Dilluns 2 d’agost: comissió de comptes, benvinguda i Junta de Govern

Dilluns 2 d’agost: comissió de comptes, benvinguda a una nova empadronada i Junta de Govern

Avui torno a la feina després d’una setmana! Comencem el mes d’agost amb ganes i ganes de Festa Major!

A les deu del matí celebrem la Comissió de comptes dels comptes anuals del 2020. Hi assistim els portaveus dels grups municipals que voten amb vot ponderat, per tant, el Feliu vota pels 6 regidors de Compromís amb la Bisbal, el regidor del PSC vota pels 2 regidors i els regidors d’Units, ARA i ERC voten per ells perquè només són un regidor.
La regidora d’ERC no assisteix a la comissió.
També ens acompanyen tres membres de l’auditoria ciutadana, que van venir a la reunió del dia 12 de juliol. Gràcies per venir Cristina, Hortènsia i Antonio!
Queda aprovat el dictamen de la comissió de comptes del 2020, ara s’ha d’exposar al públic i després aprovar-ho per Ple. Al portal de transparència de l’Ajuntament hi ha tota la documentació penjada, que podeu consultar. Només us deixo uns quants apunts importants, primer de tot conèixer l’evolució del 2015 fins ara.
El 2015 (entrem a govern el juny de 2015) el pressupost era de 3.720.433€, es tenia superàvit pressupostari i no es complia ni la regla de la despesa, ni l’endeutament (teníem el 113,64% i el màxim era el 75%) ni el període mig de pagament (era de 75,54 dies i el màxim era de 30 dies).
El 2016 es compleix, per primera vegada des del 2012, els tres principis establerts pels ajuntaments per tal d’assegurar la seva sostenibilitat financera: regla de la despesa, endeutament (59,21%) i període mig de pagament (21,19 dies).
Els anys 2017, 2018 i 2019 també s’han anat acomplint aquests principis.
Els comptes del 2020 parteixen del pressupost de 4.467.862,53€. A causa de la situació de la Covid, el Consell de Ministres va acordar suspendre el compliment de la regla de despesa. Tot i així, es compleix. Del 2020 tenim superàvit i endeutament del 18,65%.

És molt important la bona gestió i els pressupostos sanejats, per poder fer inversió i una bona gestió dels diners dels contribuents.

A les cinc de la tarda dono la benvinguda a una nova empadronada. A part de la revista, li dono una revista de benvinguda, on s’expliquen tots els serveis, entitats, associacions, …, informació vària del municipi i una ampolla de vi de Cellers Domenys. Benvinguda!

I a les set de la tarda Junta de Govern local. És una Junta que la va convocar la Judith dijous passat, com alcaldessa accidental. Aquesta Junta té trenta-set punts a l’ordre del dia. Aprovem:
– l’acta de la Junta de Govern anterior

– nou altes al servei Punt Verd i una denegació per no ser el titular del rebut d’escombraries la persona que ho demana

– deu liquidacions de plusvàlues

– la memòria de l’escola municipal de música del curs 2020/21
Amb bones notícies per l’increment del nombre d’alumnes, tot i ser un any complicat amb la Covid.

– la liquidació de taxa per la venda d’un nínxol

– no s’admet a tràmit el recurs de reposició interposats pels grups de l’ajuntament PSC, Units i ERC contra l’adjudicació de les obres del poliesportiu municipal
Aprovem no admetre a tràmit el recurs de reposició interposats pels grups de l’ajuntament PSC, Units i ERC contra l’adjudicació de les obres del poliesportiu municipal principalment pels següents motius: el recurs que presenten és per impugnar les bases del concurs públic. I aquestes bases ja estan aprovades definitivament, sense que es puguin impugnar en aquests moments; els regidors del PSC, Units i ERC no acrediten l’interès pel qual volen impugnar i aturar l’adjudicació de les obres de la primera fase del poliesportiu municipal.
D’on ve: l’abril de 2021 els regidors del PSC, Units per la Bisbal i ERC, van presentar un recurs de reposició contra l’acord d’adjudicació de les obres del poliesportiu municipal.
Posteriorment els dos regidors del grup del PSC presenten un contenciós administratiu al Jutjat contra el mateix acord d’adjudicació i, també demanen mesures cautelars per tal que no comencin les obres de rehabilitació del poliesportiu fins que el Jutjat hagi resolt.
Des de l’Ajuntament, durant els mesos de juny i juliol, es van aprovar contractes amb l’advocat Josep Ma Nolla per l’assessorament en el recurs de reposició interposat; per la defensa jurídica de l’Ajuntament en el contenciós i per les mesures cautelars presentades.
El mes de juliol el Jutjat contenciós aprova no accedir a les mesures cautelars sol·licitades pel grups de l’ajuntament del PSC. Això vol dir que podem continuar amb l’adjudicació de les obres.

– el padró fiscal del servei de menjador de la llar d’infants, pel mes de juny, de 732€

– dues liquidacions d’ICIO i taxa per la construcció de tanca d’una parcel·la

– liquidacions d’ICIO per la instal·lació de plaques fotovoltaiques

– liquidació d’ICIO i taxa per la construcció d’un habitatge

– resolució de la concessió del bar del local social de Can Gordei

– conveni amb l’ADF pel 2021
Aprovem el conveni per aquest any per 5.000€. Es signarà en els propers dies

– conveni amb la Societat pel 2021
Un conveni de 12.000€ per les activitats que realitzen durant l’any.

– conveni amb el Ball de Diables de la Bisbal pel 2021
Conveni de 15.000€ pels correfocs de la Festa Major, el castell de foc i material necessari pels diables,

– conveni amb la Colla Castellera de la Bisbal, els Bous, pel 2021
Conveni d’11.500€ per les activitats realitzades durant l’any i per material necessari.

– pagament de factures per un total de 46.258,91€

– despeses menors

Primer dia a l’Ajuntament amb molta feina feta!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari