Dilluns 17 de gener: la primera Junta de govern de l’any amb propostes molt importants pel municipi

Dilluns 17 de gener: reunions i Junta de Govern local amb algunes propostes molt importants per la millora del municipi i la seva gent!

Tot el matí a l’Ajuntament amb diverses reunions amb tècnics municipals i acabant de preparar la Junta d’aquesta tarda.

La Junta de govern d’avui és la primera de l’any, amb vint-i-quatre propostes que aprovem:

actes de les dues Juntes de govern anteriors

acceptar el recurs d’una venda d’immoble sense benefici

– vuit liquidacions d’impost de construccions d’obres menors

– una primera ocupació

– dues targetes del servei punt verd

– una targeta d’aparcament per discapacitats, per acompanyant no conductor

– la baixa d’una taxa d’escombraries pel tancament d’un comerç

– donar compte de les últimes despeses menors del 2021

factures d’aquest 2022 per un total de 10.068,37€

– notificar a l’empresa classificada en setè lloc (obres de la fase 1 del poliesportiu municipal), perquè pugui al·legar davant l’inici d’expedient d’imposició, si s’escau, de penalització
La Junta de Govern del 27 de desembre va aprovar la retirada de l’oferta de l’empresa classificada en setè lloc per executar les obres de remodelació del pavelló poliesportiu i la construcció de l’edifici annex destinat a vestidors (fases 1.1 i 1.2).
Avui notifiquem a l’empresa per donar-li deu dies perquè presentin les al·legacions que considerin. Això és el que hem de fer administrativament, però en aquest cas no correspondrà aplicar-les.

– la pròrroga del contracte del servei de comunicació i dinamització de les xarxes socials
L’1 de març de 2018 va començar el contracte del servei de comunicació i de dinamització de les xarxes socials. La durada del contracte era de 4 anys més la possibilitat de 2 anys de pròrroga, amb un import anual de 25.845,60€ (IVA inclòs).
A la Junta s’aprova la pròrroga d’aquest contracte per un any, de l’1 de març de 2022 al 28 de febrer de 2023.

– es contracta el servei jurídic pel contenciós presentat per Aqualia contra la denegació de l’increment de tarifes d’aigua
El 21 de desembre de 2021, el Jutjat Contenciós de Tarragona va notificar a l’Ajuntament el recurs contenciós – administratiu interposat per FCC Aqualia, SA contra l’acord de Ple del 30 d’agost.
Per aquest motiu aprovem el servei de defensa jurídica a través de l’acord marc del Consell Comarcal del Baix Penedès, per 3.000,00€ (més el 21% d’IVA).
El 30 d’agost de 2021, es va aprovar per Ple no acceptar la sol·licitud d’Aqualia d’increment de les tarifes d’aigua. El novembre de 2021 la Comissió de Preus de Catalunya va denegar la sol·licitud d’increment de preus de les tarifes d’aigua potable, sol·licitat per Aqualia.

– passar a la novena empresa perquè presenti la documentació necessària per fer l’adjudicació definitiva de les obres del poliesportiu municipal
L’empresa classificada en vuitè lloc per les obres de la fase 1 del poliesportiu municipal ha renunciat a fer les obres. I per aquest motiu notifiquem a la novena empresa perquè ens presenti la documentació o la renúncia.

– aprovem el pagament de 10.000€ a l’ADF Clot de Bou per unes subvencions aprovades i no pagades, anteriors al maig de 2015
Què va passar: A la Junta de Govern d’abril de 2014, es va aprovar una subvenció de 10.000€ a l’ADF Clot de Bou. I al setembre de 2014 l’Ajuntament va pagar el 50% d’aquesta subvenció (5.000€). Per tant, van quedar per pagar 5.000€. A la Junta de Govern de febrer de 2015, es va aprovar un conveni de 5.000€ amb l’ADF Clot de Bou, però l’Ajuntament no el va pagar.
L’ADF té aprovats 10.000€ de subvenció que no ha cobrat i que ha justificat (5.000€ del 2014 i 5.000€ del 2015).
Què aprovem: Havent comprovat que durant el 2014 i 2015 l’ADF Clot de Bou havia fet la despesa per aquests 10.000€, s’aprova per la Junta l’atorgament d’aquesta subvenció concedida i no pagada.
Del 2016 fins el 2021 que cada any s’ha signat conveni amb l’entitat, s’han atorgat 5.000€ cada any i s’ha justificat també cada any.

aprovem inicialment el projecte de millora d’infraestructures del barri de la Riba
Aquest projecte estarà sotmès a informació pública durant 30 dies. Una vegada aprovat definitivament, es licitarà l’obra perquè comenci el 2023.
Les obres es realitzaran l’any que ve, el 2023, i es compta amb 683.540,81€ de subvencions: 484.779,53€ (subvenció del PAM de la Diputació de Tarragona) i 198.761,28€ (subvenció del PUOSC de la Generalitat de Catalunya).
Aquestes subvencions suposen un 64,28% del total del cost de l’obra.
En què consisteixen les obres: Canvi de la xarxa d’aigua potable, canvi de l’enllumenat públic i se soterra i fer xarxes de telecomunicacions soterrades.
El projecte estableix un termini de 12 mesos per executar l’obra, i un import total de l’execució del projecte: 1.063.364,44€

Que bé aprovar tot això, després de molta feina interna!

I acabem la jornada amb la reunió de cada dilluns de l’equip de govern. Comencem el gener amb molta força!!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari