Dimecres 16 de juny: convocatòria de Ple ordinari i Consell Comarcal

Dimecres 16 de juny: pla estratègic del Consell Comarcal, convocatòria de Ple ordinari i tarda de Ple i Junta de govern al Consell Comarcal

Aquest matí em connecto a la segona sessió del Consell rector del pla estratègic de desenvolupament i ocupació del Baix Penedès, del Consell Comarcal, és una reunió informativa de quasi una hora de durada.

Després vaig signant per la convocatòria del Ple ordinari de dilluns que ve a les 7 de la tarda. L’ordre del dia serà:
1.Aprovació de l’acta del Ple ordinari del 15 de març
2.Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 30 d’abril
3.Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 12 de maig
4.Aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAES)
5.Adhesió al sistema central d’adquisicions de la Generalitat de Catalunya
6.Modificació de Crèdit 1PLE/2021
7.Donar compte de les actuacions de control intern de l’exercici 2020
8.Donar compte de l’informe de morositat anual 2020
9.Donar compte de l’informe de control de les despeses pendents d’aplicar a pressupost 2020
10.Donar compte de l’informe resum de control intern de l’exercici 2020
11.Donar compte de l’informe d’execució del pressupost, del primer trimestre del 2021
12.Donar compte del període mig de pagament del primer trimestre del 2021
13. Donar compte del Pla anual del control financer del 2021
14. Precs i preguntes

Dilluns ja faré les explicacions de les diferents propostes.

A la tarda des de casa, em connecto al Consell Comarcal del Baix Penedès. A les 7 de la tarda tenim Ple amb varis punts, on renuncien uns quants consellers de varis partits per donar pas a nous consellers. Com que estem a la meitat de la legislatura, és habitual. Del nostre grup plega el Jordi de Banyeres i donarà pas a l’Íngrid de Bellvei. Gràcies Jordi per la teva tasca de conseller!
Després del Ple tenim Junta de govern del Consell Comarcal, amb propostes diverses d’ensenyament i serveis.

I un altre dimecres acabat!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari