Dilluns 15 de maig de 2023: reunions, porta a porta al Papagai i Junta de Govern

Dilluns 15 de maig: reunions, porta a porta al Papagai i Junta de Govern

Aquest matí tinc una reunió amb un bisbalenc i després anem cap al Papagai. Fem el porta a porta, parlant amb els veïns que trobem, escoltant i explicant el projecte. Molt enriquidor! Com que som vària gent, ho fem en un matí.

Per la tarda tenim Junta de Govern extraordinària, on aprovem 13 propostes:

– l’addenda 2023 amb la Cambra de Comerç per un Pla d’impuls dels polígons d’activitat econòmica i per la campanya comercial de Nadal
Aprovem l’addenda per aquest any 2023, del conveni signat amb la Cambra el 2021.
Són 14.500€ i contempla dues accions a executar:
Pla d’Impuls dels Polígons d’Activitat Econòmica: proposar mesures per millorar les mancances detectades i potenciar aquells punts forts que afavoreixen la competitivitat del PAE i de les empreses instal·lades; plantejar un marc de treball entre l’administració pública i els operadors de l’àrea industrial i plantejar les prioritats i els terminis per desenvolupar infraestructures o serveis segons l’interès de les empreses.
Precampanya de Nadal, que serà el quart any consecutiu que s’organitza.

– liquidació del primer trimestre pel pas de cablejat

– una targeta d’aparcament per persona amb discapacitat

– alta al cens d’animals de companyia

– liquidacions

– liquidació de l’alta d’un gual

– la baixa d’un gual

– tres plusvàlues

– pagament de factures per 61.624,80€

– aprovar factures per 41.372,73€

– contracte amb una empresa per arreglar i millorar les videoactes, a la sala de plens

– iniciar el termini per presentar-se a les obres de millora del barri de la Riba
Aprovem la licitació de les obres de millora al barri de la Riba, en concret: de canvi de la xarxa d’aigua, soterrament de l’enllumenat públic i canvi de bombetes per LED, instal·lació d’hidrants de protecció contra incendis i instal·lació de conduccions i arquetes soterrades per cablejat de telecomunicacions.
El pressupost total d’aquestes actuacions ascendeix a 1.063.364,44€ (IVA inclòs).
Les empreses interessades poden presentar proposta del 17 de maig al 12 de juny a les 13:00h.
Un 64,28% del cost total de l’obra està subvencionat pel PAM i el PUOSC i, la resta, s’abonarà amb imports procedents del pressupost municipal. Concretament: 484.779,81€ procedents de la subvenció del PAM (Pla d’Acció Municipal) de la Diputació de Tarragona i 198.761,28€ procedents de la subvenció del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya)

– adjudiquem definitivament les obres de renovació de la xarxa d’aigua del Priorat i Can Gordei, per 493.005,27€
Aquesta obra compta amb una subvenció de 230.000€ de la Diputació de Tarragona.
Properament es signarà el contracte i seguiran els tràmits per començar l’obra el més aviat possible. Objectiu de les obres: evitar avaries a la xarxa, reduir les fuites i millorar l’eficàcia de la xarxa d’abastament d’aigua al Priorat i Can Gordei. Amb l’obra, s’eliminaran les canalitzacions provisionals i s’instal·laran noves canalitzacions. També se substituiran o inclouran vàlvules reguladores de pressió a la xarxa, per evitar problemes ocasionats per les sobrepressions.

Estem en campanya electoral sense deixar de treballar pel municipi en propostes, projectes i nous reptes!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari