Dilluns 27 de setembre: salut, rebuig del Penedès a la MAT, benvinguda, Junta de Govern i assemblea de la Mancomunitat

Dilluns 27 de setembre: reunió de l’ABS, acte de rebuig del Penedès a la MAT, benvinguda a empadronats, Junta de govern i assemblea de la Mancomunitat Penedès-Garraf

A les 9 del matí em connecto a la reunió periòdica de l’ABS (Àrea bàsica de salut) del Vendrell, que és el CAP del que depenem la Bisbal, Albinyana, el Vendrell, Bellvei i Santa Oliva. Ens informen de l’evolució de la covid i la vacunació dels mesos d’estiu i també de la situació actual. Estem bé però no podem baixar la guàrdia!

Al migdia vaig amb la Judith al castell d’Olèrdola. Anem convidades, juntament amb altres alcaldes de la comarca, a l’acte de presentació de les al·legacions de l’Alt Penedès contra la MAT. Puc saludar en persones a alcaldes i alcaldesses de l’Alt Penedès que feia temps que no veia en persona! Estic convençuda que aquest projecte no tirarà endavant, sobretot perquè ningú del territori el vol: ni Ajuntaments, ni consells comarcals ni ciutadania.
Ens toca treballar per tenir un pla energètic de territori i no podem esperar molt de temps. Molt contenta de participar-hi!

Per la tarda dono la benvinguda a uns nous empadronats, que viuen a un habitatge que era segona residència i que ara han convertit en primera, benvinguts! I després l’equip de govern tenim Junta de govern, amb vint-i-dos punts a l’ordre del dia:
– aprovem l’acta de la Junta anterior

– iniciem tres expedients de licitacions i, en les properes juntes ja aprovarem els plecs de clàusules i començarem les licitacions. Són els procediments de la redacció del projecte de la fassina, de les llums de Nadal i el desbrossament de les voreres.

– aprovem la contractació del subministrament de paper d’impressió amb la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis (ACM)
Per adquirir 340 paquets de paper per un import total de 1.186,53€ (IVA inclòs). El 2020 es va fer una comanda a través d’aquest acord marc amb l’ACM i ara fem la segona.

– tres sol·licituds de targetes d’armes

– la pròrroga d’una llicència urbanística

– sis targetes pel Punt Verd

– renovem el conveni amb l’AEAT i la FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria de les entitats locals
Vam aprovar per Junta de Govern, l’octubre de 2018, l’adhesió de l’Ajuntament al conveni entre l’AEAT (Agència Estatal de l’Administració Tributària) i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies ) en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb els ens locals. Convenis pel: subministrament d’informació de caràcter tributària amb les entitats locals i l’intercanvi d’informació tributària i col•laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals del sector públic.
Des d’aleshores, l’Ajuntament ha estat adherit a aquest conveni mitjançant els connectors Via Oberta i serveis web de l’AEAT, que possibiliten l’intercanvi d’informació a nivell administratiu.
El mes d’agost de 20,1 la Dependència Regional de Relacions Institucionals,ens va comunicar que s’havien modificat els convenis signats amb l’AEAT i la FEMP. Per tant, cal tornar-los a aprovar.
Per tal de poder seguir utilitzant els serveis d’intercanvi d’informació amb l’AEAT implementats als entorns de gestió documental (Gestiona, Eacat, etc.), és necessària l’adhesió als nous convenis de l’AEAT i la FEMP.

– factures per valor de 133.878,05€

– pagaments per un total de 80.945,35€

– la justificació del conveni de la temporada 2020/21 amb Joventut Bisbalenca
I preparant el nou conveni per la temporada 2021/22.

– adjudicació de tres parcel·les de la Miralba a l’Ajuntament per impagament de les quotes d’urbanització de la Miralba, per part de l’empresa propietària
Amb aquesta adjudicació, es compensa del deute entre l’empresa propietària de tres parcel·les per impagament de les quotes d’urbanització de les obres d’urbanització de la Miralba.
El febrer de 2008 es van aprovar les liquidacions i el pagament de les quotes urbanístiques provisionals de les parcel·les resultants de la reparcel·lació de la Miralba.
El setembre de 2021, des de BASE – Gestió d’Ingressos que és l’organisme que tramita el cobrament de les liquidacions, ens informa que l’empresa propietària de tres parcel·les és deutora de les quotes d’urbanització.
També ens informa que ha quedat deserta la subhasta pública dels béns embargats (les tres parcel·les). Per tant, l’Ajuntament s’adjudica aquestes tres parcel·les per l’impagament de les quotes d’urbanització. Són tres parcel·les sense habitatge construït.

– presentem les al·legacions al tràmit d’informació pública de la MAT Clúster Begues
Aprovem presentar al·legacions informant desfavorablement a aquest projecte per considerar-se contrari a allò que disposa la Llei 24/2013, del 26 de desembre, del sector elèctric i demés normativa d’aplicació i per considerar-lo contrari a les determinacions contingudes a la Llei 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental i la resta de normativa d’aplicació.
Les al·legacions es presenten en base a informes tècnics, jurídics i mediambientals preparats pels tècnics contractats per tots els ajuntaments i consells comarcals afectats per la MAT. I també en base a l’informe de l’enginyer municipal.
Resum de les al·legacions:
El projecte parla que, la línia MAT que travessa el territori és una línia d’evacuació. L’informe determina que és una línia de transport d’energia i, per tant, segons la normativa actual Red Eléctrica de España, que és una societat estatal, és l’única que pot fer d’operadora del sistema i de gestora de qualsevol xarxa de transport d’energia.
Tampoc justifiquen tècnicament la capacitat de producció elèctrica amb la capacitat de transport de la línia, i se’n desprèn que el projecte està sobredimensionat.
L’estudi ambiental que han presentat és insuficient i denota el poc coneixement del territori.
Aquest projecte suposa fer una franja de seguretat al llarg de tot el projecte de la línia, d’uns 100 metres d’amplitud (50 per costat).
No han tingut en compte ni les àguiles cuabarrada que nien a la Bisbal, ni la xarxa Natura 2000, ni la proximitat a les zones habitades, ni les superfícies de conreu. Per no parlar de l’impacte paisatgístic i de les activitats de turisme rural.
Aquest projecte no té en compte el territori, perquè afecta a les DO de vi, cava i oli. I tampoc els plans territorials del camp de Tarragona i el Penedès.
Un pas més per rebutjar un projecte privat que ens destrossa el territori, decidit des de despatxos i sense comptar amb el territori.

I de la Junta de Govern marxo cap a Vilobí del Penedès per assistir a l’Assemblea de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Aviat farà un any que vam entrar a formar part de la Mancomunitat, pels serveis de recollida, atenció i adopció d’animals domèstics, i totes les assemblees a les que havia assistit eren telemàtiques. Avui és la primera presencial!
Una assemblea presidida pel Sergi Vallés, president de la Mancomunitat i alcalde de Torrelles de Foix. L’assemblea té vint-i-un punts a l’ordre del dia.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari