amb 14 punts a l’ordre del dia i reunió amb l’alcalde de Rodonyà.

Les 14 propostes de la Junta de Govern d’avui són:Bisbal
desestimar un recurs de plusvàlua
– alta a la plataforma de serveis de contractació pública
– aprovar la segona certificació del pàrquing d’autobusos de l’institut
– concessió targeta d’aparcament per minusvàlid
rectificació dels beneficiaris d’una subvenció concedida de menjador escolar
inscripció en cursos
– ordre de pagament de factures
contracte menor per formació ocupacional pel 2018
Contracte menor de 15.640€ (sense IVA) amb l’empresa Centre d’Estudis Vilafranca Excellens per 5 cursos a realitzar durant el 2018. No són cursos gratuïts pels usuaris, sinó que es pagarà en funció de les hores del curs un preu subvencionat.
Entre abril i juny 2018 oferirem els següents cursos:
Bisbal2Curs d’Ortografia Catalana, nivell I: El 2017 es va organitzar un primer curs bàsic d’ortografia catalana. Aquest curs serà de 40h, tres hores a la setmana als matins en dues sessions d’una hora i mitja. Màxim de 15 participants. Curs dirigit als bisbalencs i bisbalenques que vulguin millorar el català a nivell ortogràfic i adquirir eines i aprendre estratègies per evitar errades ortogràfiques a l’hora d’escriure. Per persones que utilitzen el català i la dominen a nivell oral, però que presenten mancances en l’expressió escrita.
Coaching nivell II: Curs de 30 hores, dues hores a la setmana als vespres, en dues sessions setmanals d’1 hora cadascuna. Màxim de 15 participants. És el segon nivell de coaching que es va iniciar el 2017. L’objectiu és augmentar el lideratge personal i d’equips a través de la metodologia del coaching i aprendre diferents tècniques de coaching útils per la comunicació.
Octubre a desembre 2018:
Curs d’informàtica inicial: Curs de 40h, dues sessions setmanals de dues hores i mitja cadascuna als matins. Màxim de 15 participants. Dirigit als bisbalencs i bisbalenques que vulguin aprendre el funcionament de la informàtica i d’internet i no en tenen coneixement o en tenen unes nocions molt elementals. Es treballarà el sistema operatiu, tractament de textos, full de càlcul i internet (buscar informació, correu electrònic, …).
Gestió del temps: Destinat a autònoms i treballadors per compte aliè. Curs de 30 hores, dues hores a la setmana als vespres, en dues sessions setmanals d’1 hora cadascuna. Màxim de 15 participants. L’objectiu és millorar la gestió del temps laboral i planificació de tasques, per reduir la sensació de “no tenir temps” en l’àmbit laboral i optimitzar els recursos disponibles per augmentar la productivitat.Bisbal1
Estimulació cognitiva, curs de memòria per menors de 65 anys: Curs de 30h, amb dues sessions setmanals d’1h cadascuna. Aquest curs va destinat a menors de 65 anys, aturades o ocupades, que vulguin adquirir coneixements ,eines i estratègies per aprendre a exercitar les funcions cognitives.
Xec nadó 2018
En el pressupost d’aquest 2018 hi ha una partida prevista de 5.000€ per aquesta subvenció. És el tercer any que s’aprova la convocatòria. Aquestes subvencions són un instrument de dinamització del comerç local i de suport a les famílies, ja que aquestes subvencions repercuteixen en comptes als nostres comerços. Les famílies que rebran el xec nadó han d’estar empadronades a la Bisbal almenys 6 mesos abans del naixement o adopció del nen/a. L’Ajuntament subvenciona a aquestes famílies amb 100€. Se’ls proporcionarà 10 vals per import de 10€ cadascun, els quals els poden utilitzar en els comerços del municipi que s’adhereixin a aquesta campanya. Aquests 10 vals seran nominatius per cada beneficiari, a gastar un o més vals en un mateix comerç adherit fins l’1 de desembre de 2018.
Conveni de col·laboració amb FEGP
El mes de gener ens vam reunir amb la FEGP (Federació d’Empresaris del Gran Penedès) el Sr. Isidre Also secretari general i la Sra. Míriam Sánchez directora. La FEGP és una organització empresarial de base associativa, de règim assembleari i de lliure afiliació, que representa el conjunt de l’empresariat del seu àmbit intercomarcal.
L’àmbit territorial d’actuació coincideix amb el de les comarques de l’històric del Gran Penedès (Baix Penedès, Alt Penedès i Garraf).
És un conveni per desenvolupar programes d’actuació i suport en relació amb l’emprenedoria, la retenció i atracció de talent emprenedor i creatiu, la formació de capital humà i, en general, amb les iniciatives empresarials del municipi i el seu entorn.
curs Conveni de col·laboració amb la Cambra de Comerç de Tarragona
Un conveni que signem la Presidenta de la Cambra, la Sra. Laura Roigé i Pons i jo mateixa. És un conveni per desenvolupar programes d’actuació i formació de joves i adults, formació adequada a les necessitats de les empreses del municipi que afavoreixin l’accés al mercat de treball de ciutadans i ciutadanes de La Bisbal en situació d’atur.
En els acords, la Cambra de Comerç posa a disposició de l’Ajuntament la realització de cursos de formació ocupacional dins el programa de Garantia Juvenil o d’altres programes, dins les necessitats formatives del municipi. L’Ajuntament cedim a la Cambra l’ús de determinades instal·lacions de titularitat municipal per a realitzar formació ocupacional, actes adreçats a les empreses o altres activitats. Aquesta setmana ha començat el primer curs de Garantia Juvenil de mosso de magatzem, i s’està treballant des del SOM Bisbal i de la Cambra per oferir nous cursos.
conveni entre l’Ajuntament, l’escola Ull de Vent i la colla castellera els Bous
És per l’ús del gimnàs de l’escola per fer pilates i assajos durant aquest 2018. A través de la regidoria de cultura s’ha tramitat aquest conveni a tres bandes. El conveni és un conveni preparat pels Serveis Territorials d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya on s’exposen els drets i obligacions de totes les parts. El mateix conveni va ser aprovat pel Consell Escolar de l’escola Ull de Vent el 12 de gener de 2018.gats
conveni de col·laboració amb la plataforma coordinadora felina de Tarragona
A proposta de la regidora de mediambient, s’aprova aquest conveni de col·laboració per la gestió ètica de colònies de gats urbans al terme de La Bisbal, consistent en la captura, esterilització, marcatge auricular per l’esterilització, vacunació i desparasitació dels gats per controlar la seva població i salubritat, complint amb el Decret legislatiu 2/2008 pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de protecció dels animals. També s’està afavorint la creació d’una associació a la Bisbal amb les persones que alimenten els gats de les colònies, amb formació i bona gestió. Al pressupost 2018 tenim una partida per aquesta gestió ètica de les colònies de gats de 10.000€.
beneficiaris i no beneficiaris de la convocatòria de subvencions de transport escolar 2017/18
S’han presentat un total de 20 sol·licituds, de les quals 7 es declaren com a no beneficiàries (per ser deutors amb Hisenda, Seguretat Social o Ajuntament), i 13 es declaren beneficiàries per complir tots els requisits.
El transport escolar el realitza el Consell Comarcal del Baix Penedès amb dues línies de transport. El preu d’aquest servei pels usuaris és:
1 alumne: 30€/mes          1 alumne+1 germà: 50€/mes          1 alumne+2 germans: 60€/mes
La subvenció de transport escolar és de:
1 alumne: 9€/mes          1 alumne+1 germà: 15€/mes          1 alumne+2 germans: 16€/mes
A mesura que els beneficiaris presenten a l’ajuntament els rebuts pagats al Consell Comarcal, anem pagant la subvenció.

Una Junta de Govern amb propostes de formació ocupacional, convenis de col·laboració per millorar la formació i ocupabilitat dels bisbalencs i bisbalenques, control de colònies de gats, xec nadó per ajudar les famílies i afavorir el comerç local, subvencions pel transport escolar i estar al costat de les entitats.

Al migdia el regidor de barris, Feliu Gil, i jo hem anat a Rodonyà per parlar amb l’alcalde Enric Ferré. Els dos municipis tenim en comú la urbanització de Santa Cristina, que no està recepcionada. Hem parlat de la situació i millores que podem proporcionar als veïns. Una reunió molt profitosa! L’alcalde ens ha ensenyat el castell on hi ha l’Ajuntament, biblioteca, sales, … és molt maco i funcional. Felicitats Rodonyà!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari