Dilluns 19 de febrer del 2024: mesa de negociació, reunions, Junta de govern i explicació dels pressupostos 2024

Dilluns 19 de febrer: mesa de negociació, reunions, Junta de govern i explicació dels pressupostos 2024

Començo setmana amb la mesa de negociació del personal municipal. M’hi acompanyen la secretària, el representant del personal funcionari, la representant del personal laboral i representant d’UGT.
Avui negociem la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT), que és un instrument d’ordenació del personal municipal.
Fa gairebé 5 anys que es va aprovar la RLT vigent. I ara la revisem per actualitzar els imports de complements de destinació i específic (segons la disposició transitòria 6a del Reial decret llei 6/2023, del 19 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència en matèria de servei públic); dividir l’organització municipal en 6 serveis diferents; revisar i millorar les fitxes descriptives de cada lloc de treball, descrivint més detalladament les funcions de cada lloc de treball i revisar les valoracions dels llocs de treball, seguint la metodologia utilitzada fins ara.
Aquesta modificació de la RLT l’aprovarem per Ple la setmana que ve. Tot i que el Ple no es convocarà fins a finals de setmana, aquest vespre avanço la documentació relativa a aquesta modificació, als regidors i regidores de la oposició.

Acabem uns minuts passades les 10 del matí, i comencem la Junta de Govern local, on aprovem cinquanta-set propostes:
– l’acta de la Junta anterior

– dues altes de guals

– dues targetes de reserva d’aparcament per a persones en situació de discapacitat

– tres altes a la llar d’infants d’aquest mes de febrer

– dues i altes i dues baixes a les activitats esportives, d’aquest mes de febrer

– la renúncia d’un nínxol

– la venda de dos columbaris, al cementiri municipal

– nou altes al servei del Punt Verd

– sis liquidacions tributàries per instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques

– dues liquidacions tributària per comunicacions d’obres

– una devolució de fiances per obres finalitzades

– vint-i-una liquidacions de plusvàlues

– el pagament de la quota 2024 de l’associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta
Aprovem el pagament de la quota 2024, que és de 251,27€.L’Ajuntament està adherit a aquesta associació per tenir informació actualitzada sobre els serveis, les experiències, les normatives i, en definitiva, tot  que envolta el model de recollida selectiva porta a porta, que és el que està instaurat al nucli i al Papagai.

– la pròrroga pel 2024, del conveni de col·laboració del cicle Gaudí, amb l’acadèmia del cinema català
Aprovem la pròrroga per l’any 2024, amb un import anual de 2.057€ (IVA inclòs).
El juliol del 2021 es va aprovar un conveni de col·laboració amb l’Acadèmia del Cinema Català per promocionar el cinema català amb activitats específiques de divulgació per potenciar i assolir que el cinema català arribi al públic de proximitat, a través d’un circuit estable de Cinema Català, el Cicle Gaudí.
Ja fa uns quants anys que acull les pel·lícules del Cicle Gaudí i les projecta a l’auditori del Centre Municipal de Cultura. Les pel·lícules del Cicle Gaudí s’ofereixen cada mes de l’any, a excepció dels mesos de juliol i agost.

– el certificat número 6 de les obres de la fassina
És una proposta competència del Ple delegada a la Junta de Govern mitjançant acord plenari del 6 de juliol de 2023.
Les Sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua en competències delegades del Ple, la Sessió es sotmet als mateixos requisits de publicitat de les Sessions del Ple, que són públiques. S’han obert les portes de la sala de plens, per tal que pugui assistir-hi públic. Aquest punts de l’ordre del dia es grava i posteriorment, es retransmetrà per garantir la seva publicitat.
Aprovem la sisena certificació de les obres de consolidació, reforma i nova construcció de la fassina, per un import de 6.336,86€ (IVA inclòs).

– la segona i última pròrroga del contracte de rènting de dos vehicles: un de la brigada municipal i un altre del Servei d’Informació i Inspecció Municipal
Aquesta proposta és competència del Ple delegada a la Junta de Govern mitjançant acord plenari del 6 de juliol de 2023.
Les Sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, però quan actua en competències delegades del Ple, la Sessió es sotmet als mateixos requisits de publicitat de les Sessions del Ple, que són públiques. S’han obert les portes de la sala de plens, per tal que pugui assistir-hi públic. Aquest punts de l’ordre del dia es grava i posteriorment, es retransmetrà per garantir la seva publicitat.
S’aprova la segona i última pròrroga, per un any més, del rènting de dos vehicles municipals. Concretament, una furgoneta Nissan que utilitza la brigada municipal, i un vehicle Dacia Duster que fa servir el Servei d’Informació i Inspecció Municipal.
L’octubre de 2018 es van aprovar aquests dos rèntings mitjançant la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). Com que l’abril de 2023 finalitzava el contracte de rènting, la Junta de Govern del 13 de febrer de 2023 va aprovar la primera pròrroga, i avui proposo aprovar la segona i última pròrroga.

– la liquidació 2023 d’una comercialitzadora d’energia pel seu pas pels vials del municipi

– aprovem factures per un total de 76.629,58€

Seguim amb la bona feina!

A les 11 del matí tenim reunió amb l’empresa que executa les obres de canvi de xarxa d’aigua a una part del Priorat i una part de Can Gordei. Obres que ja estan avançades, que al Priorat acabaran aviat i seguiran amb les de Can Gordei. Amb aquestes obres arreglem problemes d’abastiment d’aigua als habitatges d’aquests carrers i evitem fuites. Millores del municipi!

Després d’aquesta reunió fem la reunió periòdica de l’equip de govern i marxem cap a casa.

Aquesta tarda anem a l’auditori del CMC per explicar els pressupostos 2024, aprovats definitivament a finals d’any, a les entitats i associacions del municipi. Gràcies a tots els que heu vingut!
Explico els ingressos, d’on venen, i les despeses per capítols i després per serveis, que és molt més entenedor. Explico també que som un Ajuntament amb un pressupost de 4,6 milions d’euros, molt ben gestionat tant per la part política com per la part tècnica, amb deute zero i amb moltes inversions. Tot pel bé dels bisbalencs i bisbalenques!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari