Dilluns 13 de febrer de 2023: visita a equipaments i instal·lacions municipals i Junta de Govern

Dilluns 13 de febrer: visita a equipaments i instal·lacions municipals i Junta de Govern

Aquest matí, part de l’equip de govern, anem a veure diversos equipaments i instal·lacions noves al municipi. Comencem pel Priorat i anem al local social, on s’han instal·lat vinils a les finestres. Al parc infantil s’hi han instal·lat nous elements i, al costat de les barbacoes també. Al costat de les barbacoes s’hi ha instal·lat un element dels que dona voltes i un gronxador de niu, dels que són per seure-hi o estirar-t’hi mentre et gronxes.
Del Priorat anem al parc de l’ermita de Fàtima, on s’hi ha instal·lat un element dels que roden, com al Priorat.

Pugem cap a l’Esplai per veure el pintat del local social de l’Esplai i del recinte, que encara no està acabat. I també la pista esportiva, que ve dels pressupostos participatius, i que ha quedat molt bé. Ara estan fent el manteniment de les porteries i també es pintarà la pista.

Seguim cap a Can Gordei, on veiem també el nou element al parc infantil i les màquines exteriors de gimnàstica que s’hi han instal·lat pels pressupostos participatius. Segur que els veïns i veïnes en faran ús.

Anem cap a la Miralba per la instal·lació de les bústies, que s’han posat al local social de la Miralba. Ara estem treballant en el llistat de les bústies. Després ja es podran treure les antigues.

I l’última parada és a la llar d’infants, on s’han instal·lat dos elements nous al pati.

A les 7 de la tarda tenim Junta de Govern, on aprovem quaranta propostes:

– dotze liquidacions d’impost d’instal·lacions per plaques fotovoltaiques

– dues altes al servei Punt Verd

– una declaració de caducitat de llicència d’obres

– quatre desesitiments d’obres

-una denegació de pròrroga d’obres

– l’adjudicació del servei de bar del local social de la Miralba
adjudicar definitivament el servei de bar, sense cuina, del local social de la Miralba. Demà signarem el contracte. El bar obrirà el dijous 1 de març, i l’horari serà el següent: dilluns a diumenge de 8h a 21:30h i el dijous tancat

– dues targetes d’aparcament per a persones en situació de discapacitat

– modificació del padró de la llar d’infants amb dues altes i una baixa

– una plusvàlua

– la denegació de devolució d’una fiança

– aprovació de factures per un total de 31.644,52€

– la quota de l’AMTU pel 2023
aprovem el pagament de la quota del 2023 de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) per un import de 503,10€.
L’AMTU és una associació de municipis d’àmbit català que treballa per la mobilitat i les infraestructures de transport públic d’arreu de Catalunya. En l’actualitat compta amb 137 entitats associades i ofereix servei tècnic, jurídic i administratiu als seus associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es va adherir a l’AMTU mitjançant l’aprovació de l’esmentada adhesió en el Ple ordinari del 17 de desembre de 2018.

– l’aprovació provisional de la dinamització de la gent gran
Adjudiquem provisionalment el servei de dinamització d’activitats destinades a les persones grans. El mes de gener es va aprovar el procediment negociat, sense publicitat, convidant tres empreses perquè presentessin les seves propostes.
Durant el termini s’ha presentat una empresa i la mesa de contractació ha valorat la proposta.
El servei és el de dinamització d’activitats als espais públics municipals destinades a persones grans, amb el desenvolupament d’estratègies per a fer més saludables els estils de vida, la gestió de les emocions com a font de benestar emocional i creixement personal i, en conseqüència, millorar la seva qualitat de vida. Les activitats es duran a terme als espais dels locals socials de la Miralba, Can Gordei, el Priorat i al Racó de la Gent gran del nucli

– l’adjudicació definitiva dels focus del camp de futbol
Adjudiquem definitivament el subministrament i la instal·lació de 16 nous projectors de llum LED al camp de futbol. A la Junta de Govern del 30 de gener ja vam aprovar adjudicar provisionalment aquest subministrament per 42.024,58€ (IVA inclòs). L’empresa ha presentat, dins el termini, la documentació corresponent per poder fer l’adjudicació definitiva.

– la llicència per la rehabilitació d’un habitatge i la liquidació de l’impost de construccions

– el contracte menor pels serveis de desbrossament, poda i tala de la zona de la riera al seu pas pels carrer Córdoba, Almeria i Huelva, per 14.278€ (IVA inclòs).
Aquesta zona és a l’Extra del Priorat, amb el topònim de fondo del Manyer, que transcorre dins de la zona urbana paral·lela als carrers Córdoba, Almeria i Huelva, amb un recorregut d’uns 500 metres de llarg, i una superfície aproximada d’1,2 hectàrees.
Els treballs inclouen: poda de tots els arbres en millor estat per eliminació de branques mortes, reducció de la copa per evitar envair la via pública limitar el risc de caiguda de branques; tala d’alguns exemplars en mal estat; extracció de llenya morta del mig de la riera per reduir la càrrega de foc; desbrossament i neteja de la zona de riera que inclou eliminació d’esbarzers i rebrots d’om que creixen sense control per tot arreu i que amenacen de dificultar el pas de l’aigua per la riera.

– la convocatòria del concurs literari 2023, que iniciarà el termini per presentar-se quan surti publicat al BOP (Butlletí Oficial de la Província)

– la primera certificació de la fase 1 de les obres de rehabilitació del poliesportiu municipal i l’aprovació de preus contradictoris
La 1ra certificació és de 73.242,53€ (IVA inclòs) i correspon als treballs previs, els enderrocs, fonaments, murs, reparacions i estructures. També aprovem els nous preus de les obres compreses en la 1ª certificació, per 4.551,49€ (IVA inclòs) que correspon a enderrocs, soleres i recrescuts. Aquesta aprovació de preus no suposa cap increment del preu global del contracte.

– les despeses menors de gener

– la prorroga de contractes de rènting de dos vehicles municipals
La Junta de Govern d’octubre de 2018 va aprovar dos rèntings a través de la central de compres de l’ACM. Concretament una furgoneta Nissan per a la brigada municipal, per un import de 426,82€/mes, i d’un Dacia Duster per al Servei d’Informació i Inspecció municipal, per 279,08€/mes.
L’abril del 2023 s’acaba el rènting i avui aprovem la pròrroga per un any més.

Un dia més treballant per la Bisbal!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari