Dilluns 3 d’abril de 2023: entrevista, reunions i Ple extraordinari

Dilluns 3 d’abril: entrevista, reunions i Ple extraordinari

Avui començo a les 10 del matí amb l’entrevista del programa l’Ull al dia, d’ETV. L’última entrevista fins les eleccions. Repassem, com sempre, temes municipals. Gràcies per la oportunitat!

Després tinc vàries reunions i, a la 1 del migdia tenim Ple extraordinari, amb quatre punts a l’ordre del dia. No assisteixen al Ple el regidor d’Units per la Bisbal i la regidora d’ERC, i tampoc han comunicat que no hi assistirien.
Aprovem:

Punt 1 Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona i l’empresa Autocars Ízaro SA, pel servei de bus urbà
Al Ple del 30 d’abril de 2021, vam aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, i l’empresa Autocars Ízaro, SA un conveni per millorar i ampliar el bus urbà i comarcal per 2 anys, fins l’abril de 2023. El cost anual del conveni era de 112.702,51 €.
Aquest conveni incloïa mes viatges entre urbanitzacions i nucli, nova parada a l’Ortigós, més viatges d’anada i tornada del nucli al Vendrell i nous viatges d’anada i tornada entre les urbanitzacions i el Vendrell. Quan dic el Vendrell són 3 parades al Vendrell: a les Mates, hospital i la parada de busos del Vendrell.
A finals d’abril venç aquest conveni i estem treballant amb Ízaro per millorar el servei oferint més i nous viatges, com explicaré al punt de la modificació de crèdit.
El servei de bus urbà ha donat servei a un total de 12.640 usuaris durant el 2022, una xifra que suposa un increment d’un 149% de viatgers respecte a l’any anterior, el 2021. Una xifra rècord des que hi ha servei de bus a la Bisbal.
Però, per continuar oferint el mateix servei a partir de l’1 de maig i fins que aprovem el nou conveni amb nous serveis, aprovem aquest conveni que és el mateix que el 2021 però amb els preus actualitzats, degut sobretot a la pujada de preus del combustible. L’aprovem per 135.701,57€ anuals.

Aprovem el conveni amb els vots a favor de Compromís (6 vots) i el PSC (2 vots) i l’abstenció de la regidora d’ARA.

Punt 2 Modificació de crèdits 1PLE/2023
Aprovem inicialment aquesta modificació de crèdits de 52.000€ en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent de tresoreria resultant de la liquidació de l’any 2022.
Destinar 52.000€ del romanent de tresoreria a: 2.000€ a la partida d’inversions pel canvi de finestres d’un dels habitatges socials. A la partida del pressupost 2023 hi ha 5.000€ d’import, però l’import del canvi de finestres puja a 7.000€; i 50.000€ al servei de bus urbà que, inicialment té un import de 140.000€ i que ara s’incrementa per arribar a 190.000€.
El motiu és el nou conveni pel bus que s’està treballant perquè, a partir de l’1 de setembre de 2023, el bus urbà compti amb: més viatges d’anada i tornada entre urbanitzacions i nucli matí i incorporar viatges per la tarda; més viatges d’anada i tornada entre urbanitzacions i el Vendrell matí i incorporar viatges per la tarda; durant l’horari escolar una línia del Montmell a la zona escolar del Vendrell, que passi per Can Gordei, Miralba i nucli, pels alumnes que estudiïn cicles formatius o batxillerat al Vendrell i que la línia dels dissabtes que va del nucli al Vendrell, doni servei també a la Miralba i Can Gordei.
Estem acabant de treballar el conveni i cal incorporar imports per poder aprovar, d’aquí un temps, el conveni per començar a oferir els serveis l’1 de setembre.
A part d’aprovar inicialment aquesta modificació de crèdit, aquest punt inclou donar compte de l’informe d’intervenció del càlcul de l’estabilitat pressupostària. Cada vegada que es fa una modificació de crèdit, prèviament ha d’haver-hi un informe d’intervenció del càlcul de l’estabilitat pressupostària.
Per donar compte d’aquest informe i, veient que la regidora d’ERC ha publicat una informació totalment falsa per desconeixement o per demagògia, sobre l’informe del que vam donar compte al Ple ordinari, la interventora explica aquest informe.

S’aprova inicialment la modificació de crèdit amb els vots a favor de Compromís (6 vots) i el PSC (2 vots) i l’abstenció de la regidora d’ARA.

Punt 3 Reconeixement extrajudicial de crèdits de l’any 2022
Cada primer trimestre de l’any passem per Ple l’aprovació del reconeixement d’obligacions de l’any anterior. Són factures que arriben a finals d’any, quan ja no es poden tramitar per pagar-les a final d’any, o factures que entren a començaments d’any de compres o serveis realitzats l’any anterior.
En aquest cas es tracta d’aprovar 17 factures per un total de 6.808,69€, compres o serveis realitzats el 2022 però que les factures estan entrades entre el 30 de desembre de 2022 i el 16 de gener de 2023.
Quan parla la regidora d’ARA la Bisbal, quedo parada del que diu perquè confon quan es va aprovar la despesa menor o el contracte amb la data d’entrada de la factura! I per molt que li expliquem, no ho entén i això que ja fa 8 anys que és a l’Ajuntament!

S’aprova per unanimitat.

Punt 4 Aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS de planejament pel traçat de la C-51
El 2019 va arribar a l’Ajuntament la sentència del TSJC, com a resultat del recurs contenciós-administratiu de l’any 2012 “per la inactivitat de l’Ajuntament en relació amb la modificació del planejament urbanístic municipal i del projecte de reparcel·lació de la Miralba tal com dictava la Generalitat”.
Quan es van executar les obres dels serveis de la Miralba, la Generalitat va enviar a l’Ajuntament el projecte de la carretera C-51 dient que l’Ajuntament havia de modificar el projecte de la Miralba amb el nou traçat de la C-51.
L’equip de govern d’aquell moment no va fer res i la Generalitat va presentar un contenciós contra l’Ajuntament.
Per donar compliment a la sentència cal iniciar i tramitar un procediment de modificació puntual del plantejament urbanístic per adaptar-lo a l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del projecte de la C-51 Vendrell-Valls al seu pas per la Miralba.
Aquesta modificació no suposa cap modificació de les obres fetes a la Miralba.
El gener de 2021 vam aprovar per Junta de Govern, un contracte menor de 16.452,97€ (IVA inclòs) per a la redacció de la modificació puntual de normes subsidiàries de planejament, per a la correcció de la classificació i qualificació urbanístiques dels terrenys afectats per la C-51.
Proposo aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament de la Bisbal del Penedès, consistent en el canvi de qualificació urbanística dels terrenys afectats pel nou traçat de la carretera C-51 al seu pas pel terme municipal de la Bisbal del Penedès.

S’aprova per unanimitat.

Quan acabem del Ple, la Leo i jo anem a veure la màquina escombradora que dimarts que ve començarà a funcionar!

Per la tarda seguim amb dues reunions amb entitats. Que el ritme no pari!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari