Dilluns 23 de novembre: reunió, benvinguda i Junta de govern

Dilluns 23 de novembre: reunió de l’ABS, benvinguda de nova empadronada i Junta de govern local

Avui a les 9 del matí fem la reunió telemàtica amb l’ABS del Vendrell, amb Xarxa Santa Tecla, regidora del Vendrell, alcalde d’Albinyana, alcalde de Bellvei i jo mateixa. Ja vam quedar a finals de setembre i avui també repassem la situació als municipis i la gestió des dels consultoris. Són reunions molt importants pel funcionament i seguiment als consultoris d’aquests municipis i al nostre CAP de referència.
Tornem a fixar reunió pel mes de gener.

A les 11 del matí dono la benvinguda a una nova empadronada i a les 7 de la tarda tenim Junta de Govern local. Una Junta de govern amb vint-i-set punts a l’ordre del dia:

– aprovem l’acta de la junta anterior

– Adjudicació provisional de les obres d’enderroc de la fassina
Aprovem la classificació de les empreses segons la puntuació obtinguda als plecs de clàusules establerts a la licitació i requerim a l’empresa que ha obtingut més puntuació perquè presenti la documentació i constitueixi la garantia definitiva.
Una vegada ho hagi presentat, s’adjudicarà l’obra d’enderroc a aquesta empresa per 56.745,72€ (IVA inclòs).
A la Junta de Govern del 17 d’agost va aprovar la licitació de les obres d’enderroc de les edificacions de la fassina entre mitgeres i en cantonada, al carrer Barcelona, excepte la torre de la fassina. Aquestes obres es liciten per 77.690,37€ (IVA inclòs) i el termini d’execució és de dos mesos. El termini per presentar proposicions va ser del 19 d’agost al 14 de setembre.
Durant el termini es van presentar 17 empreses i la mesa de contractació ha valorat cadascuna de les propostes segons el plec de clàusules.

– devolució parcial del rebut del mes de març de la llar d’infants municipal

– Adhesió al Pla agrupat de formació promogut per l’ACM
Aprovem adherir-nos al Pla Agrupat pel 2021, integrat per l’ACM i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dins el marc de AFEDAP (Acord de Formació pel treball de les Administracions Públiques) amb la col·laboració dels consells comarcals de la demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT)
Tal i com s’ha indicat per part d’alcaldia en diverses meses de negociació amb els representants dels treballadors, la formació del personal municipal és molt important. Així mateix, amb l’objectiu de modernització, eficàcia i millora de la productivitat dels empleats públics i de les institucions en el seu conjunt, com també amb l’objectiu de desenvolupament personal i de la carrera professional, creiem prioritari adherir-nos al Pla agrupat perquè els treballadors i treballadores municipals puguin realitzar formació adequada al seus llocs de treball i en visió de la seva carrera professional dins l’Ajuntament.

– legalització d’un habitatge

– desistiment de tres llicències urbanístiques, per part dels sol·licitants

– aprovar el padró del menjador escolar de la llar d’infants del mes de març

– no atorgar tres targetes de punt verd, per no ser titulars dels rebuts d’escombraries

– atorgar vuit targetes del servei punt verd

– S’aprova el conveni entre l’Ajuntament i l’AMPA de l’escola Ull de Vent per la sociabilització dels llibres, pel curs 2020/21
Aquest conveni de l’AMPA amb l’Ajuntament, suposa un pas més en la socialització dels llibres escolars de l’Escola Ull de Vent perquè les famílies no hagin d’avançar els diners dels llibres ni haver de complir els requisits d’unes bases per sol·licitar una subvenció. Amb aquest nou conveni, els llibres els adquireix directament a l’AMPA i els distribueix entre les famílies. Posteriorment l’Ajuntament, a través del conveni, fa arribar els diners dels llibres a l’AMPA. Perquè les famílies puguin optar als llibres de forma gratuïta només cal que els alumnes estiguin empadronats al municipi i que les famílies formin part de l’AMPA. L’entitat també s’encarregarà de revisar els llibres i de la reutilització d’aquests.
La finalitat de l’Ajuntament en aquest conveni és afavorir la socialització dels llibres de text per disminuir la despesa derivada de l’adquisició dels llibres de text de les famílies; facilitar l’accés als llibres de text a tot l’alumnat; reduir els residus, atès l’aprofitament dels llibres de text i fomentar el respecte pel que fa al material escolar.
El mes d’octubre es va aprovar per Ple, una modificació de crèdit per dotar de 16.700€ la nova partida per aquest conveni, pel material educatiu (fitxes) dels cursos P3, P4 i P5 i pels llibres de text dels cursos de 1r a 6è de primària.
El pagament d’aquesta subvenció seran de 12.000€ amb la signatura del conveni i 4.700€ amb la justificació de la subvenció (abans del 31 de gener de 2021).

– atorgar una llicència urbanística

– proposta de despeses menors

– aprovació de factures per un total de 31.659,46€

– aprovar pagaments de factures per un total de 67.818,43€

– aixecament de la suspensió del contracte de consergeria del camp de futbol, ja que a partir d’avui ja tornen a estar en actiu les activitats al camp de futbol municipal

I a quarts de 9 del vespre, ja sóc a casa!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari