Dilluns 4 de setembre de 2023: començo la setmana amb Junta de Govern i diverses reunions

Dilluns 4 de setembre: començo la setmana amb Junta de Govern i diverses reunions

A les 10 del matí celebrem Junta de Govern local, on aprovem vint-i-una propostes:

– dues actes de Juntes de Govern anteriors

– la certificació número 8 de les obres de la fase 1 del Poliesportiu municipal, de 226.953,04€. Aquest punt el gravem perquè es competència de Ple, delegat a la Junta de Govern

– tres altes de guals

– una liquidació de taxa per obres

– una sol·licitud de targeta d’armes

– modificació de titularitat d’una taxa d’escombraries

– quatre liquidacions tributàries per obres

– el contracte menor per la redacció d’una proposta de modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi
Contracte menor de 10.890€ (IVA inclòs) per l’estudi i formulació d’una modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS), per adequar-les a la normativa urbanística general i adaptar-la a les necessitats de planejament actual.
L’Ajuntament es regeix per les normes subsidiàries de planejament aprovades el 2002. Durant aquests vint-i-un anys s’han realitzat diferents modificacions puntuals de les normes.
En els últims anys, des dels serveis tècnics urbanístics i la regidoria d’urbanisme, s’ha vist la necessitat de modificar diversos punts de les normes per:  adequar-les a la normativa urbanística general, adaptant-les a la normativa vigent; adaptar-la a les necessitats de planejament actuals: especificar algun articulat que no queda prou definit; l’adequació d’habitatges a les necessitats actuals de la societat; adaptar la normativa a la reforma i conservació d’habitatges antics i protegir els masos i masies.
En aquests últims anys detectem que cal adaptar les normes urbanístiques a la normativa actual, amb necessitats actuals de mides d’habitatge, d’adequar habitatges vells o de facilitació d’instal·lacions de generació d’energia sostenible, entre d’altres, no estan contemplats a les normes urbanístiques actuals. Amb aquest estudi volem actualitzar-les i facilitar l’habitatge, la rehabilitació i la conservació d’habitatges.

– aprovació de factures per un total de 112.714,66€

– el pagament dels premis literaris de Sant Jordi

– la devolució de part d’una subvenció a la Diputació

– tres liquidacions tributàries per instal·lació de plaques solars

– el conveni 2023 amb la Coral
L’Ajuntament aporta 4.000€ a l’associació com a entitat que promou la cultura i, concretament, la música i l’orgue de la Bisbal. Per tot això, s’ha aprovat aquest conveni que, posteriorment, s’ha signat amb l’entitat.
Mitjançant el conveni, l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès col·labora en el finançament de les despeses derivades de l’organització i participació en les següents activitats previstes per a l’any 2023: Concerts a l’església de Santa Maria durant el 2023 (gener, març, maig i novembre); altres activitats durant l’any; manteniment de l’orgue i manteniment i afinació del piano de cua.
L’entitat haurà de justificar, com a màxim el 31 de gener de 2024, l’aplicació de la subvenció concedida mitjançant la documentació que li requereixi l’Ajuntament.

A l’acabar la Junta fem reunió l’equip de govern, i aprofitem per fer la foto per la notícia d’un nou pas per evitar el pas de la MAT per la Bisbal. Portar energia solar de l’Aragó a l’àrea metropolitana no és sostenible ni es pot considerar energia renovable, a part que trinxa tot el territori. Seguirem lluitant i buscant alternatives!

Com que ja som al setembre, comencem a tenir les oficines obertes per la tarda. Per tant, per la tarda hi torno!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari