Dilluns 30 d’agost: dia plujós de Ple extraordinari

Dilluns 30 d’agost: dia plujós de Ple extraordinari

La previsió d’avui era de pluja i ha plogut! Uns 31 litres en tot el dia que, tot i que no és bo per la verema, sí que ho és per les oliveres, menys incendis, … la veritat és que mai plou a gust de tothom.
Els dies així m’agraden quan plou bé, sense fer tormenta, ni pedra ni fer mal, sinó que va plovent i neteja l’ambient.
Dia ideal per quedar-se a casa escoltant la pluja. Només ho he fet després de dinar, asseguda al sofà amb la mixa a la falda i escoltant la pluja. Després ja ha parat de ploure.

Al matí he anat a l’Ajuntament per feina i per la tarda hi he tornat pel Ple extraordinari convocat per avui. El motiu de convocar-lo era pel tema de la modificació de tarifes proposada per Aqualia per complir els terminis, i aprofitem per afegir la proposta de festes locals per l’any que ve i el manifest comarcal per derogar el projecte de la MAT.
Els tres punts s’han aprovat per unanimitat i aquí teniu el resum:

Primer: festes locals pel 2022
Com cada any, els Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, ens demanen la proposta de les dues festes locals de l’any 2022. Avui aprovem que siguin: el divendres 22 d’abril, vigília de Sant Jordi, i el dimarts 16 d’agost, Festa Major.

Segon: no aprovem la pujada del rebut de l’aigua que sol·licita l’empresa concessionària
El 30 de juny l’empresa concessionària va presentar una sol·licitud per a la modificació de la tarifa de l’aigua. La justificació per aquest augment, és per a mantenir l’equilibri econòmic de del servei durant el 2020, per un increment de despeses, que ha suposat un resultat negatiu pel 2020 de 66.299,39€.
Quina modificació proposen:
-Incrementar un 10% la quota fixa de servei d’ús domèstic
-Incrementar un 0,80% la quota fixa de servei d’ús domèstic social
-Incrementar un 38,57% la quota fixa de conservació d’infraestructures d’ús domèstic
-Incrementar un 13,26% la quota fixa de conservació d’ús domèstic
-Incrementar un 30,66% la quota fixa de conservació d’ús domèstic social
– I rebaixar en un 34% les quotes d’ús avícola, comercial i industrial

A qui afecta aquesta modificació:
La modificació de les quotes dels usos domèstics afecten a un gran nombre de usuaris del servei, en concret a a les famílies. Per contra és redueix la quota que afecta als usos avícola, industrial i comercial, que només afecta a 69 usuaris i que representen el 2,78%.

Motiu per aquesta sol·licitud d’increment de les quotes fixes:
De la documentació presentada es desprèn que el resultat negatiu del 2020 és a causa de la reducció de la facturació de la tarifa industrial. La causa d’aquesta disminució de consum d’aigua industrial és per la baixa activitat en determinades indústries per la pandèmia de la COVID durant

Considerem desfavorable aplicar l’increment de tarifes perquè:
-Una disminució puntual en la facturació del servei d’aigua 2020, produït per la disminució de consum d’aigua en el sector industrial, es vol compensar amb un increment de les quotes fixes del rebut de l’aigua pels anys 2021 i posteriors
-Aquesta pujada de les quotes fixes del rebut de l’aigua afectaria a les famílies i les tarifes socials
-No està suficient justificat l’increment de despeses del 2020
– Aquest increment no suposa una millora en el servei

Tercer: Manifest per reclamar la derogació de la MAT del “Cluster Begues”
El 30 de juliol entra a registre la “Solicitud de Autorización Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental del “Clúster Begues_PFot-539 AC””. Els tècnics municipals estan preparant les al·legacions.
És un projecte privat de transport d’energia renovable (solar fotovoltaica de parcs solars de l’Aragó) fins a l’Àrea metropolitana en una línia de MAT, prescindint del transport a través de les línies existents, sinó que construeix una nova línia només d’Aragó a l’Àrea metropolitana sense que pugui haver-hi cap més connexió entremig.
A la Bisbal suposa 9,8km de línia i 27 torres d’alta tensió que ens travessa el municipi. El projecte contempla que ens passen dues línies: 7,8km de la MAT que va al transformador de Vegues i 2km de la MAT que va al transformador del Garraf.

Reunions amb els municipis afectats: El 16 d’agost ens reunim els municipis afectats de la província de Tarragona i el 18 d’agost els alcaldes de la comarca. Acordem treballar conjuntament per les al·legacions a aquest projecte.

Reunió del 26 d’agost: L’empresa promotora ha sol·licitat reunir-se amb els alcaldes i alcaldesses del territori per on passen les línies MAT. Ens expliquen el projecte i ja els exposem que estem treballant per presentar al·legacions.

Resum del manifest aprovat: “Entre finals del mes de juliol i principis del mes d’agost, es va fer públic i notori que el BOE publicava una proposta per construir una infraestructura que vol travessar tota la Catalunya Sud, des de les Terres de l’Ebre fins al Penedès, passant pel Camp de Tarragona. En concret es tracta d’una línia de molt alta tensió, una MAT de 180 km, que connectaria parcs eòlics i solars de l’Aragó amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Una infraestructura, que respon als interessos de l’oligopoli energètic privat de l’Aragó.
És model i una concepció territorial centralitzadora i centralitzant. Produir energia en un territori despoblat i transportar l’energia cap als centres urbans travessant més de 180 km. Es concep el territori com un mer tub per on passar l’energia.
Un altre cop es vol trinxar el Penedès sense que hi hagi un retorn. Una infraestructura que travessa el nostre territori sense possibilitat, pel Penedès, de poder-ne treure un fruit. Una línia d’alta tensió que travessa les nostres comarques transportant energia entre dos punts: ni tan sols existeix la possibilitat de connectar o de revertir hipotètiques futures necessitats energètiques de les nostres comarques amb aquesta infraestructura.
Demanem la total retirada del projecte privat MAT Cluster Begues. No som un territori contenidor on anar posant les coses, volem que es respectin els principis territorials del Pla Territorial de la Vegueria del Penedès.
Reafirmem el nostre total compromís amb un model energètic renovable, descentralitzat, de consum pròxim i respectuós amb l’entorn natural. Un model energètic que doni respostes als reptes globals de la nostra societat i dels nostres territoris.”

Les energies renovables són el futur però han de ser de proximitat perquè no és sostenible que, per portar energia solar a l’Àrea Metropolitana s’hagin de construir plantes fotovoltaiques a L’Aragó i construir una línia únicament per aquest servei, trepitjant tot el territori i hipotecant-lo, amb torres i cables d’alta tensió.
Així no és com entenem l’energia renovable i sostenible. Per tant, seguirem treballant conjuntament amb els municipis afectats per derogar aquest projecte. I seguirem treballant per obtenir energia renovable sostenible i amb coherència vers el territori.

A l’acabar el Ple anem al despatx i aprofitem per fer reunió d’equip de govern, ara que tots hem acabat les vacances.

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari