Dilluns 10 d’octubre de 2022: sortim a TV3 per l’augment de població i celebrem Junta de Govern

Dilluns 10 d’octubre: sortim a TV3 per l’augment de població i celebrem Junta de Govern

Al matí tinc dues reunions i, a mig matí, ens avisen de TV3 per si em va bé que vinguin per fer una entrevista. Resulta que som el municipi menor de 5.000 habitants on més hem incrementat la població després de la pandèmia. O sigui, que en quaranta minuts ja són al despatx. Em demanen que expliqui els motius pels quals hem augmentat el nombre d’habitants, d’on han vingut i què ha suposat per la Bisbal.
Com sempre, graven 15 minuts i surten 30 segons, però ja està bé sortir a la televisió per coses positives!
Hem incrementat en més de quatre-cents bisbalencs en dos anys, bàsicament perquè estem ben situats, perquè hi havia moltes cases disponibles i perquè tenim fibra òptica a tot el municipi. Han vingut sobretot famílies que vivien a l’àrea metropolitana i que ara combinen el teletreball amb el treball presencial. Famílies que han passat la pandèmia en un pis i que buscaven una casa amb jardí o amb pati.
Pel municipi és molt positiu perquè hem crescut sense construcció, per tant, s’han venut i llogat cases i això vol dir menys okupacions i, per tant, menys problemes.
Ara estem adaptant els serveis municipals a la població actual, ja que som 4.100 habitants. El problema és que els serveis que depenen de la Generalitat o de l’Estat, no s’adapten a aquest increment i, les normatives municipals, en molts casos no permeten aquest increment de serveis, per exemple en les contractacions municipals. Però, com sempre ens en sortirem!

Per la tarda tenim Junta de Govern amb trenta-un punts a l’ordre del dia, on aprovem:

– l’acta de la Junta de Govern anterior

– dues baixes de rebuts d’escombraries per canvi de titularitat d’habitatges

– liquidació d’impost de construccions per la construcció de dues naus industrials

– set altres al servei Punt Verd

– tres liquidacions d’impost de construccions per obres

– dues altes de gual

– la devolució de garantia d’una empresa

– la liquidació de la taxa del menjador escolar de la llar d’aquest setembre, amb un total de 585€

– la justificació i el segon pagament de la donació a l’escola Ull de Vent, pel material escolar del curs 2020/21
Fa més de quinze anys que des de l’Ajuntament es paga el material escolar dels alumnes de l’escola pública Ull de Vent empadronats a La Bisbal del Penedès. Fins al curs 2019/20 es feia un conveni per al material escolar entre l’Ajuntament i el centre educatiu. No obstant això, el curs 2020/2021 l’Ajuntament va ser informat del fet que no es podien fer convenis amb aquest concepte i que el procediment havia de ser a mitjançant una donació. Per aquest motiu, el gener de 2021 es va iniciar la tramitació de la donació a l’Escola Ull de Vent per un import de 16.180€ per al curs 2021/22 i es va enviar la sol•licitud als serveis territorials de Tarragona del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
L’abril de 2022 la Generalitat va publicar que l’Ajuntament pogués fer aquesta donació a l’escola. A la Junta de Govern de maig, es va fe rel pagament del 50% de la donació (16.180€) a l’Escola Ull de Vent per a material escolar per al curs 2020/21.
I avui s’aprova la justificació de les despeses en material i el segon pagament, de 7.418,35€.

– la licitació de la direcció d’obres de la fase 1 de remodelació del pavelló poliesportiu i la construcció de l’edifici annex destinat a vestidors, i les obres de la consolidació, reforma i nova construcció de la “fassina”
Preu total de la licitació: 185.503,03€ (IVA inclòs). Aprovem la licitació de les dues direccions d’obres en dos lots:
Lot 1: Direcció d’obres de ja fase 1 de la remodelació del pavelló poliesportiu i la construcció de l’edifici annex destinat a vestidors. Import de licitació: 124.413,12€. Durada del contracte: 8 mesos
Lot 2: Direcció d’obres de la consolidació, reforma i nova construcció de la «fassina». Import de la licitació: 61.089,91€. Durada del contracte: 6 mesos
Durant aquesta setmana es publicarà al perfil del contractant i les empreses interessades podran presentar-s’hi.

– la licitació per l’execució de les obres de construcció i rehabilitació de la fassina
Aquest punt és obert al públic i el gravem, perquè és competència de Ple delegat a la Junta de Govern. A la Junta de govern de finals de setembre, vam aprovar iniciar l’expedient per la contractació de magatzem municipal per la brigada, construcció de local per ús de la colla castellera de la Bisbal i consolidació, reforma i rehabilitació de la torre per assaig de la colla castellera.
Avui aprovem la licitació de les obres. Durant aquesta setmana es publicarà al perfil del contractant i les empreses interessades podran presentar-s’hi.
El projecte d’obres es va aprovar l’abril de 2022, amb un import per l’execució de les obres de 732.360,16€ (IVA inclòs). El mes de maig es va aprovar una modificació de crèdit per disposar de l’import suficient per fer front a les obres.
El termini màxim de les obres serà de 6 mesos.

– iniciar els tràmits per la donació a l’escola Ull de Vent de 33.600€, corresponents al material escolar dels cursos 2021/22 i 2022/23
La regidora d’ensenyament Leo Uceda s’ha reunit amb la Direcció de l’escola Ull de Vent per fixar l’aportació econòmica de l’Ajuntament pel curs anterior 2021/22 i pel curs actual 2022/23.
Aquesta ajuda econòmica a l’escola té com a objectiu el col·laborar amb el funcionament del centre i garantir la igualtat de tots els alumnes en l’educació.
Per aquest motiu s’acorda una aportació de 60€ per alumne/a empadronat/ada, que es destinarà a la compra de material escolar.
Pel curs escolar 2021/22, es van matricular un total de 283 alumnes bisbalencs i bisbalenques. Per tant, l’aportació de l’Ajuntament serà de 16.980€.
Pel curs escolar 2022/23, s’han matriculat un total de 277 alumnes bisbalencs i bisbalenques. Per tant, l’aportació de l’Ajuntament serà de 6.620€.
Aquesta setmana donarem trasllat a la direcció de l’escola i als serveis territorials d’ensenyament de la Generalitat a Tarragona, d’aquesta voluntat de donació per part de l’Ajuntament. El Departament d’ensenyament de la Generalitat és qui aprova aquesta donació i, en el moment en què ho comunica a l’Ajuntament, es fa el primer pagament.

– devolució de la fiança a un grup polític municipal, per l’ús d’una sala

– devolució de fiança per obres

– aprovem factures per un total de 104.364,77€

– la quota per extensió a l’empresa distribuïdora pel punt de recàrrega de cotxes elèctrics, de 917,67€
Ja estem acabant els passos per posar-los en funcionament!

– una targeta d’aparcament per una persona amb discapacitat

– donar compte de l’última relació de despeses menors

– el pla de seguretat i salut de les obres de la fase 1 de rehabilitació del poliesportiu municipal
Aquest punt també és obert al públic i el gravem, perquè és competència de Ple delegat a la Junta de Govern. El 12 de setembre l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària vam signar el document de formalització del contracte de la fase 1 de les obres de remodelació del pavelló poliesportiu i la construcció de l’edifici annex destinat a vestidors.
Avui aprovem el Pla de seguretat i salut presentat per l’empresa, i es nomena l’enginyer municipal com a coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres.
És dels últims passos abans d’iniciar les obres de la fase 1.

– la contractació de serveis de defensa jurídica de l’Ajuntament
El motiu és el recurs d’apel·lació presentat per Club siglo XX al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra la sentència que desestima el recurs que va presentar l’entitat contra la nul·litat del contracte entre l’entitat i l’Ajuntament
La defensa jurídica de l’Ajuntament davant el recurs d’apel·lació que presenta l’entitat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Aquest contracte és dins l’acord marc pels serveis d’assessorament legal i defensa jurídica, del sistema comarcal de contractació centralitzada del Consell Comarcal del Baix Penedès, al que l’Ajuntament hi està inscrit.
L’import del contracte amb l’advocada és de 1.573€ (IVA inclòs).
Resumint, vam aprovar per Ple la nul·litat de ple dret del contracte entre l’Ajuntament i l’entitat perquè es va fer sense concurrència pública. La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat i el Jutjat contenciós de Tarragona conclouen que sí, que és nul. Però l’entitat no hi està d’acord i ho recòrrer al Tribunal Superior. Hi té tot el dret com entitat, però dubto que el Tribunal Superior digui que no és nul havent-lo fet sense concurrència.

– la pròrroga per l’enllumenat de Nadal. El novembre de 2021 es va adjudicar, per Junta de Govern, el contracte del subministrament, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la il·luminació al municipi per les festes de Nadal. Es va adjudicar a l’empresa per 12.160,50€ (IVA inclòs). La durada del contracte és d’un any, de l’1 de novembre de 2021 al 31 d’octubre de 2022, amb possibilitat de pròrroga per a dues campanyes més. Per aquest motiu, aprovem la pròrroga per un any més, de l’1 de novembre de 2022 i fins al 31 d’octubre de 2023, per un import de 12.160,50 € (IVA inclòs).

Moltes propostes, molta feina i seguim!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari