Dijous 21 d’abril: Consell de Direcció del SOC, mesa de negociació del personal i Consell Nacional del PDeCAT

Dijous 21 d’abril: Consell de Direcció del SOC, mesa de negociació del personal i Consell Nacional del PdeCAT

A quarts de 10 del matí em connecto al Consell de Direcció del SOC, representant a l’ACM. Avui tenim vuit punts a l’ordre del dia, on destaco la programació del SOC per aquest any 2022. Als Consells de direcció hi són representats la Generalitat, a través del SOC, els sindicats majoritaris (UGT i CCOO), les entitats municipalistes (ACM i FMC) i també els representants de Pimec i foment. Hi fem molta i molta feina.

Acabem a quarts de dotze i, a les dotze del migdia, pujo a la sala de Plens per la mesa de negociació del personal municipal. Hi assistim el representant dels treballadors funcionaris, la secretària municipal,el tècnic de l’empresa redactora del pla d’estabilització i jo mateixa. Han excusat la seva assistència la representant del personal laboral i els representants d’UGT.
Avui tractem quatre temes:

Modificació de l’oferta pública d’ocupació
A la Junta de Govern del 27/12/21 vam aprovar l’oferta pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal, que s’havia d’aprovar abans de finalitzar l’any 2021.
El 29 de desembre de 2021 surt publicada al BOE la Llei 20/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.
La modificació de l’oferta pública d’ocupació que s’ha informat a la mesa, no suposa cap canvi substancial. Les places a convocar són les mateixes, així com la seva naturalesa i classificació. El que es fa és diferenciar les places ocupades amb anterioritat a l’1 de gener de 2016 i que, per tant, s’acullen a la disposició addicional 6a de la Llei 20/2021 i les que no.
I avui hem aprovat aquesta modificació per Decret d’alcaldia.

Bases generals reguladores dels processos selectius per a la provisió de les places incloses a l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal (Llei 20/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública)
S’informa de la versió definitiva de les bases generals, modificades en el que es va recollir a la mesa de negociació del 30 de març. S’aprovarà properament.

Bases específiques reguladores del procés selectiu, mitjançant concurs, per a la provisió de 2 places d’auxiliar administratiu/va (grup C2), en règim de funcionari de carrera, incloses a l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal (Llei 20/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública)
S’informa de la versió definitiva de les bases específiques del procés selectiu mitjançant concurs, modificades en el que es va recollir a la mesa de negociació del 30 de març. S’aprovarà properament.

Bases específiques reguladores del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la provisió de 2 places d’auxiliar administratiu/va (grup C2), en règim de funcionari de carrera, incloses a l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal (Llei 20/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública)
S’informa la versió definitiva de les bases específiques del procés selectiu mitjançant concurs-oposició, modificades en el que es va recollir a la mesa de negociació del 30 de març. S’aprovarà properament.

És un procés complexe i molt important, i estic molt satisfeta de com ho estem fent, sobretot amb moltes i moltes hores per part del personal municipal. Seguim!

I a quarts de vuit del vespre em connecto al Consell Nacional del PDeCAT. No sóc consellera nacional del partit, però el Consell d’avui l’han obert a tots els associats. Hi estem fins a quarts de 10 del vespre. Molt interessant i encoratjador!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari