Dijous 25 de maig de 2023: Ple extraordinari i acabant el porta a porta

Dijous 25 de maig: Ple extraordinari, acabant el porta a porta i reunió d’apoderats i interventors

Avui a les 9 del matí tenim Ple extraordinari, el penúltim Ple de la legislatura! És un Ple amb un sol punt i que, el fem aquesta setmana per entrar dins termini.

Aprovem per unanimitat, el no acceptar la proposta de modificació de tarifes del servei d’abastament d’aigua potable i clavegueram, proposada per l’empresa concessionària del servei, Aqualia.
Al febrer de 2019 i a l’octubre de 2019 l’empresa concessionària va entrar propostes de modificació de les tarifes. L’increment global que proposaven al febrer de 2019 era del 8% i a l’octubre del 10%, per cobrir unes pèrdues del servei que calculaven en més de 65.000€. Les dues propostes de modificacions es van denegar per Ple.
L’empresa va entrar al registre la modificació de tarifes el 4 d’abril. Aquesta modificació suposaria un increment de tarifes d’un 19,44% de mitjana. L’11 d’abril se’ls va requerir més documentació que validés l’explicació de la proposta de pujada de tarifes per mantenir l’equilibri de la concessió. Van presentar la documentació que, tal i com indica a l’informe d’intervenció, no justifica aquesta proposta d’increment de tarifes.
Les principals conclusions de l’informe desfavorable són les discrepàncies en l’aplicació de despeses al servei, la imputació de despeses de personal i material que no és exclusiu per la Bisbal i la diferenciació en el càlcul de les amortitzacions.
Cal tenir en compte que el 2017 vam baixar les quotes fixes del rebut de l’aigua i es van crear les tarifes social i la de fuites però que, del 2017 fins ara hem fet:
– Inversions a la xarxa d’aigua (Papagai i Can Gordei) que fan que actualment hi hagi menys fuites d’aigua i, per tant, menys reparacions a la xarxa
– Inversions amb la instal·lació de comptadors a les sortides de pous i entrades de dipòsits
– Canvi del bombeig amb gasoil pel bombeig elèctric al pou de la Masieta, que fa disminuir-ne les despeses
– I que properament començaran les obres a la xarxa d’aigua de Can Gordei, Priorat i el barri de la Riba.
I altres inversions que disminueixen les reparacions a la xarxa. Això vol dir que hi ha menys despesa que fa uns anys.
No acceptem aquest augment de tarifes per les discrepàncies en els càlculs de l’estudi que acompanya aquesta modificació i tampoc l’acceptem perquè, amb les millores a la xarxa que hem fet i farem, redueixen les despeses de reparacions.

Després del Ple anem a fer un cafè, i seguim amb el porta a porta. Cap al migdia plou més fort i, tot i el paraigües, ens anem mullant. Ens queden uns quants carrers per acabar el porta a porta a tot el municipi, però esperarem a demà al matí.Està essent un porta a porta molta agraït i productiu, parlant amb les persones que trobem i amb qui compartim preguntes, propostes i complicitats.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari