Dilluns 28 de febrer: acabem el febrer amb reunió del SOC, Carnaval infantil, reunions i Junta de Govern

Dilluns 28 de febrer: acabem el febrer amb Comissió seguiment del SOC, la festa infantil de Carnaval, reunió amb veïns de la Riba i Junta de Govern

A les 10 del matí em connecto a la Comissió de seguiment del SOC. Avui ens presenten els atorgament de la programació 2021 i el servei de desenvolupament econòmic local. Una hora i mitja de reunió.

Del despatx marxem cap al pati de l’escola on avui, al ser festa escolar, fem la festa infantil de Carnaval. Primer xocolata amb xurros, boníssim!!, preparat per la Marta de la Bonamasa. Després actuació amb el grup Xarop de Canya. I així acabem el Carnaval!

Al tornar truco a les famílies bisbalenques naturals d’Ucraïna, per preguntar per les seves famílies i posar el Consistori a la seva disposició. Les guerres mai són la solució!

Per la tarda la Judith i jo ens reunim amb tres veïns i veïnes de la Riba que no van poder venir a les reunions de dilluns passat i que ens demanaven reunir-nos perquè els expliquéssim els continguts. Gràcies per venir!

I a les 7 de la tarda Junta de Govern amb vint-i-sis punts a l’ordre del dia. Aprovem:

– l’acta de la Junta anterior

– tres altes de targetes al servei del Punt Verd

– aprovem el padró fiscal pel 2022 dels rebuts del servei d’escombraries, per un total de 380.645€. És l’import que ingressem del que paguem de taxa d’escombraries. És un import elevat però que no cobreix la totalitat del cost del servei

– notifiquem a la novena empresa classificada (obres de la fase 1 del poliesportiu municipal), perquè pugui al·legar en l’expedient iniciat de penalització, si s’escau
La Junta de Govern del 14 de febrer va aprovar la retirada de l’oferta de l’empresa classificada en novena posició per executar les obres de remodelació del pavelló poliesportiu i la construcció de l’edifici annex destinat a vestidors (fases 1.1 i 1.2).
S’ha iniciat l’expedient en relació a la imposició de penalitats per la retirada de l’oferta d’aquesta empresa, si és el cas. És un tràmit a seguir però no correspon aplicar penalitats.

– el contracte d’assessorament per 4.065,60€ (IVA inclòs), pels serveis de col·laboració amb la intervenció en els actuacions de control financer de subvencions, a través de l’acord marc amb l’ACM (Associació Catalana de Municipis).
Perquè aquest contracte: tenim un Pla anual de control financer pel 2021. Un dels objectius específics d’aquest Pla anual, és verificar l’adequada i correcta obtenció, justificació, gestió i aplicació de les subvencions per part de les persones o entitats beneficiàries quant a les activitats o operacions subvencionades. Aquest objectiu és per complir el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual es regula el règim jurídic del control intern del sector públic local i el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb
habilitació de caràcter nacional, de realitzar complementàriament als controls formals dels gestors de subvencions, el control financer sobre les activitats o les operacions subvencionades i els comptes justificatius dels beneficiaris de subvencions.
Què suposa aquest contracte: suposa realitzar el control financer de totes les subvencions i convenis, tal com especifica la normativa i el Pla anual de control financer. I són 5 convenis amb entitats i 3 subvencions de concurrència competitiva (a la natalitat, a autònoms i petites empreses afectades per la crisi sanitària i a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària).

– sis liquidacions d’impostos de construccions per obres menors

– l’aprovació inicial de la modificació Puntual núm. 2 del PPU del SUD “Les Planes Baixes”
Al Ple extraordinari del 24 de febrer, s’aprovà inicialment la modificació de les Normes subsidiàries de planejament (NNSS) del polígon industrial les Planes Baixes, amb la modificació de la parcel·la mínima de la subzona 28b, passant de 10.000m2 a 4.000m2
A la Junta de Govern aprovem inicialment la modificació puntual núm. 2 del Pla parcial urbanístic del polígon «Les Planes Baixes».
En què consisteix la modificació: agrupar quatre parcel·les en una única parcel·la. Actualment les parcel·les estan separades pel carrer de les Vinyes. Aquest carrer s’urbanitza formant part de la parcel·la única.
D’aquesta manera no es modifica la superfície total del polígon destinada a industrial i a vial.
Perquè es fa la modificació: Per disposar de més superfície de sòl urbà en continuïtat amb la nau logística que actualment està en construcció.
Desapareix una part del carrer de les vinyes i, per compensar-ho i que segueixi havent els mateixos m2 de vial, es faran 4.459,51m2 de vial sobre la parcel·la del restaurant. D’aquesta manera queda espai vial per aparcar i maniobrar.
Amb aquesta modificació, es construirà una ampliació de la nau existent, amb el que suposa de nous llocs de treball!

– un nou gual

– dues altes a la llar d’infants

– tres devolucions d’ingressos indeguts

– aprovació de factures per un total de 61.155,68€

– pagament de factures per un total de 33.628,60€

– la venda d’un nínxol

– conveni d’ocupació pel 2022 amb el Consell Comarcal
Des de SOM Bisbal realitzem diverses accions formatives i ocupacionals per la ocupabilitat de les persones. Una altra eina és el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal en matèria d’ocupació, on l’aportació de l’Ajuntament és de 5.260,49€.
L’acord és per sol·licitar diferents subvencions al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i a altres departaments de la Generalitat de Catalunya, les quals han estat atorgades. En concret: Projecte Desenvolupament Local 2021: AODL (3a pròrroga); Projecte Desenvolupament Local 2021: AODL (2a pròrroga); Projecte Treball i Formació, MG45 i Dona 2021; Projecte Innovadors i Experimentals 2022; Projecte Pla de Foment de l’Ocupació Baix Penedès 2021 i accions de dinamització del comerç comarcal 2021

– presentem al·legacions a l’Autorització Administrativa Prèvia i Declaració d’Impacte Ambiental del projecte PEol-540 AC que comprèn varis parcs eòlics a l’Aragó, les seves infraestructures, al seu pas per la Bisbal
És un projecte d’una empresa privada. És una línia aèria d’alta tensió (LAAT) a 400 kV, des de la torre d’alta tensió número 416 (línia projectada Valmuel Begues – CS Promotores Begues), fins la SET Garraf a Vilanova i la Geltrú. La línia té una longitud de 20,82 km, i afecta a varis municipis de la comarca entre els que hi ha la Bisbal. D’aquests quilòmetres de línia, 2,02 km estan dintre del nostre terme municipal, i corresponen a 6 torres d’alta tensió.
És un projecte que ve des de parcs eòlics de l’Aragó per portar energia sostenible a l’àrea metropolitana, utilitzant el territori com a zona de pas.
Presentem al·legacions per motius polítics i tècnics: com en la MAT presentada l’any passat, és una nova línia de transport energètic. L’empresa privada no la pot sol·licitar perquè està fora de les seves competències.
És per portar energia renovable de l’Aragó fins a l’àrea metropolitana, sense deixar cap benefici pel municipi. Proposta d’instal·lar al municipi 5 torres de més de 30 metres d’alçada. Necessitem un Pla energètic de país per arribar a ser el més sostenible possible energèticament.
Trinxa una part del territori, passant per sòl de protecció especial i, com en les altres vegades, no s’ha tingut en compte el territori.
La línia proposada pel transport energètic no compleix amb els requisits següents: Les línies de transport primari tenen com a transportista energètic únic REE,SA. Per tant, no es poden projectar línies de transport que estan fora de les competències de qui les projecta. La nova proposta de producció d’energies renovables, és un sistema de producció centralitzat, on es transporta l’energia produïda a llarga distància, sense aprofitar espais ja ocupats per aquestes infraestructures, i sense proposar models energètics distribuïts, que aprofiten superfície que no té interès medi ambiental, o social. La nova línia proposada, no està dintre de les propostes de la planificació de la xarxa de transport d’energia elèctrica per el període 2021-2026. El traçat proposat dintre del terme municipal de la Bisbal està dintre de sòl de protecció especial, i per tant s’ha d’evitar interferir en els connectors ecològics, corredors hidrogràfics, i els elements singulars de patrimoni natural, i cultural.

-denegar una llicència de parcel·lació

– el padró d’activitats esportives de desembre de l’any passat al maig d’aquest any, amb un total de 4.050€

Una Junta que segueix essent el fruit de la feina ben feta de l’equip de govern i tots els professionals de l’Ajuntament: ocupació, empresa, inversions, mediambient, …

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari