Divendres 14 de desembre: Ple extraordinari, Torre de Guaita i carta de SSMM els Reis d’Orient

Divendres 4 de desembre: Ple extraordinari, nou número de la revista Torre de guaita i carta de SSMM els Reis d’Orient!

A les 8 del matí celebrem el Ple extraordinari, on el primer punt és el que he comentat en la publicació anterior i que pots recuperar aquí. Però al Ple hi ha ha tres punts més:

Punt 2: aprovació del Calendari Fiscal 2021

Concepte                                                            Període pagament
Taxa conservació cementiri                               31/01/2021 – 31/03/2021
Taxa escombraries (1r rebut)                             31/03/2021 – 31/05/2021
Impost vehicles tracció mecànica1                    31/03/2021 – 31/05/2021
IBI urbana (1r rebut)                                         30/04/2021 – 30/06/2021
IBI característiques especials1                          30/04/2021 – 30/06/2021
IBI rústica                                                          30/06/2021 – 31/08/2021
Taxa ocupació domini públic                            30/06/2021 – 31/08/2021
IAE                                                                    30/07/2021 – 30/09/2021
Taxa escombraries(2n rebut)                             30/07/2021 – 30/09/2021
IBI urbana(2n rebut)                                          27/08/2021 – 29/10/2021

S’aprova pels nostres 6 vots i amb les abstencions de la oposició (el regidor d’Units marxa mentre feia l’explicació del pressupost que és el primer punt i, per tant, no vota cap punt)

Punt 3: Plans Estratègics de Subvencions pel 2021
Proposem aprovar el Pla estratègic de subvencions per al 2020 amb un total de 177.750€ (170.550€ el 2020), per concedir subvencions a favor de persones o entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o d’interès local. Les subvencions, per al 2021, es divideixen en set àrees:

PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS: 5.000€. Conveni amb l’ADF Clot de Bou

AJUDES ASSISTÈNCIA SOCIAL: 30.000€
* Famílies vulnerables: 10.000€
Ajudes econòmiques d’urgència social per atendre necessitats puntuals i bàsiques de subsistència de persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social. És concessió directa, prèvia valoració de Serveis socials.
* Subvencions a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19: 20.000€
És de nova creació pel 2021. Partida ampliable per finals d’any, amb el romanent de tresoreria, en cas que sigui necessari. Són subvencions a persones i unitats familiars o de convivència afectades per la situació generada per la Covid-19, amb la finalitat d’ajudar-les a fer front a les despeses derivades del lloguer o de la hipoteca de l’habitatge habitual, dels subministraments bàsics, i de l’adquisició de productes d’alimentació i farmàcia.
* Ajudes al foment de l’ocupació: 20.000€
Subvencions a persones treballadores autònomes i empreses afectades per la situació generada per la Covid-19. És de nova creació pel 2021. Partida ampliable per finals d’any, amb el romanent de tresoreria, en cas que sigui necessari .Són subvencions a les persones treballadores autònomes i a les empreses amb seu al municipi que s’hagin vist afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ENSENYAMENT: 50.500€
* Subvenció a l’escola Ull de Vent: 14.500€
Subvenció nominativa a l’escola Ull de Vent de la Bisbal del Penedès per al curs 2020/21, pel material escolar.
* Subvenció a l’AMPA de l’escola Ull de Vent: 17.000€
Subvenció per a l’adquisició dels llibres de text de primària.
* Subvencions per a l’adquisició dels llibres de text de secundària: 10.000€
Subvencions en matèria d’ensenyament per a l’adquisició dels llibres de text de l’institut Coster de la Torre.
* Subvencions al transport escolar del CCBP: 4.000€
Subvencions al servei de transport escolar intramunicipal que presta el Consell Comarcal del Baix Penedès.
* Subvencions per al servei de menjador escolar: 15.000€
Subvencions en matèria d’ensenyament per al servei de menjador de l’escola Ull de Vent.

SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ CULTURAL: 44.250€
* Premis del concurs literari de Sant Jordi 2021: 750€
* Subvencions en matèria de cultura: 5.000€
Subvencions a entitats culturals i associacions de veïns del municipi destinades al finançament de les activitats que organitzin i de les despeses ordinàries que suportin durant l’exercici 2021.
* Subvenció a la Societat: 12.000€
Subvenció nominativa a la Societat per a la realització de les activitats previstes per a l’any 2021.
* Subvenció al Ball de Diables de la Bisbal: 15.000€
Subvenció nominativa al Ball de Diables de la Bisbal per a la realització de les activitats previstes per a l’any 2021, inclòs la festa del 15è aniversari.
* Subvenció a la Colla Castellera de la Bisbal, Els Bous: 11.500€
Subvenció nominativa a la Colla Castellera de la Bisbal per a la realització de les activitats previstes per a l’any 2021.

SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ ESPORTIVA: 25.000€
*Subvencions a esportistes individuals: 2.000€
Subvencions a persones que realitzin activitats esportives i participin en competicions o esdeveniments esportius.
*Subvenció a la Joventut Bisbalenca, CF: 23.000€
Subvenció nominativa a la Joventut Bisbalenca, CF per a la realització de les activitats esportives previstes pel 2021.

SUBVENCIONS A LA NATALITAT I ADOPCIÓ: 3.000€
* Xec Nadó: subvencions a les famílies que han tingut o adoptat un/a fill/a durant l’any 2020 consistents en un ajut de caràcter econòmic, d’import 100€, en 10 vals de compra de 10€ cadascun, per ser gastats en els comerços adherits a la campanya.

Els plans estratègics de subvencions es basen en l’article 8 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, de 17 de novembre, on es disposa que les administracions que estableixin subvencions han de concretar en un Pla estratègic de subvencions els objectius i els efectes que es pretenen amb cadascuna de les subvencions, els costos previsibles, les fonts de finançament i el fet que sempre es compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària. El Pla detalla, per cada subvenció, el cost previsible, la modalitat de concessió, la descripció, els objectius, els destinataris i l’aplicació pressupostària.

S’aprova la proposta pels nostres 6 vots, el vot en contra de la regidora d’ARA la Bisbal i l’abstenció dels 2 regidors del PSC i la regidora d’ERC

Punt 4: Esmena de l’error material detectat en la modificació de crèdit núm. 2PLE/2020 en la modalitat de crèdits extraordinaris
Al Ple ordinari del 21 de setembre vam aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 2PLE/2020 del pressupost vigent, en la modalitat de crèdits extraordinaris finançats mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions de
l pressupost vigent no compromeses, el qual va quedar definitivament aprovat, atès que durant el termini d’exposició al públic no es van presentar al·legacions.
Hi ha un error material, que no afecta als imports totals.
S’aprova la proposta per unanimitat

Surto molt satisfeta de les propostes aprovades que permeten seguir donant suport a les entitats del municipi, tot i el vot en contra i les abstencions de la oposició.

Avui comencem a repartir un nou número de la revista municipal Torre de guaita, l’última d’aquest 2020. Llegiu-la!
I amb la revista es reparteix també una carta explicant com serà la nit de Reis del 2021. Serà diferent però amb la mateixa il·lusió de cada any!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari