Dijous 30 de desembre: Ple extraordinari i signatura per la obertura del local social de Can Gordei

Dijous 30 de desembre: Ple extraordinari i signatura pel local social de Can Gordei

Avui a les 8 del matí tenim Ple extraordinari i urgent. Ja vaig explicar els motius. Al Ple som vuit regidors d’onze, la Leo que no pot venir, la regidora d’ERC m’ha enviat un correu excusant l’assistència la regidora d’ARA també ha enviat un correu excusant la seva assistència perquè és fora.
M’ha sobtat que la regidora d’ARA no vingui per ser fora, i sobta perquè el pressupost estava en exposició pública fins el 28 de desembre perquè es va publicar el dia 2. Per tant, sabia que estaria publicat fins el dia 28 i, encara que hagués presentat al·legacions a començaments de desembre, hauria de saber que les al·legacions es resolen quan s’ha acabat el termini. També hauria de saber que faríem el Ple urgent el 29 o 30 de desembre per enviar-lo a publicar urgent el 31 de desembre perquè el pressupost entrés en vigor l’1 de gener. I si tenia previst marxar aquells dies però no comptava que faríem el Ple… és que encara no ha après el funcionament.
La qüestió és que som prou regidors com per celebrar el Ple. Un Ple amb tres punts a l’ordre del dia:

Primer: aprovar la urgència
Es poden convocar plens per urgència, que vol dir sense deixar els dos dies sencers entre que el convoques i el celebres, sempre que hi hagi un motiu. I en aquest cas tenim motiu, que és desestimar les al·legacions i aprovar definitivament el pressupost abans de començar l’any, perquè estigui vigent l’1 de gener.
La urgència s’aprova per unanimitat.

Segon: desestimar les al·legacions contra el pressupost 2022 i aprovar definitivament el pressupost
Al Ple del 29 de novembres vam aprovar inicialment els pressupostos pel 2022. Han estat en exposició pública del 2 al 28 de desembre, ambdós inclosos. El 6 de desembre la regidora d’ARA la Bisbal va presentar al·legacions contra el pressupost 2022.
La legislació especifica els tres únics motius per presentar al·legacions contra el pressupost: que l’elaboració i aprovació dels pressupostos no s’ajustin als tràmits establerts; que el pressupost no tingui en compte el crèdit necessari pel compliment de les obligacions exigibles a l’Ajuntament (exemple: no tenir en compte el pagament de les nòmines, de l’enllumenat, etc) i que el pressupost no tingui prous ingressos per fer front a les despeses pressupostades.
Les al·legacions que ha presentat la regidora són incorporar propostes al pressupost com la gratuïtat del bus urbà, incrementar el personal de la brigada i que els partits polítics tinguin una assignació, entre d’altres. En total proposa 15 partides diferents, o sigui, un pressupost totalment diferent al que aprovem però que no té res a veure amb el que serien al·legacions al pressupost.
Bàsicament aquestes al·legacions és la intervenció que va fer al Ple de pressupostos, és l’explicació de com faria els pressupostos si governés.
El pressupost 2022 que vam aprovar al Ple del 29 de novembre s’ajusta als tràmits establerts; té en compte el crèdit necessari pel compliment de les obligacions i és un pressupost equilibrat, té suficients ingressos per fer front a les despeses. Per tant, proposo desestimar aquestes al·legacions, perquè no es consideren al·legacions, i aprovar definitiva del pressupost 2022 de 4,8 milions d’euros.
S’aprova per unanimitat

Tercer: aprovar el calendari fiscal 2022
Teníem a punt la proposta per aprovar-lo al primer Ple de l’any que ve però, al fer aquest Ple, aprofitem per incloure-ho.
Proposta de calendari fiscal pel 2022:

Taxa conservació cementiri: 31 de gener al 31 de març

Taxa escombraries:
(1r rebut) 31 de març al 31 de maig
(2n rebut) 29 de juliol al 30 de setembre

Impost vehicles tracció mecànica: 31 de març al 31 de maig

IBI urbana
(1r rebut): 29 d’abril a 30 de juny
(2n rebut): 31 d’agost al 31 d’octubre

IBI característiques especials: 29 d’abril a 30 de juny

IBI rústica: 30 de juny al 31 d’agost

Taxa ocupació domini públic: 30 de juny al 31 d’agost

IAE: 29 de juliol al 30 de setembre

Ple fet amb nou minuts, temps rècord! Començarem el nou any amb pressupost!

A mig matí em reuneixo amb la Ma. Àngels, que és qui portarà la botiga i el bar del local social de Can Gordei. Signem el contracte i ja podrà obrir aquest diumenge 2 de gener! Quines ganes que torni a obrir i, a més, amb les obres d’ampliació fetes!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari