Dilluns 16 de gener de 2023: reunió de la Cova Jove i Junta de Govern

Dilluns 16 de gener: reunió de la Cova Jove i Junta de Govern

Aquesta tarda la Paqui i jo anem a la Cova Jove amb la tècnica d’ocupació i joventut, per reunir-nos amb les dues persones que dinamitzaran la Cova Jove i també espais als locals socials de les urbanitzacions. El servei va quedar parat per la pandèmia i ara el reactivem, amb novetats i diferent format. Un servei esperat pels joves!

A les 7 de la tarda tenim Junta de Govern, on aprovem quaranta-dues propostes:
– l’acta de la Junta anterior

– quatre altes al servei del Punt Verd

– l’inici de l’expedient de la licitació de les obres al barri de la Riba
Aprovem iniciar l’expedient per la licitació de les obres de millora al barri de la Riba, en concret: de canvi de la xarxa d’aigua, soterrar l’enllumenat públic i canvi de bombetes per LED, instal·lació d’hidrants de protecció contra incendis i instal·lació de conduccions i arquetes soterrades per cablejat de telecomunicacions.
El pressupost total és d’1.063.364,44€ (IVA inclòs).
Aquest punt el gravem perquè és competència de Ple delegat a la Junta, i d’aquí uns dies publicarem la gravació i explicació.

– vint-i-cinc liquidacions de plusvàlues

– desestiment de dues llicències d’obres

– baixa d’un infant a la llar d’infants municipal

– les despeses menors de desembre

– llicència d’obres

– pagament de factures d’aigua d’una família, amb informe de serveis socials

– la liquidació d’un impost de construccions

– aprovació del la de seguretat i salut de la fassina
Aprovem el pla de seguretat i salut de les obres de la “fassina”. El següent pas és l’acta de replanteig i, en les properes setmanes, començaran les obres.
A finals de desembres es va aprovar l’adjudicació definitiva de les obres de construcció i rehabilitació de la fassina, per un preu de 694.204,19€ (IVA inclòs) a la mateixa empresa adjudicatària de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal.
Aquest punt el gravem perquè és competència de Ple delegat a la Junta, i d’aquí uns dies publicarem la gravació i explicació.

– instal·lació d’un comptador social

– iniciem la contractació del servei de dinamització d’activitats destinades a les persones grans, mitjançant procediment negociat sense publicitat
L’octubre de 2022, es va licitar el servei de dinamització d’activitats per gent gran. Al no presentar-se cap empresa, la Junta de Govern de finals de novembre va declarar deserta la licitació.
El mes de desembre es va començar a preparar el negociat sense publicitat per contractar una empresa que ofereixi aquests serveis per gent gran. Per aquest motiu, a la Junta de Govern del 16 de gener s’aprova el procediment negociat sense publicitat, convidant a tres empreses a què presentin les seves propostes. L’import per dos anys (2023 i 2024) és de 65.818,52€ (IVA inclòs). Aquestes empreses tenen quinze dies per presentar-ho i, a partir d’aquí, la mesa de contractació valorarà les diferents propostes.
El servei que s’oferirà des de la Regidoria de gent gran, és un servei de dinamització d’activitats als espais públics municipals destinades a les persones grans, amb el desenvolupament d’estratègies per a fer més saludables els estils de vida, la gestió de les emocions com a font de benestar emocional i creixement personal i, en conseqüència, millorar la seva qualitat de vida.
Aquestes activitats es duran a terme als espais dels locals socials de la Miralba, Can Gordei, el Priorat i al Racó de la gent gran del nucli.
Activitats: exercici físic als parcs de salut i altres activitats, dirigides per un monitor, que seran escollides pels propis usuaris: informàtica; català; curs de memòria; jocs de taula, …

– aprovem la compra de 7 ordinadors, 3 discs durs externs i 26 llicències d’antivirus, a través de la Central de compres de l’ACM (Associació Catalana de Municipis) per 9.759,47€ (IVA inclòs)
L’ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), compta amb una central de compres, que aprofundeix en les sinergies a l’hora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels Ajuntaments associats són de preu, aconseguint economies d’escala; i de procediment, amb reduccions dels terminis en el procediment administratiu.

Aquesta és la primera Junta de Govern de l’any i comencem amb força!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari