Dilluns 21 de desembre: Plens extraordinari i ordinari, mesa de negociació amb el personal i sorteig de la campanya Troba la llum del Nadal

Dilluns 21 de desembre: Plens extraordinari i ordinari, mesa de negociació amb el personal municipal, sorteig de la campanya de Nadal i lliurament d’un dels premis

Avui toca Ple ordinari perquè és el tercer dilluns de desembre i així ho tenim aprovat. Però a les 9 del matí celebrem un Ple extraordinari demanat per tres membres de la oposició l’1 de desembre i el vam convocar per això aprofitant que ja teníem un Ple.
És quasi el mateix Ple que van demanar un regidor del PSC, el regidor d’Units i la regidora d’ERC fa un mes, amb la diferència que ara sí que aporten propostes per votar al Ple.
Un Ple amb el següent ordre del dia:

Punt 1: Constitució d’una taula de diàleg formada pels portaveus dels grups municipals del ple amb els representants del Club Segle XX a fi de trobar una solució política
Proposen la «Constitució d’una taula de diàleg formada pels portaveus dels grups municipals del ple amb els representants del Club Segle XX a fi de trobar una solució política.»
En aquest punt votem en contra per dues raons: perquè ja hem dialogat i perquè la seva proposta és anar contra un acord de Ple.
La primera raó: perquè ja hem dialogat. Sempre hem deixat clara la nostra intenció de mantenir el poliesportiu municipal obert tant als representants de Club siglo XX com a la persona que gestiona el bar.
Tant la regidora d’esports, Leo Uceda, com jo mateixa, els hem explicat a cada trobada que les nostres intencions són les de corregir el contracte mal fet (que és responsabilitat de l’Ajuntament, no de l’entitat) i de tornar a licitar el bar, on s’hi poden presentar, i d’oferir-los espais quan les obres de rehabilitació estiguin acabades.
Se’ls va oferir i els hi seguim oferint un despatx per la junta i la resta d’espais per utilitzar-los quan els necessitin com la resta d’entitats, fent una sol·licitud segons el Reglament d’ús d’instal·lacions municipals.
Entenem que una entitat necessita espais per desenvolupar les seves activitats i això és el que els hi oferim. Club siglo XX, com la resta d’entitats del municipi, és una entitat sense ànim de lucre que no disposa d’un local propi i que, com la resta d’entitats i associacions que no tenen un local en propietat, se’ls cedeixen tots els espais que necessiten per organitzar les activitats que ofereixen als seus socis i a la resta de la població.
Segona raó: perquè la seva proposta és anar contra l’acord de Ple de l’agost, on es va declarar nul el contracte entre l’Ajuntament i l’entitat.
No s’aprova la proposta.

Punt 2: Reserva de 20.000 € per a la creació d’unes noves subvencions destinades a les persones autònomes, petites empreses i mutualistes afectats per la situació generada per la Covid-19
Proposen la «Reserva de 20.000 euros del crèdit disponible amb vinculació jurídica, per a la creació d’unes noves subvencions destinades a les persones autònomes, petites empreses i mutualistes de la Bisbal del Penedès afectades per la situació generada per la Covid-19.»
No cal aprovar-ho en un punt, ja que es pot afegir aquesta vinculació a la proposta de convocatòria de subvencions.
Proposem que deixin aquest punt sobre la taula, perquè estem treballant propostes de convocatòries que milloren les que vam aprovar a l’estiu i, per tant, també milloren les que presenteu vosaltres
No volen deixar el punt sobre la taula i, per tant, es passa a votació i no s’aprova la proposta.

Punt 3: Bases reguladores subvencions destinades a les persones autònomes i petites empreses de La Bisbal del Penedès afectades per la situació generada per la Covid-19
Proposen unes «Bases reguladores subvencions destinades a les persones autònomes, mutualistes i petites empreses de la Bisbal del Penedès afectades per la situació generada per la Covid-19.». Amb la finalitat de donar suport a persones autònomes, mutualistes, comerços, establiments de restauració i petites empreses de fins a 10 treballadors/es del municipi que hagin hagut de suspendre la seva activitat econòmica o que hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la situació generada per la Covid-19, i que continuen fent front a les despeses ordinàries derivades del funcionament dels seus negocis. D’un total de 20.000€ .
Són les mateixes bases que les que vam aprovar al Ple de l’11 de maig.
Les úniques diferències són les lògiques canviant 1r trimestre per 2n i 3r trimestre i algun import.
Fins i tot han deixat la Disposició final de la convocatòria aprovada al maig, on diu que el procediment no està suspès en virtut del Reial Decret del 14 de març, de declaració d’estat d’alarma on es van suspendre terminis. Però ara els terminis no estan suspesos, per tant, no té aplicació.
Aquestes bases de maig van ser eficaces en aquell moment, ja que es van atorgar a 14 autònoms/empreses però eren millorables.
Per tots els Ajuntaments i nosaltres també, va ser difícil de redactar unes bases i convocatòries noves sense models i sense poder fer atenció personalitzada, ja que en estat d’alarma teníem les oficines tancades i la resolució de dubtes i atenció es va fer però telefònica i online. Es va trobar a faltar el tu a tu
Estem millorant aquestes bases i convocatòria per fer-les més àgils i eficaces sobretot en el tema de documentació i de comprovació dels requisits
La nostra proposta és aprovar-ho a començaments de febrer i el motiu és clar: per justificar la disminució d’ingressos en el quart trimestre de 2020, és a finals de gener quan es presenten els impostos trimestrals a Hisenda i els autònoms i empreses no els tindran fins a començaments de febrer.
Amb aquesta nova proposta, millorant la que vam aprovar al maig i la que avui proposeu aprovar, millora imports i agilitza el procediment.
També tenim previst una segona convocatòria a la tardor, en cas que sigui necessari.
Però com a govern creiem que no ens hem de basar només en subvencions i així ho fem. I un gran exemple és el programa de dinamització econòmica adreçada a comerços, establiments i serveis que vam acabar dissabte i que combina formació amb campanya comercial.
Els hi proposem que deixin aquest punt sobre la taula, però els convocants del Ple volen passar a votació. I això fa que no s’aprovi la proposta.

Punt 4: Reserva de 40.000€ del crèdit disponible amb vinculació jurídica, per a la creació d’unes noves subvencions a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19
Passo la paraula a la secretària perquè llegeixi la part resolutiva.
Proposen la «Reserva de 40.000 euros del crèdit disponible amb vinculació jurídica, per a la creació d’unes noves subvencions a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.» . El mateix que el punt 2. No s’aprova la proposta.

Punt 5: Bases reguladores subvencions destinades a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi ocasionada per la Covid-19
Proposem unes «Bases reguladores de subvencions destinades a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.». Amb la finalitat d’ajudar a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la situació generada per la Covid-19, per fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua), i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia. Els beneficiaris són les persones i unitats familiars o de convivència que s’hagin vist afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, durant els mesos de setembre i octubre respecte el mes de febrer. e la unitat familiar o de convivència de recursos econòmics suficients per fer front a les despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics (llum i aigua), i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia
L’import total per les subvencions és de 30.000€. Atorgant una quantia individualitzada de la subvenció: 600€ en el cas d’unitat familiar d’1 persona; 900€ en el cas d’unitat familiar de dues persones i de 1.100€ en el cas d’unitat familiar de 3 persones.
Es concedirà una única subvenció per unitat familiar o de convivència.
Són les mateixes bases que les que vam aprovar al Ple de l’11 de maig.
Les diferències són canviar els mesos, ja que s’agafen setembre i octubre en comparació al mes de febrer. També es modifiquen els imports a atorgar a les famílies i es modifica un requisit, el d’empadronament, fent que puguin demanar aquesta subvenció famílies víctimes del terrorisme i violència de gènere que no estiguin empadronats però que acreditin que hi viuen.
També han deixat la Disposició final de la convocatòria aprovada al maig, on diu que el procediment no està suspès en virtud del Reial Decret del 14 de març, de declaració d’estat d’alarma on es van suspendre terminis. Però ara els terminis no estan suspesos, per tant, no té aplicació.
Aquestes bases de maig no van ser eficaces en aquell moment, ja que es van atorgar només a 2 famílies. Com que estàvem en estat d’alarma amb les oficines tancades, només es podien presentar sol·licituds de manera telemàtica, fet que va dificultar que algunes famílies s’hi poguessin presentar. Aquest motiu no afectaria ara.
Vam posar que havien de patir una reducció dels ingressos del mes de març i abril respecte el mes de febrer, però la pràctica ens fa veure que no va ser encertat i ara, si les aprovéssim ens passaria el mateix. Perquè alguns contractes amb empreses dels sectors de la hoteleria, bugaderies industrials i la restauració, són contractes fixes discontinus de manera que estan a l’atur fins a finals de febrer i al març els fan el contracte. Doncs vàries famílies tenien molts més ingressos els mesos de març i abril que el mes de febrer que era l’últim mes d’atur i molt baix. Això ho modifiquem en la proposta que volem aprovar el mes de febrer
Vam posar que havien d’aportar el document d’ERTO de les empreses on especifiqués que el motiu d’ERTO era la Covid. I s’ha demostrat que algunes empreses no van posar aquest document i això ha fet que famílies no fossin beneficiàries. Això tornaria a passar en les bases i convocatòria que proposeu
Com en les subvencions d’autònoms i empreses, va ser difícil de redactar unes bases i convocatòries noves sense models ni referències.
Amb aquesta nova proposta, millorant la que vam aprovar al maig i la que avui proposeu aprovar, millora imports i agilitza el procediment.
També tenim previst una segona convocatòria a la tardor, en cas que sigui necessari.
Els hi proposem deixar aquest punt sobre la taula,però es passa a votació i no s’aprova la proposta.

Un Ple de més de dures hores on no aprovem cap proposta perquè la taula de diàleg ja es va portar a un Ple i vam explicar la nostra postura i, pel què fa a les subvencions, no les votem perquè són millorables.

Al migdia tenim mesa de negociació amb els representants del personal laboral i funcionari. Em reuneixo a la una del migdia amb la secretària municipal i el representant del personal funcionari. El punt bàsic per aprovar abans de final d’any és el calendari laboral pel 2021, la resta és donar compte de Decrets d’alcaldia sobre el personal com és el reconeixement i pagament de triennis al personal laboral que, gràcies a la Relació de Llocs de Treball aprovada l’any passat, s’equiparen al funcionariat amb drets i deures.

Per la tarda seguim amb el sorteig dels dos vals de 100€ de la campanya Troba la llum del Nadal. Juntament amb la Judith, com a regidora de comerç, fem el sorteig a les 5 de la tarda i surten dues persones guanyadores d’entre les quasi quatre-centes targetes dipositades! Són quasi quatre-centes targetes amb cinc segells cadascuna de cinc establiments diferents! Tot un èxit de campanya gràcies als establiments i a la ciutadania!
Les dues guanyadores són la Ma Isabel i la Sònia i les truquem de seguida per donar-los la notícia!
La Ma Isabel ve en una estona a recollir el talonari de 100€, que consta de 20 xecs de 5€ cadascun per gastar als establiments que participen de la campanya. I la Sònia vindrà demà per la tarda. Moltes felicitats a les dues guanyadores!

I el dilluns no s’acaba aquí, ja que a les 7 de la tarda tenim el Ple ordinari, l’últim de l’any. Amb el següent ordre del dia:
Des d’alcaldia proposo un punt per urgència que és l’aprovació del manifest perquè la instal·lació de parcs fotovoltaics estiguin consensuats amb el territori.
D’acord amb els articles 93 i 96 del ROM (Reglament d’Organització Municipal, passem a votar la urgència per incorporar aquest punt a l’ordre del dia, que passaria a ser el punt número 15 de l’ordre del dia. Ho aprovem per unanimitat.

Punt números 1, 2, 3 i 4: Aprovacions de les actes dels Plens: ordinari del 21 de setembre i extraordinaris del 26 d’octubre, 25 de novembre i 4 de desembre
Les actes queden aprovades per unanimitat.

Punt núm.5: Delegació de la recaptació voluntària de la taxa de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions
Revisat el conveni de delegació de la gestió liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos amb BASE (és del 2012), la taxa d’activitats només està delegada en període executiu, no en el període voluntari.
Proposem afegir al conveni amb BASE la taxa d’activitat en voluntària.
Queda aprovada la proposta.

Punt núm.6: Expedient Reconeixement extrajudicial de crèdits amb l’aprovació de factures del servei de transport comarcal
A l’entrar a govern el 2015, vam trobar sota la taula deutes amb diferents administracions i diversos proveïdors per un total de 297.397,68€.
Deutes pendents juny 2015: 33.306,12€ del CCBP (transport escolar del curs 2012/13. Ja està pagat); 18.561,54€ del transport comarcal; 59.313,56€ d’Aqualia (manteniment de la Depuradora de l’Esplai i millores a la xarxa. Ja està pagat ); Factures pendents de pagar del 2014 i 2015 per un total de 186.216,46€ (Ja està pagat)
Durant la legislatura anterior vam liquidar tots els deutes però ens va quedar per liquidar el deute amb el transport comarcal del 2011 al 2015 i una factura de 2016 i avui aprovem el reconeixement de crèdits per 10.695,38€.

Punt núm.7 Modificació de crèdit 3PLE/2020 en la modalitat de suplement de crèdit
Proposem aprovar una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb el romanent de tresoreria per 293.741,07€:
Utilitzem 293.741,07€ del romanent de tresoreria per a despeses generals per:
72.158,92€ per pagar premi cobrament pendent d’aplicar a finals del 2020, que són les despeses de BASE-ingressos per la gestió dels cobraments d’impostos i taxes
221.582,15€ al projecte fase 1 de rehabilitació del poliesportiu municipal
Queda aprovada la modificació de crèdit 3PLE/2020

Punt núm.8 Modificació de crèdit 4PLE/2020 en la modalitat de suplement de crèdit per a l’aplicació del superàvit pressupostari per amortitzar deute
Aquesta modificació de crèdit és pel compliment de la llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera: en cas de superàvit, es destinarà una part d’aquest superàvit a reduir deute.
Destinem 469.700,84€ del romanent de tresoreria a amortitzar préstecs: 108.047,22€ d’un préstec de proveïdors (del 2009) i 361.653,62€ a préstecs d’entitats bancàries (del 2009)
Queda aprovada la modificació de crèdit 4PLE/2020

Punt número 9 Expedient Moció per una tornada segura a l’escola, presentada pel grup municipal del PSC
És una proposta presentada pel grup municipal del PSC a finals de setembre i en aquest moment el retiren de l’ordre del dia.

Punt 10 Donar compte del període mig de pagament del 3r trimestre de 2020
Donem compte que el període mig de pagament del 3r trimestre del 2020 és de 25,54 dies, complint l’objectiu que sigui inferior a 30 dies.
El 21 d’octubre vam enviar aquesta informació, amb la documentació requerida, al Ministeri d’Hisenda.

Punt 11 Donar compte de l’execució del pressupost 2020 corresponent al 3r trimestre
Donem compte que el 29 d’octubre es va enviar al Ministeri d’Hisenda, la informació relativa a l’execució del 3r trimestre del pressupost 2020.

Punt 12 Donar compte del pla anual de control financer del 2019
Donem compte de l’informe resum anual del control intern del 2019.

Punt 13 Donar compte dels Decrets d’alcaldia
Donem compte dels Decrets d’alcaldia signants entre el Ple ordinari de setembre i la convocatòria d’aquest Ple.

Punt 14 Donar compte de les actes de Junta de Govern local
Donem compte de les actes de la Junta de Govern de setembre, octubre i novembre.

Punt 15 Manifest perquè la instal·lació de parcs fotovoltaics estiguin consensuats amb el territori
A mitjans de novembre van entrar a l’Ajuntament, des de la Generalitat, dos avantprojectes de dos parcs solars fotovoltaics perquè informéssim. Des del primer moment en què en vam tenir coneixement, ens vam posar en contacte els 4 alcaldes dels municipis afectats i vam estar d’acord des de l’inici en què l’energia fotovoltaica és clau però que ha d’estar consensuada en el territori.
Els informes dels tècnics urbanístics municipals són desfavorables a la consulta prèvia sobre la viabilitat dels dos projectes d’instal·lació de plantes solars fotovoltaiques. El dijous 17 de desembre, enviem aquests informes desfavorables a l’oficina territorial d’acció i avaluació ambiental, dels serveis territorials a Tarragona del Departament de territori i sostenibilitat.
La setmana passada, al Consell d’alcaldes, aprovem un manifest com a comarca que és el mateix que ara porto al Ple, i que és el següent:

Manifest perquè la instal·lació de parcs fotovoltaics estiguin consensuats amb el territori
El dia 19 de novembre de 2020 arriba als Ajuntaments de La Bisbal del Penedès, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i Banyeres del Penedès, dues consultes de viabilitat per dues instal·lacions fotovoltaiques:
•La ISF Castellet: afecta als municipis de St Jaume, Llorenç, La Bisbal del Penedès i Banyeres. Destí final l’Arboç.
•El projecte tècnic de les Planes de la Bisbal del Penedès: afecta al municipi de la Bisbal del Penedès.
En el quals s’informa que la ponència d’energies renovables s’ha de pronunciar sobre la viabilitat de l’emplaçament del projecte i també sobre l’amplitud i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental que ha sol•licitat el promotor. Es dóna 30 dies per fer les al•legacions oportunes.
La primera notícia en els quatre Ajuntaments afectats de l’existència d’aquesta proposta, és quan es rep la notificació.
La proposta del projecte tècnic de la planta solar fotovoltaica ISF Castellet és de la de generar energia elèctrica que es connectaria amb la subestació SET Castellet II. S’instal•larien 92.583 mòduls per tenir una potència total de 45MWn i 50MWins de potència pic. Ocupant una superfície total de 78,10 hectàrees entre els quatre municipis, tot en terrenys agrícoles.
La proposta del projecte tècnic de planta solar fotovoltaica “Les Planes”, de 5.928 kWp, 11.400 panells, ocuparia una superfícies aproximadament 9,3 hectàrees, tot en terrenys agrícoles.
Els Ajuntaments afectats: Banyeres del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès i la Bisbal del Penedès, presentaran al·legacions per aturar els dos projectes de plantes fotovoltaiques repartits en quatre municipis i tots en terrenys agrícoles.
Així mateix, tant el Consell Comarcal del Baix Penedès com el Consell d’alcaldes volem presentar un posició comuna enfront a aquests dos projectes que afecten la nostra comarca i per aquest motiu,
Manifestem que:
PRIMER. Vetllem perquè el futur de la nostra comarca segueixi lligat als valors paisatgístics, naturals i culturals que donen identitat a la nostra terra i a la seva gent. Cal preservar aquesta riquesa paisatgística, natural i cultural i fer-la compatible amb la indústria.
SEGON. Estem convençuts de la necessitat d’un canvi de paradigma energètic, que aposti per l’energia sostenible a nivell econòmic, social i mediambiental.
El model ha de passar per energies netes, de proximitat i autosuficiència que comportin un impacte positiu pel territori i el seu entorn. L’energia néta i sostenible no pot justificar l’agressió mediambiental, paisatgística i patrimonial de la nostra comarca.
TERCER. Cal integrar l’energia sostenible en els polígons industrials existents a la comarca i en els seus creixements, potenciant la instal·lació de plaques fotovoltaiques en els sostres de les indústries.
QUART. Cal integrar l’energia sostenible en els polígons industrials existents a la comarca instal·lant parcs fotovoltaics en sòl industrial, en polígons que fa anys que tenen parcel·les buides.
CINQUÈ. Posem de manifest que la utilització de sòl agrícola per a la instal·lació de plantes d’energia fotovoltaica posa en risc el futur de l’agricultura, enoturisme i el paisatge del Penedès.
SISÈ. Posem de manifest que aquest projecte no aporta llocs de treball a la comarca.
Per tot això, diem:
SÍ a l’energia sostenible, a les instal·lacions d’autoconsum a les indústries i a la instal·lació de parcs fotovoltaics a parcel·les industrials.
NO a la proposta de planta fotovoltaica en terrenys agrícoles en ús, perjudicant la nostra comarca i el seu entorn social, econòmic, natural i paisatgístic.
Aprovem el manifest per unanimitat.

Precs i preguntes
Donar resposta als precs i preguntes formulats al Ple ordinari de setembre i després anoto les que fan per respondre al Ple ordinari de març.

Un dilluns amb molta feina!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari