Dilluns 22 de gener de 2024: reunions i Junta de Govern

Dilluns 22 de gener: reunions i Junta de Govern

Avui em llevo cansada i contenta del cap de setmana al pavelló esportiu municipal i comencem una nova setmana!

Començo el dia amb diverses reunions. A quarts de dotze del migdia ens reunim, juntament amb la Cambra de Comerç, amb l’empresa Affinity i Transprime, a la zona industrial de les Planes Baixes, per escoltar propostes molt interessants i importants sobre millores de la conducció, sostenibilitat i millores al servei. Segur que no serà l’última reunió d’aquests temes!

Per la tarda, ens reunim amb veïns i veïnes del carrer General Manso per resoldre dubtes sobre les obres en curs de canvi de la xarxa d’aigua. Gràcies per venir a parlar-ne, i gràcies a la direcció d’obra i l’empresa executora.

A quarts de 7 tenim Junta de govern, on aprovem seixanta-vuit propostes:

– l’acta de la Junta anterior

– setze altes al servei Punt Verd

– tres liquidacions de plusvàlues

– dues altes i dues liquidacions de guals i un canvi de titularitat

– dos canvis de titularitat del rebut d’escombraries

– cinc targetes d’aparcament per a persones en situació de discapacitat

– la venda d’un columbari

– una alta a la llar d’infants

– el padró 2024 de la taxa de conservació del cementiri
Aprovem el padró fiscal de la taxa per a la conservació del cementiri per aquest any 2024, per un import total de 7.405€.
El període de pagament voluntari d’aquesta taxa va del 31 de gener al 31 de març de 2024 i els preus aprovats són els següents: 12€ anuals per nínxol; 6€ anuals per columbari i 25€ anuals per panteó

– vuit liquidacions trimestrals de companyies de subministres, pel seu pas per carrers

– dues denegacions de llicències d’obres

– tres llicències d’obres

– quatre liquidacions tributàries per obres

– vuit liquidacions tributàries per instal·lacions de plaques fotovoltaiques

– la contractació de gasoil de calefacció per les escoles
Aprovem la compra de 5.000 litres de gasoil de calefacció per un total de 4.512,70€ (IVA inclòs). Dels 5.000 litres, 3.500 litres van a la calefacció de l’escola nova i 1.500 litres a la calefacció de l’escola centenària.
La compra s’ha fet a través de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, ja que el gener de 2022 la Generalitat va acordar la incorporació de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès en l’Acord marc de subministrament de combustible, a lots 2 (subministrament de carburant per a vehicles terrestres a la província de Tarragona) i 9 (subministrament de carburant per a grups electrògens i sistemes de calefacció).

– la licitació per portar el bar-cafeteria del local social de la Miralba
Aprovem que puguin presentar-se, durant deu dies hàbils, les persones interessades a portar el bar del local social de la Miralba. Al perfil del contractant es penjarà tota la informació

– modificació del Pla de seguretat i salut de les obres de millora de les infraestructures del barri de la Riba
Aquesta proposta és competència del Ple delegada a la Junta de Govern mitjançant acord plenari del 6 de juliol de 2023. Per això, hem obert les portes de la sala de plens a 3 quarts de 7 de la tarda, per tal que pugui assistir-hi públic. Aquest punt de l’ordre del dia s’ha gravat i es retransmet per garantir la seva publicitat. També he enviat correu electrònic als portaveus dels grups de la oposició, amb la proposta a aprovar.
El 12 de gener, l’empresa que executa les obres de millora de les infraestructures del barri de la Riba, va entrar per registre la modificació del Pla de Seguretat i Salut de les obres.
Es modifica per tres motius: el Departament d’Empresa i Treball ha aprovat el Pla de treball amb amiant per la retirada de les canonades de fibrociment de la xarxa d’aigua; el nou tub de xarxa d’aigua al seu pas pel pont de la Riba, no es posarà amb rasa pel pont, sinó que s’instal·larà el tub que travessa la Riera de la Bisbal a la paret del pont de la Riba, mitjançant una plataforma elevadora i aprovar el nou espai per deixar el material d’obra, situat a una parcel·la del carrer Lleida

– la liquidació d’una plusvàlua

– pagaments per un total de 22.850,55€

– aprovació de factures per un total de 19.360,69€

Molts acords fruit de molta feina feta!

I encara no estem, perquè a les 7 de la tarda ens reunim amb la nova associació de veïns de la Masieta, per diversos temes relacionats amb la urbanització. Gràcies per dedicar part del vostre temps al bé de la urbanització!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari