Dilluns 21 de novembre de 2022: acte del SOC sobre l’acord marc de concertació territorial i Junta de Govern

Dilluns 21 de novembre: acte del SOC sobre l’acord marc de concertació territorial i Junta de Govern

A les 12 del migdia sóc als jardins del Palau Robert, per l’acte de la signatura de l’Acord Marc de Concertació Territorial per tal de garantir la coordinació, cooperació i la col·laboració en matèria de polítiques actives d’ocupació. Hi vaig com a membre de l’executiva de l’ACM (Associació Catalana de Municipis) i membre de l’equip de l’ACM que hem participat en aquest acord marc, juntament amb el SOC, la FMC (Federació de Municipis de Catalunya), els sindicats UGT i CCOO, Foment del treball i Pimec. Un dia d’acord després de molts mesos de treball i consens.
És clar que les polítiques actives d’ocupació només tindran èxit si es fan des de la proximitat, tenint en compte les realitats dels pobles i ciutats, i amb la concertació i el diàleg social. Un dia important!

A les 7 de la tarda tenim Junta de Govern local, on aprovem vint-i-tres propostes:

– dues actes de Juntes de govern anteriors

– desestiment de tres llicències urbanístiques

– dues liquidacions d’impost de construccions per instal·lació de plaques fotovoltaiques

– modificació del padró de la gimnàstica, per la inscripció de dos alumnes nous

– la contractació de gasoil de calefacció per a les escoles de primària, a través de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya
Aprovem la compra de 6.300 litres de gasoil de calefacció per les dues escoles de primària, per un total de 7.507,08€ (IVA inclòs). El setembre de 2021 vam sol·licitar la incorporació a l’Acord marc de subministrament de combustible, dins el sistema central d’adquisicions de la Generalitat de Catalunya.
I el gener de 2022, la Generalitat de Catalunya va acordar la incorporació de l’Ajuntament a aquest acord marc pel subministrament de carburant per a vehicles i per a grups electrògens i sistemes de calefacció.

– la liquidació de la Mancomunitat Penedès Garraf per aquest 2022
Aprovem la liquidació de la quota de l’any 2022, d’import 21.003,88 €, corresponent a: quota CAAD (centre d’Acollida d’Animals Domèstics) i serveis colònies gats, de 10.879,62€; quota educació ambiental, de 1.709,60€; i quota serveis generals, de 8.414,66€.

– una alta al servei Punt Verd

– els pagaments dels premis literaris de Sant Jordi

– el primer pagament del conveni amb Joventut Bisbalenca, de 18.000€

– aprovar factures per 56.210€

– adjudicar provisionalment les obres de construcció i rehabilitació de la fassina
S’aprova l’adjudicació provisional de les obres de construcció i rehabilitació de la fassina a l’empresa amb més puntuació del procés de licitació, que és la mateixa empresa adjudicatària de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal.
L’obra de construcció i rehabilitació de la fassina s’adjudica per 694.204,19€ (IVA inclòs), per realitzar les obres en 6 mesos. A partir del moment en què l’empresa rebi la notificació de l’adjudicació, té deu dies hàbils per presentar la documentació i garantia, i ja es podrà adjudicar definitivament.

– desestiment de la instal·lació de plaques fotovoltaiques en un habitatge

– declarar deserta la licitació de la dinamització de la gent gran

– liquidació de l’impost per la instal·lació de plaques fotovoltaiques

– llicència d’obres

– aprovar el projecte executiu per la construcció de tres naus al polígon les Planes Baixes

– iniciar l’expedient per canviar els focus del camp de futbol municipal

Propostes fruit del treball constant de tot l’equip!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari