Dilluns 5 de febrer de 2024: reunions, Junta de Govern, explicació de pressupostos participatius i sopar de Santa Àgata

Dilluns 5 de febrer: reunions, Junta de Govern, explicació de pressupostos participatius i sopar de Santa Àgata

A les 10 del matí celebrem Junta de Govern local, on aprovem vint-i-set propostes:

-l’acta de la Junta de govern anterior

-una llicència d’estesa de línia aèria

-quatre liquidacions tributàries per obres

-cinc liquidacions pel pas de subministres

-la subvenció a l’escola pel curs 2023/24
Aprovem iniciar els tràmits per a la donació de 19.818€ a l’Escola Ull de Vent per al material escolar del curs 2023/24.
L’objectiu de l’ajuda econòmica és col·laborar en el funcionament del centre i garantir la igualtat de tots els alumnes en l’educació. Per aquest motiu, s’acorda una aportació de 62€ per alumne/a empadronat/da que serà destinada a la compra de material escolar. Pel curs 2023/24 hi ha un total de 239 alumnes empadronats, per tant, l’aportació ascendeix a 19.818€. Cal dir que enguany l’aportació és de 62€ per alumne empadronat, i aquest import s’incrementa cada any per adequar-lo a la pujada de preus del material.
De manera excepcional s’hi inclou també una partida de 5.000€ per renovació d’equips informàtics de l’escola.
Tot i que aquest és l’import de donació econòmica a l’escola, l’Ajuntament també assumeix les despeses de: 2 fotocopiadores (una a cada edifici de l’escola); paper per tot el curs; el servei de consergeria i de neteja; gasoil per la calefacció i l’activitat d’Evaludens, de lectura en veu alta.
Quan el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, aprovi aquesta donació i ho comuniqui a l’Ajuntament, es farà el primer pagament.

-la quota 2024 de l’ACM
Aprovem el pagament de la quota 2024 de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), per un import de 749€, el mateix que l’any passat.
L’Associació Catalana de Municipis està formada per tots els ajuntaments de Catalunya, tots els consells comarcals, les quatre diputacions y altres entitats. Aquesta entitat facilita recursos, assessorament jurídic, formació i estudis sobre la realitat local. Així, es poden detectar les principals problemàtiques i necessitats i, en conseqüència, donar-hi resposta. A més, des de l’ACM s’ofereixen diversos serveis i recursos als quals es poden adherir els ens locals.

-la quota 2024 de Localret
Aprovem el pagament de la quota del Consorci Localret per a l’any 2023, que ascendeix a 475,25€.
El Consorci Localret està format per les administracions locals de Catalunya i té com a objectiu millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat de la informació. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en forma part des de l’any 1997.

-la quota 2024 del conveni de l’àrea recreativa del Montmell
Aprovem el pagament de 795,13€ corresponents el conveni de manteniment de l’Àrea Recreativa del Montmell per a l’any 2024. Es tracta d’un pagament que realitzen la majoria de municipis de la comarca amb l’objectiu de mantenir i preservar aquest espai, ubicat a la serralada del Montmell i preparat per poder fer barbacoes i acampades a l’aire lliure, prèvia autorització per part de l’Ajuntament del Montmell. L’espai compta amb barbacoes, zona de pícnic, lavabos i aigua potable.

-el contracte menor pel disseny i dinamització dels pressupostos participatius 2024
Aprovem la contractació pel disseny i dinamització dels pressupostos participatius del 2024, que serà la sisena edició, es vol millorar el plantejament per tal que sigui un procés més inclusiu, més participatiu, més transversal i de més qualitat, per 12.644,50€ (IVA inclòs).
L’objectiu és iniciar una nova metodologia i manera de fer, millorar i crear nous espais de participació (en línia i presencials), incrementar la seducció i la pedagogia respecte a la participació ciutadana tant a nivell intern com entre la ciutadania, millorar la transversalitat i la gestió interna del procés i generar intel·ligència col·lectiva.
Els pressupostos participatius del 2024, tindran les següents fases: Fase 1: Disseny, pedagogia, informació i seducció; Fase 2: Difusió i recull de propostes ciutadanes; Fase 3: Filtratge intern de les propostes rebudes; Fase 4: Taller TOP 10!; Fase 5: Treball intern per determinar el pressupost exacte dels projectes finalistes; Fase 6: Votació final; Fase 7: Retorn, seguiment i avaluació de resultats.
Els pressupostos participatius són una eina de democràcia deliberativa pensada per implicar de manera activa a la ciutadania en la gestió de la cosa pública mitjançat la definició de propostes concretes de millora del municipi per tal que aquestes puguin ser incorporades directament en el pressupost municipal.

-les liquidacions del servei de menjador de la llar d’infants d’aquest gener, que suma 795€

-donar compte de les despeses menors

-pagaments per un total de 19.360,69€

-aprovació de factures, una remesa d’11.658,14€ i una de 15.493,94€

-el contracte menor d’EvaLudens per l’escola, pel 2024
Contractem el projecte EvaLudens, del Festival EVA, pels alumnes de 5è i 6è de l’escola de primària Ull de Vent, per la millora de la comprensió i comunicació oral i lectora. L’import és d’11.419,97€ (IVA inclòs), per projectes d’11 mesos dins el 2024, de 44 actuacions.
És un projecte educatiu de cultura i oralitat, que incorpora espectacles de narració, glosa, cançó tradicional i romanços.
Des de regidoria de cultura es considera necessari impulsar, per segon any consecutiu, programes per a la millora de la comprensió i la comunicació oral i lectora de l’alumnat bisbalenc.
Aquesta millora s’aconsegueix amb activitats lúdiques i amb activitats vinculades al manteniment o recuperació de les tradicions i del folklore del territori, per la promoció, difusió i manteniment de la cultura popular.

-el contracte menor de la poda de les moreres del municipi
L’aprovem per un import de 13.590€ (IVA inclòs), per dur a terme el servei de poda de moreres del municipi, que en són 241 repartides entre el nucli, Can Gordei, l’Esplai, el Priorat i el Papagai. La contractació inclou la poda i aclarida a la timba i al pont de la riera.

-la devolució d’una fiança per la construcció d’un garatge

-la segona certificació de les obres de la Riba
Aprovem la segona certificació de les obres de millora de les infraestructures del barri de la Riba, per un import de 26.582,78€ (IVA inclòs). Les obres van començat pel carrer General Mansoi pel carrer Santa Cristina (dels números 1 al 18) i continuen per una part del carrer Pare Junqué. Aquest punt el gravem i publiquem perquè és competència del Ple delegat a la Junta de Govern.

Some els i les de fer feina i poc soroll, i és veritat que això no sempre “ven”, però som així. Treballem per tot el municipi, per millorar la qualitat de vida dels bisbalencs i bisbalenques. I ho fem amb transparència, seriositat i alegria, sense rencúnies, ni enveges, ni mentides. Som un gran equip, l’equip a resultes de les eleccions municipals del maig del 2023. Els resultats de les eleccions s’han d’assumir i actuar en conseqüència!

Després de la Junta de Govern, fem la reunió setmanal de tot l’equip de govern. Feina i més feina!

A les 12 del migdia ens connectem a una reunió per explicar els pressupostos participatius als 3 regidors de la oposició que no van poder venir a la reunió de la setmana passada. Finalment només es connecta una regidora. EStem més d’una hora explicant-ho i resolent dubtes.

I, de quarts de 2 del migdia fins les 7 de la tarda, parant una hora per dinar, el regidor d’ensenyament i jo fem les reunions anuals amb els treballadors de l’àrea d’ensenyament. Reunió que fem unipersonal a començaments d’any per escoltar, fer seguiment de tasques i escoltar propostes.

I encara no acabem el dilluns! Vaig al tradicional sopar de Santa Àgata, per les sòcies de l’Associació de Dones la Roca foradada. Un sopar que cada any té més dones apuntades, tot un èxit!
Mengem les truites que han fet la majoria d’assistents, i riem i conversem! Un gran sopar amb grans dones! Algunes grans amigues i companyes, de les que hi pots comptar sempre!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari