Dimarts 11 d’abril de 2023: reunions i Junta de Govern Local

Dimarts 11 d’abril: reunions i Junta de Govern Local

A les 9 del matí començo amb una reunió per temes d’activitat econòmica. Després em connecto a la reunió telemàtica del Consell Rector de la xarxa comarcal d’ocupació, amb informació molt interessant per part de l’oficina del SOC de la comarca.

Al migdia fem Junta de Govern. Sempre fem les Juntes els dilluns a la tarda, però com que ahir era festa i aquesta setmana tocava Junta, doncs la fem avui al migdia. A la Junta aprovem vint-i-quatre propostes:

– la devolució d’una fiança d’obres i la denegació de devolució d’una altra fiança d’obres per manca de justificació

– un projecte executiu d’obres

– cinc liquidacions d’ICIO (impost de construccions, instal·lacions i obres) per instal·lació de plaques fotovoltaiques

– liquidació d’una taxa per una primera ocupació

– aprovació de factures per un total de 142.467,26€

– pagaments de factures per un total de 182.711,70€

– la contractació per després del concurs literari infantil, per 2.420€

– tres altes al servei Punt Verd

– les despeses menors del mes de març

– el pagament als comerços locals dels xecs nadó del 2022, que les famílies van gastar el mes de gener de 2023

– un desistiment d’obres

– devolució d’un aval per desistiment d’obres

– baixes i altes al servei de gimnàstica

– la licitació del servei de suport i manteniment de gestió comptable i econòmica, que utilitzem a l’Ajuntament

– la justificació i el segon pagament del conveni 2022 amb l’ADF Clot de Bou
Aprovem la justificació del conveni de 5.000€ de l’any 2022, i aprovem el segon i últim pagament de 500€. El juliol de 2022 es va aprovar un conveni de 5.000€ amb l’ADF Clot de Bou per a l’any 2022. I es va fer el primer pagament de 4.500€.
El conveni és per tasques de prevenció d’incendis en aquells actes que organitzi l’Ajuntament, com ara espectacles pirotècnics, i en les actuacions sobre l’arbrat públic i la neteja viària en casos excepcionals.

– el pagament de la quota de l’any 2023 de l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida porta a porta
La quota és de 242,63€ i la finalitat d’aquesta adhesió és comptar amb informació actualitzada sobre els serveis, les experiències, les normatives i, en definitiva, tot que envolta el model de recollida selectiva porta a porta, que en l’actualitat és el que està instaurat al nucli de la Bisbal del Penedès. L’equip de govern està treballant per implementar-la a tot el municipi.

– el pagament de la quota del 2023 de la FMC (Federació de Municipis de Catalunya)
La quota és de 667,16€. La Federació de Municipis de Catalunya és una entitat plural formada per municipis i altres ens locals de Catalunya, constituïda per la defensa i la promoció de l’autonomia local. Està integrada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i participa, en el marc de l’acció municipalista internacional, en l’organització Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) que és l’entitat municipalista de caràcter internacional més representativa.

I seguim!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari