Divendres 17 de novembre de 2023: reunions, signatura del conveni amb la Societat i Junta de govern extraordinària i urgent

Divendres 17 de novembre: reunions, signatura del conveni amb la Societat i Junta de govern extraordinària i urgent

Aquest matí tinc diverses reunions, de temes de contractacions, d’energies renovables i de formació. També signo el conveni 2023 amb la Societat, amb el seu president i amic Joan Solé. La llei de subvencions és rígida i, en moltes ocasions, massa restrictiva peròn des de l’Ajuntament l’acomplim i la fem complir amb molt de rigor. Ho recalco perquè fa més de nou anys que les subvencions i convenis es concedien per “amistat” o simpatia amb l’anterior equip de govern, i avui encara hi ha algunes persones o entitats que ens demanen que fem el mateix, que donem diners públics sense cap o poca justificació i, com és lògic, no ho fem.
Hi ha un exemple molt clar que és que, quan convoquem les subvencions per entitats, aquestes entitats i associacions que ens exigeixen convenis, no s’hi presenten. Nosaltres seguirem complint la llei i gestionar amb responsabilitat el diner públic.
El conveni amb la Societat és de 12.000€ anuals i, a començaments del proper any, ens ho han de justificar amb el que considera subvencionable la llei. Hi ha hagut algun any que han hagut de tornar una part per no arribar a aquest import de despesa subvencionable, i ho tornen i ja està. És una entitat amb molts socis, moltes seccions i moltes activitats durant l’any. Seguiu així, endavant!

Al migdia celebrem Junta de govern extraordinària i urgent, que vam convocar ahir. El motiu és que estaven les dues propostes a punt i no volem demorar les obres de la fassina ni l’inici de les obres de la Riba, ja que la propera junta de govern no és fins el 27 de novembre.
Els dos punts són competència de Ple delegades a la Junta, per tant, gravem els dos punts de l’ordre del dia.
Aprovem:

-la modificació del projecte de consolidació i reforma de la fassina, pel reforç de la torre de la fassina
Es modifica el projecte amb les variacions estrictament indispensables per garantir l’estabilitat de la torre, degut a circumstàncies imprevisibles, per 63.181,38€ (IVA inclòs), que són: definir la cota de paviment interior de la torre, ja que durant l’execució de les obres s’ha descobert que la cota real dels fonaments estava sota rasant. Es recalçarà la fonamentació dels dos murs de càrrega exteriors de la torre; reforços estructurals per l’empenta del vent, amb quatre anells metàl·lics perimetrals dins la torre i estintolaments com a conseqüència de la conservació de la cota del paviment interior.

– modificació del contracte de millora de les infraestructures del barri de la Riba
La modificació és per la instal·lació d’un provisional d’obres de la xarxa d’aigua pels habitatges, l’execució de cates i la modifcació de la vorada per una vorada remuntable, per un total de 60.361,20€ (IVA inclòs).

Acabem el divendres i a punt per un cap de setmana ple d’actes culturals!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari