Dilluns 9 de maig: reunions, executiva de Centrem i Junta de Govern

Dilluns 9 de maig: reunions, primera executiva de Centrem i Junta de Govern

Avui és un dia potent, amb reunions i Junta de Govern.
Començo les reunions a les 10 del matí i després a quarts d’1 del migdia amb atenció a la ciutadania, diversos temes.

A les 6 de la tarda em connecto al primer Consell executiu de Centrem, una primera presa de contacte, fixar calendaris de reunions, … i anar-nos coneixent!
Surto de la reunió a les 7 de la tarda i vaig ràpid cap a la Junta de Govern. Una Junta on aprovem quaranta propostes:

– l’acta de la Junta anterior

– dues targetes d’aparcament per a discapacitats

– les vendes d’un nínxol i d’un columbari

– dues altes de targetes al Punt Verd

– deu liquidacions d’impostos per obres

– tres autoritzacions per tala de pins en parcel·les urbanes

– una comunicació d’obres menors

– una llicències d’obres

– l’atorgament de les subvencions a entitats i associacions 2021
Durant el mes de desembre de 2021 s’obrí el termini per presentar sol·licituds a les subvencions per a entitats i associacions.
S’hi podien presentar entitats i associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes, amb seu al municipi, inscrites al Registre d’entitats i que complissin els requisits de les bases i la convocatòria.
Dins el termini es va presentar una entitat: el Ball de gitanes de la Bisbal. I avui aprovem l’atorgament de subvenció per l’any 2021 a l’entitat per 286,38€.

– contracte menor d’assessorament pel PAESC
Aprovem contracte d’un any per 8.150€(IVA inclòs). L’empresa ens assessorarà sobre projectes a executar previstos al PAESC sobre energia sostenible, millora de l’eficiència energètica, reducció emissió CO2 i tramitació de subvencions per aquests projectes. També redactarà una auditoria de l’enllumenat públic a tot el municipi per poder, més endavant, executar projectes de millora de l’enllumenat.
Explicació de com i perquè tenim PAESC al municipi: el Ple de novembre de 2017 va aprovar l’adhesió al «Pacte d’Alcaldes/esses per a l’energia i el clima», per aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i d’implantació d’energies renovables, així com de millora de la preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi climàtic.
En concret: reduir les emissions de CO2 (i d’altres gasos d’efecte hivernacle) com a mínim, un 40% al 2030 respecte les emissions del 2005, mitjançant 32 accions; i augmentar la resiliència amb l’adaptació als impactes del canvi climàtic.
Vam sol·licitar assistència tècnica per a l’elaboració del PAESC a la Diputació de Tarragona. Al Ple de juny de 2021 vma aprovar inicialment el PAESC, redactat per la mateixa empresa que coneix el projecte i ara ens farà l’assessorament.

– pagament dels xecs nadó 2021
Durant el mes de desembre es convocà el ‘Xec Nadó’, una iniciativa que es va engegar fa sis anys per donar a conèixer, potenciar i dinamitzar el comerç local que s’adreça a aquelles famílies bisbalenques que hagin tingut o adoptat un infant durant l’any 2020.
Van resultar beneficiàries d’aquesta subvenció un total d’11 famílies. Els beneficiaris reben 100€ en vals (10 vals de 10€) per bescanviar-los per productes als comerços adherits a la campanya. Avui aprovem el pagament de 1.070€ a tres comerços participants (als comerços on hi han anat les famílies a portar-hi els vals).

– s’adjudica provisionalment el contracte de desbrossament de voreres i de la TP-2402
Durant el mes de febrer es va licitar el servei de desbrossament de voreres. S’hi van presentar 6 empreses. A la Junta d’avui adjudiquem el servei per 61.180,10€ anuals: per 55.635,73€ a una empresa pel desbrossament de les voreres del municipi, menys el nucli i l’Ortigós que ho fa la brigada; i per 1.490,91€ a una altra empresa per fer el desbrossament de la TP-2404.
Adjudiquem inicialment el servei i, en el moment en què les empreses presentin la documentació, s’adjudicarà definitivament i començaran a desbrossar.

– donar compte de les despeses menors

– donar de baixa tres infants a la llar d’infants

– atorgament dels patrocinis esportius
El desembre de 2021, es va aprovar la convocatòria dels patrocinis esportius del 2021, amb un total de 2.000€. S’han presentat dues sol·licituds i, a la Junta d’avui els aprovem: 262,50€ i 400€.
Són dos bisbalencs federats en pesca esportiva.

– compra de mobiliari urbà a través de l’ACM
3.559,52€ per comprar: 10 bancs de fusta, pel parc del Priorat i el nucli; 20 papereres, per col·locar a diversos punts del municipi i 15 pilones per col·locar a varis carrers del municipi.

– el pla de tresoreria

– compra de mobiliari urbà
10.162,19€ per comprar: 5 bancs de formigó pel nucli i 19 jardineres de formigó pel nucli.

– l’aprovació inicial per licitar el servei de gestió de la revista municipal

– aprovar factures per un total de 25.194,62€

– aprovar pagaments per 4.191,56€

– la 4rta certificació per les obres del local del Priorat, de 15.852,50€

– aprovem la quota provisional pel 2022 del servei de recollida de residus, per 647.275,80€

– contracte menor per la senyalització horitzontal al polígon les Planes, per 12.522,85€

– la devolució d’una fiança per obres acabades

I, després de la Junta, una última reunió amb una entitat, la Colla Castellera de la Bisbal els Bous, per parlar del conveni 2021 i el d’aquest any.

Dilluns molt i molt profitós!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari