Divendres 13 d’agost: matí de Junta de govern i tarda i vespre de segon dia de Festa Major

Divendres 13 d’agost: al matí Junta de Govern i per la tarda i nit seguim amb la Festa Major amb el pregó, correfoc infantil i actuació de la Sra. Tomasa

Al matí primer anem a posar cadires a l’envelat i després seguim treballant a l’Ajuntament, ja que a la una del migdia tenim Junta de Govern. Quan ets a l’equip de govern et toca fer de tot i, si convé també posar cadires perquè la feina es fa entre tots.

Una Junta amb vint-i-nou punts a l’ordre del dia:
– aprovem l’acta de la Junta anterior

– liquidació de la taxa d’un habitatge turístic

– denegació d’una llicència de construcció

– tres liquidacions de taxa i ICIO d’una obra de reparació, d’instal·lació de plaques fotovoltaiques i de construcció de nau industrial

– renúncia d’una llicència urbanística

– devolució de fiances d’una obra

– tres altes de targeta del Punt Verd

– canvi de titularitat d’un rebut d’escombraries i baixa d’un rebut d’escombraries d’un comerç que ha tancat

– la segona certificació de les obres del local de Can Gordei, per 8.913,88€

– pagaments per 188.511,70€

– nou liquidacions de plusvàlues

– la contractació menor de compra d’electrodomèstics pels locals socials de la Miralba i Can Gordei
Es contracta per 10.569,35€ (IVA inclòs):
Maquinària per al bar i botiga del local social de Can Gordei: una vitrina expositora i un rentavaixelles.
Maquinària per al bar del local social de la Miralba: refredador d’ampolles en inox; renta gots frontal industrial; moble cafeter en inox; dos mobles contra mostrador en inox; descalcificador manual i un rentavaixelles.

– Contractació del subministrament d’aigua a l’Esplai mitjançant un camió cisterna, pel mes d’agost
Subministrament de 800 m3 d’aigua mitjançant un camió cisterna al dipòsit de l’Esplai per tal de cobrir el dèficit de captació durant el mes
d’agost de 2021. És un contracte amb Aqualia per 9.505,76€, IVA inclòs.
S’estan executant les últimes proes i estudis per poder disposar del pou com a font de subministrament d’aigua. El motiu és l’alta demanda d’aigua durant el mes d’agost a l’Esplai i, per evitar talls d’aigua i assegurar l’abastiment d’aigua potable als veïns, es fa necessària la contractació d’aquest subministrament mitjançant camió cisterna.

– Contracte per l’elaboració del Pla d’estabilització de l’ocupació temporal
Contracte menor per la necessitat del servei d’elaboració del «Pla d’estabilització de l’ocupació temporal» i d’assistència tècnica i assessorament en matèria de recursos humans.
El pla d’estabilització de l’ocupació temporal, permet corregir les anomalies que s’han produït al llarg dels anys en les contractacions de personal.
Contractem aquest servei per 14.157,00€.
Motiu: El 8 de juliol de 2021 va entrar en vigor el Reial decret llei 14/2021, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.
Un dels seus objectius és completar els processos d’estabilització de l’ocupació temporal contemplats a les Lleis de pressupostos generals de l’Estat de 2017 i 2018, amb un últim procés d’estabilització de l’ocupació temporal que afecti totes les places de caràcter estructural, dotades pressupostàriament, ocupades de forma temporal i
ininterrompuda, almenys, en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020, i que no hagin estat incloses als processos d’estabilització de 2017 i 2018.
Aquest Reial decret implica que: l’oferta d’ocupació pública que articuli el procés d’estabilització s’haurà d’aprovar i publicar abans del 31 de desembre de 2021; la publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places incloses a l’oferta pública d’ocupació s’haurà de produir abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució dels processos haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

– la modificació del contracte d’obres de reforma i ampliació del local social de Can Gordei
A finals de juny van començar les obres de reforma i ampliació del local social de Can Gordei, adjudicades per 60.376,26 € (IVA inclòs).
La direcció de l’obra emet un informe, el mes d’agost, que posa de manifest que cal fer unes especificacions i/o modificacions del projecte per poder seguir amb l’execució de l’obra, les quals aconsellen una modificació no substancial i no prevista del contracte: modificar l’alçada d’obertures de la façana posterior i instal·lació de biga a la gran obertura que es fa en una paret de càrrega per connectar les dues sales polivalents.

– contracte menor per arranjar un nou tram del tub de sanejament del C/ Toledo
És una obra de reparació urgent, una obra de difícil accés, en terreny muntanyós, i rocós, consisteix en renovar uns 85 m lineals de tub de
sanejament i també la renovació i nova construcció de 4 pous de registre. S’adjudica el contracte menor per 17.422,49€ (IVA inclòs).
El 2020 es van arranjar els tres primers trams de tub de sanejament del carrer Toledo cap al fons del torrent.
Aquest any s’observa la pèrdua d’efluent residual al fons del torrent d’en Manyer, i es constata que el tub de sanejament en el pendent de descens al torrent, està trencat.

I, per la tarda i nit, seguim amb el segon dia de Festa Major!

El pregó és a dos quarts de vuit del vespre però una estona abans ja hi som. Quan arribo començo a marejar-me i m’he d’asseure, no sé si podré fer la presentació del pregó! No hi ha problema perquè hi som tot l’equip de govern i em poden substituir, però em fa molta il·lusió presentar el pregó.
Mica en mica em vaig recuperant, almenys per estar dreta i no caure estesa!
Finalment puc fer la presentació de la nostra pregonera, la Laura Roigé presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona. Una gran dona amb qui, des de fa uns anys, col·laborem en temes de formació i ocupació. Moltes gràcies Laura per ser la pregonera! I gràcies al Jordi Cáceres per assistir-hi. I moltes gràcies a tots els assistents, especialment a les autoritats, representants d’entitats i d’empreses, comerços i serveis.

Al vespre hi ha el correfoc infantil i l’actuació a l’envelat de la Sra. Tomasa. No veig cap de les dues coses perquè em quedo a casa estirada i descansant, esperant que demà estigui al 100%, ja que segurament aquesta fluixesa d’avui sigui causa de la calor i l’estrés. Els companys de govern em comenten que és un èxit i que no hi ha hagut cap incidència tant al correfoc com al concert. Me’n vaig a dormir més tranquil·la!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari