Dilluns 11 d’octubre: Junta de govern i començo nou llibre

Dilluns 11 d’octubre: Junta de govern i començo nou llibre

Avui per la tarda celebrem Junta de Govern local amb trenta-set punts a l’ordre del dia. Aprovem:

– l’acta de la junta anterior

– quinze targetes del servei punt verd i dues denegacions per no ser el titular del rebut d’escombraries qui ho sol·licita

– després de la renúncia de les empreses classificades en primer i segon lloc en la licitació de les obres de la primera fase, aprovem requerir a l’empresa classificada en tercer lloc que presenti la documentació per a seva adjudicació

– la liquidació del 3r trimestre de 2021 del conveni de Serveis Socials amb el Consell Comarcal del Baix Penedès. Una liquidació de 14.193,87€ i correspon als següents serveis prestats durant el tercer trimestre de 2021: professionals i serveis socials bàsics 839.141,16€); SAD dependència i SAD social (11.500€); transport adaptat (2.794,77€); serveis d’intervenció socioeducativa (1.961,87€); centre obert (3.800€); immigració (1.414,02€); SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) (2.330,89€); despeses TIC (369,88€); servei acolliment residencial d’urgència (487,99€); violència de gènere, Pacto de estado (1.311,80€) i grup de voluntariat (45€)

– la liquidació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria d’ocupació corresponent al tercer trimestre de 2021 per un import total de 3.164,41€

– un contracte menor per connectar el pou de la Masieta a la xarxa sense passar per una finca privada
És l’obra de desviament de la canonada de sortida del pou d’abastament d’aigua de la Masieta, per evitar el tram soterrat a la finca privada, deixant aquest tram fora de servei, i connectant el nou tram, amb la canonada existent de distribució. Aquesta obra suposa un cost de 24.062,02€ (IVA inclòs) i es contracta amb l’empresa Aqualia.
El dipòsit de la Masieta s’alimenta únicament del pou de la Masieta. La canonada d’impulsió a la sortida del pou de la Masieta, transcorre per una finca privada. El fet que el primer tram d’impulsió des de la font d’abastament d’aigua de la Masieta, transcorri per una finca privada, limita en part l’actuació i el control de la canonada sortint del pou.
És recomanable que tot el tram de la conducció transcorri per una zona on l’accés sigui immediat i fàcil per a poder revisar aquesta infraestructura i els seus voltants

– liquidació d’impost per instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en un habitatge

– llicència d’obres per reforma en un habitatge

– el conveni amb l’AMPA pels llibres d’aquest curs 2021/22, que es firmarà properament

– proposta de despeses menors

– pagaments de factures per 33.878,05€

– llicència d’obres d’una nau industrial

– llicència per esplanar una parcel·la

– liquidació d’impost de construccions per la construcció d’una piscina

– la compra d’un camió cistella a través de la central de compres de l’ACM (Associació Catalana de Municipis)
Es compra un vehicle de menys de 3.500kg amb plataforma elevadora mòbil, un camió amb plataforma de 15 metres, per un total de 67.350,17€ (IVA inclòs).
La compra es fa a través de l’acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport de l’ACM.
El personal de la brigada municipal realitza, entre d’altres, les tasques de manteniment i millora de la xarxa d’enllumenat públic i dels edificis municipals. Per dur a terme aquests treballs, periòdicament, lloga un camió cistella, que també s’utilitza per col·locar cartells, realitzar feines de jardineria en alçada, i dur a terme el manteniment en façanes dels edificis municipals.
Amb aquesta compra s’incrementarà l’eficàcia i l’eficiència del servei de la brigada municipal, procurant unes condicions de treball més idònies i contenint la despesa municipal, alhora que es donarà compliment a la Llei de contractes del sector públic.

A casa he acabat el llibreLa dona de la seva vida“, d’en Xavier Bosch. M’ha agradat, tot i que al començament no sabia massa per on aniria la història i la veritat és que molt bé.
Avui començo “Els camins de la Ruth” de Lluís-Anton Baulenas. M’agrada molt aquest escriptor, n’he llegit varis i hem quedo amb “La felicitat”.

Demà és dia festiu i aprofitaré per fer el canvi d’armaris, amb tota la calma!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari