Dilluns 14 de juny: junta de govern amb convocatòries de subvencions i altres propostes

Dilluns 14 de juny: Junta de govern

Avui al matí reunions diverses i a les 7 de la tarda, Junta de Govern amb 98 punts a l’ordre del dia! Ara feia tres setmanes que no fèiem junta i per això hi ha tantes propostes:

– aprovem l’acta de la Junta anterior

– trenta dos liquidacions de plusvàlues

– aprovació del pla de seguretat i salut de les obres de reforma i ampliació del local social de Can Gordei
Ara només falta que es faci l’acte de replanteig i ja podran començar les obres.

– setze altes al servei Punt Verd

– tres targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat
Dues s’aproven i l’altre es denega per no complir els requisits

– un canvi de titularitat en el rebut d’escombraries

-la venda d’un columbari al cementiri

– quatre liquidacions d’ICIO (Impost de construccions i obres) i taxes per les construccions de piscines

– tres liquidacions d’ICIO per la instal·lació de plaques fotovoltaiques

– una liquidació d’ICIO per la instal·lació d’una fossa sèptica

– vuit liquidacions d’ICIO i taxes per reformes i obres vàries en habitatges i finques

– dos fraccionaments de deutes d’impostos

– baixa d’un comptador social d’aigua

– aprovem la quota pel 2021 a AMTU
aprovem el pagament de la quota de l’any 2021 amb l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) per un import de 481,55€.
L’Ajuntament ens vam adherir a l’AMTU al Ple ordinari del 17 de desembre de 2018.

– nomenem l’enginyer municipal com a responsable del pla de seguretat i salut de la instal·lació de càmeres lectores de matrícules

– convocatòria del xec nadó
La convocatòria per les famílies que el 2020 van tenir un fill o filla o van adoptar. Podran presentar-s’hi quan surti publicat al BOP de Tarragona, ja ho publicarem.

– aprovem les tres convocatòries escolars pel curs 2020/21
Són: pels llibres de l’IES Coster la Torre, pel menjador escolar i el transport escolar de l’escola Ull de Vent. Hem trigat a convocar-les per esperar e temps de publicació, … de la modificació que vam fer. El que vam aprovar fa uns mesos és modificar les bases de subvencions pel menjador escolar per simplificar el procediment, tant per les famílies com per l’Ajuntament.

– el pagament dels xecs nadó de l’any passat

– alliberem la part sobrant de la partida del conveni 2020 amb la Societat

– declarem desert el contracte menor per electrodomèstics i maquinària
Ara es farà un contracte menor després de demanar pressupostos.

– prorroguem el contracte de servei amb l’escola de música Contrapunt
Prorroguem que l’escola Contrapunt gestioni l’escola municipal de música durant un curs més. Aprovem també la proposta educativa pel proper curs.

– devolució d’una liquidació d’ICIO per obres, per haver-se duplicat

– no aprovem tres subvencions per autònoms perquè, no han tornat a presentar la documentació sol·licitada o incomplien el no estar al corrent de pagament en el moment de la sol·licitud

– cinc retirades de vehicles abandonats a la via pública

– fem el sorteig per l’auditoria ciutadana
Tal com vam aprovar al ROM (Reglament d’organització municipal), fem el sorteig on 10 persones formaran part d’aquesta auditoria ciutadana pels comptes municipals del 2020. Els hi explicarem i després poden assistir, sense veu ni vot, a la Comissió especial de comptes. Un exercici més de transparència!

– aprovem despeses menors

– aprovem la devolució de l’aval de les obres del local social de la Miralba

– aprovem factures per 110.923,64€

Moltes propostes resultat de la feina del dia a dia!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari