8 i 9 de novembre: dilluns i dimarts de reunions, Junta de govern i records de fa set anys

8 i 9 de novembre: dilluns i dimarts de reunions, Junta de govern i records del 9N de 2014

El dilluns 8 de novembre al matí vàries reunions i, per la tarda, Junta de govern local amb divuit punts a l’ordre del dia:

– aprovar dues actes de dues juntes anteriors

– cinc altes al servei del punt verd

– dues liquidacions d’impost per comunicacions d’obres menors

– donar d’alta dos alumnes nous a la llar d’infants

– adjudicació definitiva del servei de llums de Nadal

– donar de baixa el rebut d’escombraries d’una baixa d’establiment

– proposta de despeses menors

– aprovar factures per un total de 71.353,69€

– aprovar pagaments per un total de 85.945,05€

– i quatre punts que són de Ple delegats a la Junta de govern, per tant, obrim portes perquè pugui entrar públic i també ho gravem. Són quatre punts relacionats amb l’adjudicació de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal:
Després de la renúncia de les quatre primeres empreses classificades en la licitació de les obres de la primera fase, es requereix a l’empresa classificada en cinquè lloc que presenti la documentació per a seva adjudicació.
I els altres tres punts són iniciar l’expedient i notificar a les tres primeres empreses classificades perquè pugui al·legar davant la sol·licitud de penalització i prohibició de fer obres per l’Ajuntament que van demanar els regidors del PSC.
Els hi podem aplicar penalitats? No correspon aplicar penalitats (tot i que hem de fer i resoldre els expedients) perquè la Llei 9/2017, del 8 novembre, de contractes del sector públic diu que la formalització del contracte s’haurà d’efectuar no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats. És en aquest termini quan es preveuen aplicar penalitzacions en cas que l’empresa adjudicatària no signi el contracte i es retiri per causes imputables a l’empresa.
Des de l’obertura dels sobres que presentaven les empreses (febrer de 2021), fins que s’ha enviat notificació a les empreses per adjudicar el contracte, van passar més de dos mesos. Per tant, segons la llei de contractes del sector públic, els licitadors tenen dret a retirar la seva oferta sense l’aplicació de penalitats.

El dimarts 9 de novembre recordo el 9N de 2014, un dia al gimnàs de l’institut a una taula per les votacions, acompanyada de la Judith i el Genís. Un gran dia amb molt bons records!
Avui però, dia de reunions tant al matí com a la tarda. I per la tarda també fent feina a casa. Sempre hi ha feina!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari