Dilluns 20 de setembre: matí a la Generalitat i al Parlament i tarda de Ple ordinari

Dilluns 20 de setembre: les alcaldies de la comarca fent front comú a la Generalitat i el Parlament i Ple ordinari

Avui és un matí històric fruit dels últims tres anys i del menysteniment del Baix Penedès per part de la Generalitat de Catalunya. Això no va de colors polítics, sinó de les 14 alcaldies de la comarca en una sola veu a la Generalitat i al Parlament dient “El Baix Penedès existeix“.
Són anys de poca inversió i pocs serveis al Baix Penedès, la comarca amb més atur de Catalunya, la que més creix en població i la que té menys dotacions de Mossos, bombers, cicles formatius i serveis sanitaris per habitant. Només dir que, la inversió per habitant de la comarca per part de la Generalitat va passar de 50€ a 10€ per habitant el 2020.
I perquè hi anem avui? doncs perquè aviat començaran a preparar els pressupostos pel 2022 de la Generalitat i és el moment que coneguin la situació comarcal i puguin dotar el pressupost pensant en nosaltres.
A les 10 del matí, els alcaldes i alcaldesses (Joan, Esther, Joan, Marc, José M, Jordi, Quim, Kenneth, Ramon, Jaume, Josep, Gerard, Amadeu i jo) despleguem una pancarta davant de la Generalitat a la Plaça de Sant Jaume on hi diu “El Baix Penedès existeix!”. Després entrem a la Generalitat on ens rep la Consellera de la Presidència Laura Vilagrà a qui li lliurem el manifest que hem preparat, que és on es recullen dels principals greuges que patim la comarca. Seguidament ens reunim amb David Rodríguez, secretari de governs locals i relacions amb l’Aran i Montserrat Fornells directora general d’administracions locals.
Quan sortim de la Generalitat, a la Plaça Sant Jaume, atenem els mitjans de comunicació i després anem caminant al Parlament on ja ens esperen.


Fora del Parlament de Catalunya ens espera la Diputada comarcal, Dolors Carreras del PSC qui, com a bona amfitriona, ens acompanya en tota l’estona que som al Parlament. També surten per saludar-nos els diputats de Junts Albert Batet i Mònica Sales.
Dins el Parlament ens rep la Presidenta del Parlament Laura Borràs, a qui també li lliurem el manifest i hi parlem breument. Gràcies per aquesta estona!
Després ens reunim amb els portaveus dels grups parlamentaris d’Erc, Psc, Junts x Cat i En Comú Podem a qui demanem que s’atenguin les nostres peticions peticions de cara els propers pressupostos.
Uns quants ens quedem a dinar al bar del Parlament, amb la Dolors Carreras i després cap a casa!
Ha anat molt bé, és molt potent la imatge i unitat de tota la comarca, orgullosa de formar-ne part! Tenim el compromís del Departament de Presidència, responsable de les administracions locals al Govern de Catalunya i dels representants de grups parlamentaris de properes reunions per abordar les reivindicacions plantejades.

Arribo a casa i torno a sortir per anar a l’Ajuntament i acabar de preparar el PLE ORDINARI de la tarda. Hi assistim tots els regidors i regidores del consistori.
Abans de començar el Ple, la regidora d’ERC comença a parlar fort i enfadada demanant un minut de silenci per l’ex-regidora d’ERC que va morir la setmana passada. Ens ho havia entrat també per escrit fa uns dies, i li vaig respondre que s’havien fet minuts de silenci al Ple en aquells casos en què havien mort regidors o regidores que estaven en actiu al consistori. Però sembla ser que la regidora d’ERC vol un tracte excepcional per l’ex-regidora d’ERC que ha mort. Accedeixo i, mentre comença el minut de silenci, la regidora va parlant i parlant … La veritat és que aquest començament ja denota el tarannà d’algunes persones i com creuen que ha de ser el comportament d’un servidor públic…

Ara sí que comencem! I proposo incloure un punt per urgència a l’ordre del dia, segons l’article 93 del ROM. El punt a incloure és “Modificació de l’Ordenança de creació i funcionament del Registre electrònic municipal”, des de l’AOC ens han comunicat que aviat caduca el certificat i que ara no fan aquest servei i que hem de buscar una altra empresa certificadora. La urgència és perquè l’Ordenança inclou una adreça de la seu electrònica que no és l’actual i l’hem de modificar per poder continuar amb l’expedient. Passem a votació la urgència d’incloure aquest punt a l’ordre del dia i s’aprova per unanimitat.

Primer ve la part resolutiva del Ple, que són les propostes executives i que són les següents:

Punts 1 i 2: Aprovació per unanimitat de l’acta del ple ordinari del 12 de juny i del Ple extraordinari del 30 d’agost

Punt 3: Aprovació del compte general de l’exercici 2020
El mes de maig de 2021, es va iniciar la tramitació administrativa per a l’aprovació del compte general de l’exercici 2020. El 2 d’agost es va reunir la Comissió especial de comptes per tal d’examinar el compte general de l’exercici 2020 el dictamen favorable.
A partir d’aquí, el compte general del 2020 i el dictamen de la Comissió especial de comptes van estar exposats al públic del 17 d’agost fins el 7 de setembre i ,durant aquest termini, no es van presentar al•legacions.
Per aquest motiu avui proposem al Ple l’aprovació del Compte general de l’exercici 2020.
Repassem el procediment:
El 8 de juliol es va convocar la Comissió Especial de Comptes del 2020 pel 2 d’agost. D’aquesta manera es dóna prou temps perquè tots els regidors del consistori puguin examinar, i estudiar tota la documentació abans de la comissió de comptes.
També es va convocar un any més l’auditoria ciutadana pel 12 de juliol, per apropar la gestió de la comptabilitat municipal a la ciutadania.
A la Comissió especial de comptes es convoca un membre de cada grup polític amb vot ponderat: Feliu Gil en representació de Compromís amb la Bisbal (6 vots ponderats); Daniel Caballero en representació del PSC (2 vots ponderats); Xavier Faura en representació d’Units per la Bisbal (1 vot ponderat); Maguy Antolín en representació d’Ara la Bisbal (1 vot ponderat) i Sílvia Monfort en representació d’ERC (1 vot ponderat), que no va poder assistir-hi
També hi assisteixen els membres escollits de l’auditori ciutadana.
La Comissió Especial de Comptes va aprovar el Compte General del 2020 amb 6 vots ponderats a favor de Compromís amb la Bisbal, 3 vots ponderats en contra (2 del PSC i 1 d’Ara la Bisbal) i 1 abstenció (d’Units per la Bisbal).
El pressupost de l’any 2020 va ascendir a 4.467.862,53€. A la finalització de l’exercici:
Hi va haver un superàvit pressupostari de 2.081.366,69€ dels quals queden disponibles 417.980,73€ perquè 1.256.563,61€ estan reservats per a la primera fase de les obres del poliesportiu municipal i 406.822,35€ estan reservats per a despeses de serveis o contractacions del 2020, les factures de les quals no s’havien aprovat a data 31 de desembre de 2020, o per a obres o serveis que es van contractar o començar el 2020 i que acabaran el 2021 (com ara el servei de bus urbà, l’enderroc de la masia de la Miralba i la fassina o les càmeres lectores de matrícules).
El coeficient de deute viu va ser del 18,65%. Complim amb aquest objectiu perquè l’import del deute viu total a 31 de desembre de 2020 és de 809.237,70€ (el 2019 era de 1.172.708,82€), que suposa un percentatge de deute viu del 18,65%, molt inferior al límit de deute, situat en el 110 %.
Es complia amb la regla de la despesa (no obstant això, val a dir que a causa de la situació de pandèmia per la COVID-19 i seguint les recomanacions de la Comissió Europea, el Consell de Ministres va aprovar la suspensió de la regla de la despesa durant els anys 2020 i 2021). La regla de la despesa es compleix quan la variació de la despesa computable no supera la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut corresponent a aquest exercici.

Es complia amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària: (estabilitat pressupostària: situació d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el SEC-10).
Es compleix perquè tenim superàvit pressupostari (els ingressos dels capítols 1 a 7 del pressupost són suficients per finançar les despeses dels capítols 1 a 7 del pressupost, la qual cosa representa una situació de superàvit pressupostari) i una capacitat de finançament de 879.668,05€.
Cal tenir en compte que el 2016, per primera vegada des de la seva implantació l’any 2012, es van complir els tres principis establerts per als ajuntaments per tal d’assegurar la seva sostenibilitat financera. Aquests principis són els d’estabilitat pressupostària, el de la regla de la despesa i el del límit del deute. Ja que partíem d’un endeutament de més del 110% i un període mig de pagament de més de 30 dies.

És important també destacar la reducció en aquests anys de l’endeutament municipal per habitant, ja que hem passat d’un endeutament de 1.188€ per bisbalenc el 2014 a un endeutament de 422,81€ per bisbalenc el 2020.
Torn de paraula: ERC, ARA, Units-FIC, PSC
El compte general del 2020 s’aprova per majoria amb els 6 vots a favor de Compromís, 1 vot en contra (ARA) i 4 abstencions ( 2PSC, 1 Units i 1ERC)

Punt 4: Adhesió a l’acord marc per a l’elaboració i presentació conjunta de projectes i actuacions en el context de l’ajuda financera del mecanisme de recuperació i resiliència de la Unió Europa promogut per l’Ajuntament de Calafell per la creació de comunitats energètiques
Aquest és el primer pas per treballar conjuntament amb diferents municipis de la comarca encapçalats per l’ajuntament de Calafell.
La proposta d’avui és aprovar el document marc per a l’adhesió a l’elaboració i presentació conjunta de projectes i actuacions en el context de l’ajuda financera del mecanisme de recuperació i resiliència de la Unió Europea.
L’Ajuntament de Calafell és el promotor i farà les funcions coordinació en la tramitació dels expedients i la interlocució amb tercers, administracions superiors i Unió Europea.
Quina ajuda és? El Reglament 2021/241 del Parlament Europeu estableix el mecanisme de recuperació i resiliència, en el context de la crisi de la Covid, per contribuir entre d’altres a la consecució dels objectius climàtics de la Unió Europea. Els Next Generation.
El projecte pel qual sol·licitarem l’ajuda són les comunitats energètiques.
La comunitat energètica local és una nova figura en la cadena de valor socioeconòmic del sector energètic i un nou actor en el gran ventall d’escenaris de la transició energètica. És una associació, cooperativa, o qualsevol altra entitat jurídica que estigui controlada per membres locals (ciutadania, teixit productiu, ens locals) sense ànim de lucre i dedicada a activitats en el sector energètic (producció, distribució, agregació, etc.). L’objectiu principal sempre és el benefici local.
Per tant, aquest projecte és perquè els diferents ajuntaments crearem comunitats energètiques locals per tal que diferents actors locals (ciutadania, comerços, empreses, …) participin activament de la transició energètica de forma conjunta.
El que s’ha parlat inicialment és que es col·locarien plaques solars fotovoltaiques a sostres d’edificis municipals i a espais municipals per produir energia, i després crear comunitats perquè els consumidors propers a la instal•lació puguin utilitzar també aquesta energia, establint mecanismes de gestió i estalvi energètic. Són un mecanisme clau per avançar cap a una transició energètica més equitativa, sense deixar ningú enrere i que dona oportunitats perquè tothom pugui participar-hi.
És un projecte molt important pel municipi i molt necessari!
S’aprova per unanimitat

Punt per urgència: Modificació de l’Ordenança de creació i funcionament del Registre electrònic municipal
La seu electrònica es regula amb l’Ordenança de creació i funcionament del Registre electrònic municipal, que es va aprovar per Ple el març de 2010. Aquesta ordenança estableix que l’adreça d’internet on està allotjada la seu electrònica de l’Ajuntament és el web www.bisbalpenedes.com
La seu electrònica ha disposat des de l’any 2010 fins ara d’un certificat de seu electrònica de nivell mig, emès pel Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya), que autentifica el lloc web i certifica la seva seguretat i connexió segura del ciutadà amb la seu per poder realitzar tràmits en línia. Per entendre’ns, és el candau que surt que certifica que és una pàgina segura.
Uns anys més tard es canvia l’adreça d’internet, deixant de posar el web i posant bisbalpenedes.eadministracio.cat, i l’AOC segueix certificant-ne la seguretat.
Durant el mes d’agost de 2021 el Consorci AOC va comunicar que aquest certificat de seu electrònica caduca el 2 de octubre, amb l’advertiment que el Consorci AOC ja no emet aquest tipus de certificats i que, per tant, no es podrà renovar amb ell.
Tots els municipis de la comarca que ens trobem amb aquesta situació hem estat mirant opcions amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
Hi ha dues empreses certificadores que podrien substituir l’AOC. Ambdós proveïdors sol·liciten, entre la documentació necessària per a l’expedició del certificat, la referència a la disposició al BOPT o Diari Oficial del nom de la seu electrònica actual. I és aquí on tenim el problema perquè, a l’ordenança aprovada el 2010 hi figura l’adreça anterior (el web) en comptes de l’actual.
La proposta al Ple és aprovar inicialment la modificació del Reglament de funcionament del registre electrònic municipal per tal d’actualitzar el nom de la seu electrònica de l’Ajuntament.
S’aprova per unanimitat

Després de la part resolutiva, comença la part de Control:

Punt 5 i 6: Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local
Es dóna compte i, per tant, no es vota

Punt 7: Donar compte del període mitjà de pagament del 2n trimestre de 2021
El període mig de pagament a proveïdors del 2n trimestre de 2021 és de 20,02 dies. Com que el màxim permès és de 30 dies, es compleix amb el període mitjà de pagament a proveïdors legalment previst.

Punt 8: Donar compte de l’execució del pressupost del 2n trimestre de 2021
S’ha complert amb l’obligació de remissió telemàtica de la informació requerida, dins dels terminis establerts, ja que es va enviar al Ministeri d’Hisenda (MINHAP) el 29 de juliol.

Punt 9:Donar comptes de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2022
Dono compte al Ple del Decret d’Alcaldia d’1 de setembre de 2021, on es van aprovar les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici 2022, en compliment a la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, abans del 15 de setembre de cada any, les entitats locals hauran de presentar les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici següent amb tota la informació necessària d’acord amb la normativa europea.
Segons disposa el Ministeri d’Hisenda a la guia «Lineas fundamentales de los presupuestos de las entidades locales», les dades econòmiques que s’han de consignar són les següents: ingressos i depeses per a l’exercici 2022, partint de les dades de previsió de liquidació de l’exercici 2021; saldos i altres magnituds: capacitat o necessitat de finançament (estabilitat pressupostària i deute viu) i passius contingents.
Es preveu un total de 4.806.370,62€ pel pressupost 2022, que suposa un increment del 7,5% respecte el 2021 (increment de 338.508,09€).
Destacar la partida d’inversions prevista en 881.803,70€ per l’any que ve: franges forestals, millora en la xarxa d’aigua, parcs infantil, millora en l’enllumenat públic, pressupostos participatius, càmeres lectores de matrícules la construcció de magatzem de brigada a la fassina i rehabilitació de la torre de la fassina.

A partir d’aquí comencen les mocions i precs i preguntes i, aquí, comença el “xou” per part sobretot de la regidora d’ERC i el regidor d’Units, que no entenen ni accepten que algú pensi diferent d’ells i ho demostren cridant, faltant al respecte, mentint i sense el comportament que requereix el càrrec. En altres plens ja s’havien comportat una mica així però com avui mai!

Punt 10: Moció de “Proposta de creació d’un cos de vigilància municipal”, a petició del Grup Municipal del PSC
Abans explico el motiu pel qual s’ha inclòs com a moció en la part de control i no com a proposta a la part resolutiva.
L’article 102.b del ROM estableix que, una proposta d’acord és una proposició formulada pes escrit, a través del Registre General, per un nombre mínim de tres membres que té per objecte proposar al Ple l’adopció d’un acord en relació a un assumpte determinat de la competència municipal.
Com que l’escrit que va entrar a registre està signat només per un regidor, l’hem inclòs com a moció de la part de control.
S’aprova per unanimitat

Punt 11: “Moció sol·licitant la modificació dels següents articles del ROM”, a petició de la regidora d’ERC
Explico que l’hem inclòs com a moció tot i no complir com a moció, ja que les mocions són de caràcter polític, sense contingut resolutiu i aquí ens planteja una modificació pel ROM. Per tant, el correcte és que, presentés una proposta d’acord de modificació del ROM amb tres signatures.
També faig referència a l’art. 114 del ROM on diu que “no es podran presentar més de tres mocions per grup en cada sessió ordinària”. Des d’ERC ha presentat una única instància amb 4 mocions que s’han inclòs a l’ordre del dia.
Com que totes les mocions tenen la mateixa data d’entrada al Registre i és la primera vegada que succeeix, s’han acceptat, però s’ha de tenir en compte per a properes ocasions que cada moció haurà de tenir una entrada i que com a màxim cada grup en podrà presentar 3.
La nostra explicació sobre el vot en contra és la següent: proposa que modifiquem el ROM afegint un article que ho reguli, però no ens proposa el text d’aquest article ni en quin apartat ha d’anar.
El ROM no regula els pressupostos participatius, sinó que cal aprovar un reglament dels pressupostos participatius.
Els pressupostos participatius anteriors a aquests es van fer amb reunions físiques i amb una empresa contractada que feia tot el procediment. Va haver-hi poca participació i, abans d’aprovar un reglament, volíem fer un altre procediment per decidir quin era el millor per la Bisbal.
Fent-ho com ho hem enguany, hi ha hagut més participació i, per aquest motiu, prepararem un reglament de funcionament dels pressupostos participatius.
Per aquest motiu li dono la opció que retiri aquest punt, en cas contrari, votarem en contra perquè els pressupostos participatius es regulen amb un reglament, no amb el ROM.
Passem a votació i no s’aprova la moció

Punt 12: “Moció pel principi d’integritat i confidencialitat (art.5.1 f) RGPD” presentat per la regidora d’ERC
Primer li explico perquè l’hem inclòs com a moció tot i no complir com a moció, ja que les mocions són de caràcter polític, sense contingut resolutiu i aquí ens planteja una moció com un prec. Un prec és, segons l’article 102.e del ROM, una proposta d’actuació formulada en el punt corresponent de les sessions ordinàries del Ple.
Per tant, el correcte seria que es tractés com un prec al punt de precs i preguntes.
La nostra explicació sobre el vot en contra és la següent: Les càmeres del Punt Verd es van instal·lar al 2012 quan es va posar en funcionament el Punt Verd, amb les autoritzacions necessàries.
El servei del punt verd disposa del seu reglament de funcionament, aprovat pel Ple el 2013. Els usuaris del punt verd, en rebre la targeta que els dona accés a les instal·lacions, reben una còpia d’aquest reglament i signen un document conforme accepten les seves condicions d’ús.
L’art. 4 d’aquest reglament posa de manifest l’existència d’un sistema de videovigilància. Així mateix, en el seu annex identifica tota la informació relacionada amb el tractament de dades: responsable del fitxer, drets d’oposició, rectificació i cancel·lació, encarregat del tractament, etc., donant compliment a la normativa en aquesta matèria.
Aquest any, per despesa menor, es va tramitar el contracte amb una empresa per a l’elaboració d’una auditoria en matèria de compliment de la normativa de protecció de dades per part de l’Ajuntament. D’aquesta auditoria es desprèn que es compleix amb la normativa de protecció de dades vigent.
En definitiva, que ja es compleix amb la llei de protecció de dades, per tant, li demanem que retiri la moció. En cas que decideixi que es passi a votació, votarem en contra perquè no aprovarem el que ja es fa sense que aporti res de nou.
Passem a votació i no s’aprova la moció

Punt 13: “Moció per la prevenció del suïcidi”, presentada per la regidora d’ERC
Primer li expliquem perquè l’hem inclòs com a moció tot i no complir com a moció, ja que les mocions són de caràcter polític, sense contingut resolutiu i aquí ens planteja una moció com una proposta perquè s’adoptin acords en competències que no són municipals, acords que impliquen pressupost de l’Ajuntament i acords que no poden produir efectes jurídics per falta de competència.
La nostra explicació pel vot en contra: Estem d’acord en les dades que exposa i també en el primer punt d’acord. Per tant, a partir de l’any que ve el dia 10 de setembre il·luminarem la faça de l’Ajuntament com a Dia
Internacional de la Prevenció del Suïcidi, i en farem ressò a les xarxes socials municipals amb les campanyes que promou la Generalitat.
Demana, al punt número 8, que l’Ajuntament juntament amb el Departament de salut de la Generalitat, habilitem un telèfon o correu electrònic per atendre situacions d’emergència vinculades al suïcidi. No cal perquè ja existeix el 061 Salut Respon, que és des d’on es gestiona.
A la resta de punts demana que l’Ajuntament creï partides al pressupost per fer campanyes preventives al risc de suïcidi i que elaborem un protocol de suïcidis. La competència de salut i salut mental és de la Generalitat i no de l’Ajuntament.
Col·laborem i col·laborarem en les campanyes que crea i gestiona la Generalitat però no en crearem perquè no en tenim la competència, seria duplicar i malversar fons públics perquè la Generalitat ja realitza aquestes campanyes.
Justament aquest mes de setembre, la Generalitat ha presentat el Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya 2021-2025 (PLAPRESC) que té com a objectiu reduir el 2030 la taxa de temptatives i mort per suïcidi en més d’un 15% a tota la població i en més d’un 20% en els grups prioritaris, així com reduir l’estigma social mitjançant actuacions de tipus comunitari.
El nou pla, elaborat per uns 300 professionals, implementa un conjunt de mesures per fer un abordatge integral i comunitari.
Principals línies d’actuació d’aquest pla: Prevenció universal, selectiva, indicada i estructural del suïcidi; detecció, accés, atenció immediata, tractament, recuperació i processos de suport en casos d’intents de suïcidi; suport a la família i altres supervivents; seguretat dels pacients i prevenció del suïcidi; suport a la gestió de la informació i del coneixement i vigilància epidemiològica; governança, desplegament del Pla i rendició de comptes.
El pla potencia els punts d’activació i la millora de la qualitat del Codi Risc Suïcidi, un instrument pioner i clau a Catalunya vigent des del 2014, per al monitoratge i seguiment de les persones amb conductes suïcides.
El pla també reforça accions per millorar la detecció i l’abordatge de la conducta suïcida en casos de persones víctimes de violència, abús i/o situacions límit, gent gran, persones amb malalties cròniques i discapacitats, persones amb dolor, malaltia avançada i d’altres persones vulnerables.
El telèfon 061 Salut Respon serà la via per a l’atenció no presencial al suport i a l’acompanyament. Com a element cohesionador d’aquest Pla 2021-2025 s’ha escollit el lema ‘Trio la vida’.
Passem a votació i no s’aprova la moció de “Moció per la prevenció del suïcidi”

Punt 14: “Moció per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal”, presentada per la regidora d’ERC
Primer li expliquem perquè l’hem inclòs com a moció tot i no complir com a moció, ja que les mocions són de caràcter polític, sense contingut resolutiu i aquí ens planteja una moció com una proposta perquè s’adoptin acords que impliquen modificar el pressupost municipal i en competències no municipals.
Aquesta és la nostra explicació per votar en contra: Estem d’acord en l’explicació de la part expositiva. Referent a les propostes que porta a votació:
Estem d’acord amb l’apartat 4 de donar suport a entitats que es puguin crear al municipi per donar suport a les famílies que es trobin en aquestes situacions tan doloroses.
No podem contractar especialistes que atenguin les famílies, com apunta als apartats 2 i 4, perquè no és competència municipal sinó que els competències de sanitat són de la Generalitat.
Referent al punt 2 on diuen de crear un espai de suport i confort per a les famílies i ubicar-lo al cementiri. No sé si el cementiri és el millor lloc per crear un espai de suport i confort, en tot cas es platejaria la possibilitat de crear un espai en un altre lloc parlant-ho amb l’entitat que hi hagués o les famílies afectades.
Sí que aprovaríem la moció llegint només el títol, si fos per demanar a la Generalitat que destini més recursos pel suport i seguiment de les famílies que viuen aquestes situacions tant doloroses. Però no podem aprovar una moció que implica destinar recursos municipals a unes competències que són de la Generalitat.
Passem a votació i no s’aprova la moció.

Punt 15: “Moció per la creació del Museu de la Joventut Bisbalenca”, presentada pel portaveu del PSC
Primer li expliquem perquè s’ha inclòs com a moció tot i no complir com a moció, ja que les mocions són de caràcter polític, sense contingut resolutiu i aquí ens planteja una moció com un prec.
La nostra explicació del vot en contra: l’espai on ens proposa que s’hi instal·li el museu és on actualment hi ha la cova jove, i no és el lloc adequat per un museu, per la ventilació i la humitat del pou que hi ha. La proposta és que s’exposi al poliesportiu municipal, quan s’hi hagin fet les obres. En qualsevol cas és Joventut Bisbalenca CF qui ha de decidir-ho.
Passem a votació i no s’aprova la moció.

I per acabar passem a precs i preguntes, com en tots els plens ordinaris. Primer responc les preguntes del Ple ordinari anterior i apunto les que respondré al proper Ple ordinari. Però es converteix, desgraciadament, en un seguit de discursos atacants, sense aportar res positiu.
La veritat és que tenim maneres diferents d’entendre la política, cadascú decideix com ho fa. Nosaltres apostem per ser positius i treballar, treballar i treballar.

Dilluns intents i molt satisfeta per la visita del matí amb tots els alcaldes i alcaldesses i pel Ple ordinari on aprovem l’inici d’un projecte molt important: les comunitats energètiques.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari