Legislatura 2003/2007

La legislatura 2003/2007 vam engegar molts projectes, alguns es van acabar en la mateixa legislatura, d’altres es van acabar en la legislatura següents i d’altres es van anular quan va entrar ERC al govern el 2007.

Consultori
– S’inicien els tràmits per un nou consultori el desembre de 2005 i se cedeixen a CatSalut els terrenys municipals del carrer Girona. El nou consultori s’inaugura en la legislatura 2007/2011.
– El 2005 comença el nou servei de pediatria.
– El 2006 comença el nou model de transport sanitari que ubica una ambulància a la Bisbal.

Xarxa d’aigua
– El 2006 es fa un estudi on es valoren les infraestructures d’aigua potable del municipi i se n’estableixen les futures línies d’actuació. Les necessitats estan dividides en 3 fases: La primera contempla la creació d’un nou dipòsit que servirà per rebre l’aigua de l’Ebre i abastar en un primer moment la urbanització del Priorat i el nucli; una segona fase preveu connectar els dipòsits de la Miralba, l’Esplai, Can Gordei i la Masieta; i l’última fase és connectar el nou dipòsit amb aquestes urbanitzacions. Aquest projecte no es tira endavant quan entra ERC al govern el 2007.

Aigua de l’Ebre
– El 2007 es signa el conveni per reservar aigua de l’Ebre i, el més important, formàvem part de la xarxa de connexió d’aigua de l’Ebre al Baix Penedès, amb un cost mínim. Era una obra subvencionada per Europa i permetia connectar tots els municipis de la comarca pel tema de l’aigua.
Quan ERC va entrar al govern ho va donar de baixa, vam perdre la subvenció d’Europa i ara no estem connectats a la xarxa comarcal.

Obres del nucli, primera fase
Cost total obres: 890.999,34€: 560.000€ en subvencions, 300.000€ en préstec de la Diputació (préstec subvencionat) i 38.208€ de les arques municipals.
El 2007, amb ERC al govern, es modifica el projecte traient el gas i traient voreres i pavimentant els carrers. Això fa incrementar i molt el cost total.

Institut
L’ajuntament cedeix al Departament d’educació el solar per construir el nou institut i comença a funcionar el 2006.

Escola
– El curs 2006-2007 s’estrena el nou edifici de l’escola CEIP Ull de Vent. L’ajuntament cedeix terrenys per poder ampliar en una segona línia.
– El 2003/04 s’inicia el servei de menjadors escolars.
– Segueix oferint-se el servei de bus escolar, que el govern d’ERC treu una setmana abans de començar el curs 2013/2014.

Joventut
– El 2005 s’aprova el primer pla local de joventut. En l’actual legislatura (2011/15) no s’ha aprovat cap pla local de Joventut i, a més, s’han donat de baixa del servei comarcal de Jove Baix Penedès.
– El març de 2006 es crea el PIJ (Punt d’Informació Juvenil), que s’ubica al Centre Municipal de Cultura.
– El 2006 comença el procés de participació de joves.
. El 2006 es treballa conjuntament amb la Direcció General d’Habitatge perquè el 20% de l’habitatge social als sectors urbanístics SAU1 i SAU2 siguin majoritàriament per joves. Aquest projecte d’habitatges s’atura quan entra ERC al govern.

Escola Municipal de Música
– Es crea el 2004 i el curs 2006/07 té gairebé 40 alumnes.
Quan ERC entra el govern, apuja el doble el preu pels no empadronats, fet que fa que actualment l’escola tingui pocs alumnes.

Biblioteca
– Es posa en marxa el 2004, dins el Centre Municipal de Cultura.
– El 2006 la biblioteca s’associa a la xarxa UNESCO de biblioteques associades i es participa en diferents activitats.
– Activitats a la biblioteca: contacontes amb voluntàries alguns dissabtes d’hivern. Aquesta activitat va acabar quan va entrar ERC al govern.

Polígon Industrial Les Planes
– Obra de 60 parcel•les amb un cost de 3.944.000€.

La Miralba
– El 2006 l’ajuntament renuncia a cobrar 2.137.492€ dels propietaris de les parcel•les de la Miralba (la llei d’urbanisme estableix que quan es realitza una reparcel•lació s’ha de cedir gratuïtament i obligatòriament a l’Ajuntament una part del terreny que s’ha d’urbanitzar. Però com que cada propietari disposa de les seves parcel•les i no es pot cedir una part del terreny, la llei estableix que hauria de pagar-se a l’Ajuntament el preu de mercat d’aquests terrenys que no poden cedir-se).
– Les obres es fan en la legislatura 2007/2011 amb ERC, amb un endeutament molt elevat per part de l’ajuntament i sense transparència en el procés.

Llar d’Infants
– El 2006 es fa un projecte per ampliar la llar d’infants per passar de 56 places a 74 places. Aquest projecte d’ampliació queda anul.lat quan entra ERC al govern, que construeix un nou edifici que ara no pot mantenir.
– El 2003/04 comença el menjador escolar a la llar d’infants.

Share

Deixa un comentari