Dilluns 13 de juny: reunions, Consell d’alcaldies i Junta de Govern

Dilluns 13 de juny: reunions, Consell d’alcaldies i Junta de Govern

Començo el dia amb reunió amb tècnics municipals a quarts de 9 del matí. Després a quarts d’1 del migdia tinc una altra reunió per temes dels polígons.

A les 6 de la tarda sóc al Consell Comarcal per un Consell d’alcaldies sobre ocupació. I a les 7 de la tarda sóc a l’Ajuntament per la Junta de govern, on aprovem dinou propostes:

-l’acta de la Junta anterior

– una liquidació per instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

– tres altes al servei punt verd

– dues llicències urbanístiques

– una liquidació per llicència urbanística

– la taxa de gimnàstica de la gent gran dels mesos de febrer a juny

– dues targetes d’aparcament per discapacitats

– pagaments per 161.395,92€

– factures per 51.916,11€

– el padró del menjador de la llar d’infants del mes de maig

– despeses menors

– fer el sorteig de l’auditoria ciutadana, pels comptes 2021

– el pagament de quota de l’AMTU del 2022
s’aprova la quota del 2022 de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) per un import de 491,50€. L’AMTU és una associació de municipis d’àmbit català que treballa per la mobilitat i les infraestructures de transport públic d’arreu de Catalunya. En l’actualitat compta amb 122 entitats associades i ofereix servei tècnic, jurídic i administratiu als seus associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es va adherir a l’AMTU mitjançant l’aprovació de l’esmentada adhesió en el Ple ordinari del 17 de desembre de 2018.

– el padró de la taxa per l’entrada de vehicles a través de la vorera (guals) per l’any 2022
És un total de 4.290€. És un únic rebut anual per gual de 22€ i el període de cobrament en voluntària va del 31 de juny al 31 d’agost de 2022.

– iniciar l’expedient per la licitació de les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal
És el pas previ a tornar a licitar les obres.

– Es contracta el subministrament de combustible pels vehicles municipals, a través de la Central de Compres de la Generalitat
El parc de vehicles municipal disposa de 5 vehicles. L’ús d’aquests vehicles és imprescindible per a la realització de les feines de la Brigada i del Servei d’inspecció i informació.
Aquests últims anys, pel compliment de normativa sobre contractacions i pagaments, s’han anat autoritzant bestretes de caixa fixa per atendre les despeses de subministrament de combustible per als vehicles de la Unitat d’inspecció i informació.
L’ús de la bestreta de caixa fixa implica la tramitació de justificacions, la utilització de diners en efectiu, així com l’obligació del personal de tramitar papers a la benzinera, cosa que ocasiona una pèrdua d’agilitat i eficàcia en el subministrament de combustible i el seu pagament.
Al Ple de juny de 2021 es va acordar l’adhesió al sistema central d’adquisicions de la Generalitat de Catalunya, per tal de poder efectuar l’adquisició de béns i subministraments i la contractació de serveis a través de la Comissió Central de Subministraments, en les condicions i preus vigents als contractes de subscrits per aquesta amb les empreses adjudicatàries.
Una de les dues empreses adjudicatàries disposa de benzinera al municipi. Ara s’està a l’espera de rebre les targetes per cada vehicle per utilitzar aquest servei.

Feina i més feina!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari