Tag Archives: mala gestió

Mala nota en la gestió econòmica del 2014 per part de l’equip de govern

Ajuntament1Ahir dimecres 8 d’abril, es va celebrar la Comissió de Comptes de l’Ajuntament del 2014.
En aquesta comissió hi assisteixen, amb veu i vot, l’alcalde i un regidor de cada grup polític. També hi assisteix el secretari i la tresorera, sense vot.
Es van aprovar els comptes amb els vots favorables d’ERC i el PSC.

Per aprovar els comptes de 2014, tenim 15 dies per consultar les factures i els comptes municipals i fer preguntes. Una altra cosa és que les contestin!!

Les dades globals del 2014 són:
Deute a 31/12/14: 4.408.000€ sense comptar leasing gespa camp de futbol
Saldos tresoreria: 309.000€
Factures pendents de pagament a 31/12/14: 517.080€
Romanent de tresoreria per a despeses generals: 15.916,14€

La legislació vigent obliga als Ajuntaments a complir tres requisits en els comptes anuals:
Equilibri o superàvit pressupostari (que hi hagi les mateixes despeses que ingressos o que hi hagi més ingressos que despeses)
Complir la regla de la despesa (no gastar-se més del que es pot)
Complir el principi de sostenibilitat (que l’endeutament no superi el 110% dels recursos)

Ho compleix l’Ajuntament de la Bisbal?
Capacitat o necessitat de finançament? NECESSITAT
L’article 11 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari.
Tenim necessitat de finançament de 563.096,72€ (per cobrir despeses faria falta endeutar-se en 563.096,72€)

Compliment regla de la despesa? NO
El 2014 s’han gastat 607.913€ més del que podia. Ha incomplert la regla de despesa en un 19,51%

Sostenibilitat? NO
L’endeutament màxim permés és 110%. Tenim 113,64%

El no compliment dels 3 requisits és degut a la mala gestió de l’actual equip de govern d’ERC

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

53.000€ a la piscina municipal però sense aigua calenta a les dutxes

Pels pagaments que hem pogut veure de 2014, s’han pagat 53.000€ per tenir platja a la piscina:
Piscina14.555,00€ sorra i obres per fer la “platja”
26.598,60€ posada en funcionament
3.250,00€ fustes
548,00€ reparacions
241,00€ materials varis
463,00€ dutxes
5.009,00€ para-sols
973,00€ gandules
448,00€ abonaments

Però les dutxes dels vestuaris i els lavabos estan igual que fa 8 anys: no s’hi ha fet res i convé una renovació. Fa falta que hi hagi sempre aigua calenta a les dutxes i ara, s’escalfa l’aigua amb una bombona de butà que quan s’acava es triguen dies a substituir.
Als lavabos també els convé un bon manteniment.
No hi ha guixetes i aniria molt bé sobretot pels usuaris habituals.

Però, és clar!! Això no llueix. Arreglar vestuaris, aigua calenta … No es veu a simple vista i no et pots posar medalles, que és una de les coses que agrada més a l’equip de govern de Puigibet!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share