Dilluns 20 de juny: obertura sobre licitació, executiva de l’ACM i Ple ordinari

Dilluns 20 de juny: obertura sobre licitació, executiva de l’ACM i Ple ordinari

A les 12 del migdia obrim el sobre únic de la licitació de les cabines sanitàries per les festes d’estiu, la Festa Major i els barris. S’han presentat dues empreses i fem les valoracions.

A la 1 del migdia em connecto al comitè executiu de l’ACM (Associació Catalana de Municipis). Des del març de 2020, quan va començar la pandèmia, que els fem telemàtics. I ja hem quedat que el proper comitè executiu serà presencial, quines ganes!
Més d’una hora amb tots els punts de l’ordre del dia, fent molta feina!

I per la tarda, Ple ordinari. És un Ple ràpid amb el següent ordre del dia:

– aprovem per unanimitat les actes del Ple ordinari del 21 de març i del Ple extraordinari del 28 d’abril

– aprovem per unanimitat les festes locals pel 2023

El Departament d’Empresa i Treball ens informa el mes de maig, que tenim fins el 31 de juliol per aprovar i notificar-los els dos dies de festa local pel 2023.
Aprovem els següents dies com a dies de festa local per l’any 2023: el dilluns 24 d’abril, per Sant Jordi i el dilluns 14 d’agost, per la Festa Major.

– Donar compte dels Decrets d’alcaldia des de l’últim Ple ordinari fins abans de la convocatòria d’aquest Ple. Tots els regidors i regidores del consistori tenen accés al llibre de Decrets des del moment en què són vigents

– Donar compte de les Juntes de govern local des de l’últim Ple ordinari fins abans de la convocatòria d’aquest Ple. Tots els regidors i regidores del consistori tenen accés a les actes de les Juntes des del moment en què s’aproven, i que estan penjades al portal de transparència.

– En compliment a la normativa de control intern de les entitats del sector públic local, dono compte de l’informe d’intervenció sobre el Pla d’acció, a partir de l’informe resum de control financer de l’exercici 2020.
Aquest control intern és per garantir i assegurar una gestió regular i eficaç dels fons públics, per aconseguir un major en el control econòmic i pressupostari.
L’informe conclou informant de les mesures executades, les que s’estan executant i les que s’han d’iniciar.

– Donar compte de l’informe anual sobre el control intern 2021
En compliment a la normativa de control intern de les entitats del sector públic local, dono compte de l’informe de resum anual d’intervenció sobre el control intern de 2021.

– Donar compte de l’informe anual d’auditoria de sistemes del registre de factures del 2020
En compliment a la normativa de control intern de les entitats del sector públic local, dono compte de l’informe d’intervenció sobre l’auditoria de sistemes del registre de factures del 2020.

– Donar compte de l’informe d’intervenció del control financer permanent sobre la contractació menor del 2020
En compliment a la normativa de control intern de les entitats del sector públic local, dono compte de l’informe de control financer permanent sobre la contractació menor de l’exercici 2020.

– Donar compte de l’informe del càlcul de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera del pressupost 2022, amb motiu de l’aprovació de la liquidació de l’exercici 2021
En compliment a la normativa d’hisendes locals i d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dono compte de l’informe d’intervenció relatiu al càlcul de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera del pressupost 2022, amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2021.
L’informe conclou amb el compliment de l’Ajuntament amb els objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute.

– i acabem amb precs i preguntes, responent les preguntes del Ple ordinari de març, responent les preguntes que ha entrat per escrit la regidora d’ARA la Bisbal i apuntant les preguntes del Ple.
Hi ha persones que et sorprenen, i una que no em deixarà mai de sorprendre és la Maguy d’ARA la Bisbal! Avui ha acusat els pagesos d’utilitzar productes fitosanitaris a les vinyes que maten les herbes i els arbres d’algunes parcel·les (els ceps es veu que no els hi fa efecte) i provoca malalties als veïns. I acusa l’Ajuntament de no controlar-ho! Quanta ignorància, en comptes d’informar-se fa aquestes acusacions, potser és perquè el nou assessor que té és dels que es pensa que ho saben tot!
No sap que per poder comprar i utilitzar aquests productes, cal haver fet un curs i tenir el carnet d’ús, que hi ha uns dies per fer-ho i que es prenen totes les precaucions.
Resulta que, de les preguntes que he contestat, després les ha tornat a fer: ha fet 8 preguntes, 6 de les quals ja les havia contestat!
Què hi farem, deu ser que s’acosten eleccions i intenta fer punts…

A l’acabar el Ple, anem a sopar a la terrassa del bar la Riba. Que bé que s’hi està!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari