Dilluns 7 d’agost de 2023: Junta de Govern, Mancomunitat Penedès Garraf i comença una nova treballadora a l’Ajuntament

Dilluns 7 d’agost: Junta de Govern, Mancomunitat Penedès Garraf i comença una nova treballadora a l’Ajuntament

A les 10 del matí tenim Junta de govern, on aprovem cinquanta-una propostes:

l’acta de la Junta anterior

– la rectificació de la titularitat d’una parcel·la rústica

– el desistiment d’un informe urbanístic

– sis liquidacions tributàries per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

– la denegació per instal·lació de plaques

– llicència d’adequació de nau industrial

– la pròrroga d’una llicència d’obres

– vuit liquidacions de plusvàlues

– quatre liquidacions d’empreses per l’ús dels vials

– la denegació de devolució d’una fiança

– dues devolucions de garanties d’obres

– el padró d’inscripcions de gimnàstica per gent gran, d’abril a juny

– la liquidació per la venda d’un nínxol

– l’adjudicació definitiva de les obres del barri de la Riba
Les obres de millora del barri de la Riba compten amb subvencions del PAM i del PUOSC: 484.779,81€ de la subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona i 198.761,28€ procedents de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). Això suposa un 64,28% del cost total de les obres. La resta s’abonarà amb imports procedents del pressupost municipal.
Es va aprovar, a la Junta de Govern del 15 de maig, la licitació de les obres de millora del barri de la Riba, en concret: les obres de canvi de la xarxa d’aigua, soterrament de l’enllumenat públic i canvi de bombetes per LED, instal·lació d’hidrants de protecció contra incendis i instal·lació de conduccions i arquetes soterrades per cablejat de telecomunicacions. El pressupost total d’aquestes actuacions ascendeix a 1.063.364,44€ (IVA inclòs) i les empreses interessades a presentar-se a la licitació podien fer-ho fins al 12 de juny.
Dins el termini s’han presentat 5 empreses i la mesa de valoració proposa adjudicar les obres a l’empresa que ha obtingut més puntuació. A la Junta de govern del 17 de juliol, es van adjudicar provisionalment aquestes obres i se li requerí a l’empresa que, durant els següents 7 dies hàbils, presentés la garantia i la documentació definitiva per poder adjudicar l’obra definitivament.
Havent presentat l’empresa la garantia i la documentació, avui aprovem adjudicar definitivament l’obra a l’empresa per 928.885,39€ (IVA inclòs) i un termini d’execució de 9 mesos.
Els següents passos són la formalització del contracte i l’acte de comprovació de replanteig.

– la pròrroga del desbrossament de l’avinguda Diputació, per un any més , per 1.490,91€

– l’aprovació de preus contradictoris de la sisena certificació de les obres de la Fase 1 del poliesportiu municipal i la sisena certificació
Aprovem la certificació número sis, que inclou els preus contradictoris d’aquesta certificació. La certificació és de 113.035,84€ (IVA inclòs).
A la mateixa Junta de Govern aprovem els preus contradictoris de la sisena certificació de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal. El 17 de juliol es va emetre informe dels preus contradictoris de la sisena certificació de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal, per un import de 5.467,90€ (IVA inclòs), que no suposen un increment del preu global del contracte i que correspon a enderrocs, soleres i recrescuts, mur de contenció formigó i certificat.
A la primera certificació ja es van aprovar un preus contradictoris, que ara s’anul·len per aprovar aquests preus contradictoris.

– la sol·licitud al SOC d’una subvenció per primeres experiències professionals
Aprovem sol·licitar la subvenció al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) per la contractació de dos joves, dins de la convocatòria per a l’any 2023, del programa de primera experiència professional en les administracions públiques. La contractació s’ha sol·licitat per a un any i en la modalitat de contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional. Aquest programa s’adreça a persones joves aturades, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. Quan el SOC resolgui la sol·licitud, informarà l’Ajuntament sobre la subvenció adjudicada i s’iniciarà la contractació dels joves.
Concretament, les sol·licituds presentades són:
1.-Un/a tècnic/a de turisme i patrimoni cultural: Per a la creació i dinamització d’activitats per donar a conèixer el patrimoni; redacció i disseny de material informatiu i divulgatiu; dinamitzar el comerç; suport a activitats de promoció econòmica i territorial.
2.-Un/a tècnic/a d’educació infantil: Per a la llar d’infants municipal. Tasques: tenir cura dels infants, preparació i programació d’activitats, avaluació psicomotora, emocional i desenvolupament integral del nen/a, coordinació amb l’equip de treball i comunicació amb els tutor/es dels nens/es.
El 2022 el SOC va modificar aquest projecte -que anteriorment era “Joves en pràctiques” de Garantia Juvenil- per convertir-lo en el programa de primera experiència professional en les administracions públiques.
L’any 2022 l’Ajuntament va sol·licitar la contractació de 4 joves dins aquest programa. Malauradament el SOC no va aprovar cap d’aquestes sol·licituds de la Bisbal ni dels municipi de la comarca que ho van sol·licitar.
Esperem que l’Ajuntament de La Bisbal pugui optar a aquestes dues convocatòries pel 2023.

– tretze altes de targetes al Punt Verd

– el contracte menor per pavimentar el pati de l’escola centenària
Aprovem el contracte menor per 41.050,56€ (IVA inclòs) per les obres de millora del pati de l’escola.
El pressupost del 2023 ja contemplava una partida per aquesta millora. Aquest estiu els serveis tècnics han elaborat una memòria tècnica valorada per poder tramitar la contractació de les obres. Les obres tenen una durada prevista de 5 setmanes i començaran amb l’aprovació del contracte per Junta de Govern, per tal que estiguin acabades durant els primers dies del nou curs escolar. D’aquesta manera no afectaran l’inici del nou curs.
Tant el director com l’equip directiu de l’escola Ull de Vent han estat informats d’aquestes obres.
Perquè es fa l’obra: Actualment el pati de les escoles velles, té una part del paviment aixecat per dos dels arbres del pati. i l’embornal de recollida d’aigües pluvials és insuficient per realitzar la seva funció.
Què es farà: Treure els arbres que aixequen el paviment del pati de l’escola; demolir el paviment en mal estat de conservació; pavimentar amb formigó tota la superfície del pati, tenint en compte de deixar un desnivell descendent des de l’extrem interior de la pista esportiva, fins els embornals per la recollida d’aigua en dies de pluja; renovar la pavimentació a l’entrada del pati; repicar les dues parets que es fan servir per murals i aplicar un nou arrebossat de morter de ciment i marcar el pati amb la pista de futbol i bàsquet

– pagaments de factures per un total de 80.583,67€

– donar compte de despeses menors de juliol

– aprovar factures per un total de 74.681,29€

Quan acabo la Junta, marxo cap a Vilanova i la Geltrú.
Avui es constitueix l’assemblea de constitució de la Mancomunitat Penedès Garraf, a la sala de plens de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
El Sr. Juan Luis Ruiz és l’alcalde de Vilanova i la Geltrú, i ha estat escollit nou president de la Mancomunitat Penedès-Garraf en l’assemblea.
Vam entrar a formar part de la Mancomunitat Penedès Garraf el desembre de 2020, adherint-nos al servei del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD Penedès), el servei d’educació ambiental i els serveis centrals. Vull agrair al president sortint, en Sergi Vallès, la gran feina feta durant aquests quatre anys.
Sóc la persona designada per representar l’Ajuntament a la Mancomunitat Penedès Garraf.

Al migdia torno a ser a l’Ajuntament i signo la presa de possessió de la Núria com a nova treballadora interina de l’Ajuntament, al SAC (Servei d’Atenció al Ciutadà). Benvinguda Núria!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari