Dimecres 3 d’abril de 2024: comissió de la delimitació del terme de la Bisbal amb Albinyana, Junta de Govern i Ple al Consell Comarcal

Dimecres 3 d’abril: comissió de la delimitació del terme de la Bisbal amb Albinyana, Junta de Govern i Ple al Consell Comarcal

A les 10 del matí tenim la comissió de delimitació del terme municipal de la Bisbal amb el d’Albinyana. La Generalitat ja fa uns anys que va iniciar l’actualització dels termes municipals de Catalunya amb les fites existents, actualitzant-les i geolocalitzant-les. Fa cinc o sis anys vam fer les comissions de delimitació amb els municipis del Montmell, Llorenç, Sant Jaume, Banyeres, Masllorenç i Rodonyà. I ens faltaven per fer les d’Albinyana i Santa Oliva.

Avui fem la comissió amb Albonyana. Ens reunim a la sala de Plens de l’Ajuntament de la Bisbal amb el tècnic de l’Institut Cartogràfix. També assisteixen dos regidors d’Albinyana, la Rosa i el Paco, i dos tècnics. Hi assistim la Judith, dos tècniques i jo i també veïns amb propietats tocant els dos municipis.

L’última acta, l’acta vigent, de la delimitació entre els dos municipis és del 1.919, on hi constaven vint fites, algunes de les quals encara hi són físicament i les seguim utlitzant. Actualitzem una part i, en uns dies rebrem la proposta definitiva.

Al migdia tenim Junta de Govern on aprovem vint-i-quatre propostes:

– l’acta de la Junta anterior

– una llicència urbanística

– quatre liquidacions tributàries per obres

– llicència per la tinença d’animals potencialment perillosos

– tres liquidacions de plusvàlues

– devolucions d’ingressos de casals d’estiu, per diversos motius

– la venda d’un nínxol al cementiri

– el conveni de serveis socials, amb el Consell Comarcal, per aquest 2024
Aprovem l’annex econòmic corresponent a l’any 2024 per 80.819,36€, del conveni entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca (de població inferior a 20.000 habitants) en matèria de serveis socials pel període 2023 – 2025.
El conveni inclou els següents serveis: Els professionals i serveis socials bàsics (47.540,46€); el SAD (Servei d’Atenció a la Dona) amb 6.000€; integradors socials (3.725,38€); voluntariat (Servei Bon Dia i Rebost Solidari) amb 45€; servei d’acolliment residencial d’urgència (1.016,95€); transport adaptat (3.985,17€); Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS) (2.247,19€); educadors socials per a adolescents (4.494,38€); immigració (616,93€); Servei Integral d’atenció a la dona (SIAD) que inclou coordinadora, psicòloga, advocada i LGTBI (2.476,49€); centre obert durant el curs escolar (2.800€); “Pacto de estado” contra la violència de gènere (3.381,84€); envelliment i conductes de risc (642,05€); sensellarisme (778,60€); banc productes suport (273,87€); accessibilitat (767,90€) i curs cuidadors/res (27,15€)

– elcontracte menor per la reparació de l’ascensor de l’Ajuntament
Contracte menor per les obres de reparació de l’ascensor de l’edifici de l’Ajuntament, consistents en la substitució del grup tractor de l’ascensor i el canvi del quadre de maniobres. El contracte és de 15.649,33€ (IVA inclòs).
En una revisió de manteniment es va detectar folgança en la màquina tractora, el que provocava petits problemes en l’ascensor, com desajustos en l’alçada del sòl de la cabina amb el sòl de l’edifici. A la llarga podia provocar problemes de seguretat.
Amb aquesta reparació es protegir el nou grup tractor, s’allarga la vida útil de l’ascensor i s’assegura un ús més eficient de l’ascensor.

– el contracte menor per l’estratègia comunicativa del Pla de mandat
Contracte menor per 16.988€ (IVA inclòs), per l’estratègia comunicativa del Pla de mandat de l’equip de govern, durant 10 mesos.
Concretament suport al gabinet d’alcaldia, estratègia de presència en mitjans, definició d’indicadors de compliment del Pla de mandat i de la seva comunicació. Tenim un pla de mandat per aquesta legislatura i es fa necessari assessorament i acompanyament en la difusió de l’execució del pla de mandant a la ciutadania.

– donar compte de la relació de despeses menors del mes de març

– aprovació i pagament de factures per un total d’11.709,08€

– aprovació de factures per un total de 40.088,49€

– contracte menor per les actuacions d’aquest any de la colla castellera de la Bisbal
Un contracte menor de 11.500€, que inclou l’organització i participació a les diades següents: Diada «In memoriam», 7 d’abril; Diada de l’Apadrinament, 16 de juny; Diada dels Bous, 6 de juliol; Cercavila i actuació per la Festa Major, 15 d’agost i Diada de Catalunya, 7 de setembre

– la liquidació del mes de març del servei de menjador de la llar d’infants, per un total de 852€

– denegar un comptador social per no complir els requisits

– l’aprovació inicial del projecte de l’aparcament de la Riba
És de l’aparcament que actualment es fa servir mentre s’executen les obres, però que es farà definitiu i ben fet quan acabin les obres de la Riba

Sempre que fem Junta, es veu tota la feinada feta per l’equip de govern, i la gran feina dels tècnics de posar-ho sobre el paper!

Per la tarda assisteixo al Ple al Consell Comarcal del Baix Penedès, un Ple on aprovem vint-i-una propostes i donen compte de dotze acords. En destaco tres que ja vaig comentar la setmana passada, perquè són tres propostes que van passar per la comissió informativa: la petició d’arquitecte i enginyer per reforçar el departament d’urbanisme i l’aprovació de la licitació del servei de residus per nou municipis de la comarca.

Feina i més feina!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari