Dimecres 10 de juny: convocatòria de Ple ordinari i Consell Comarcal

Dimecres 10 de juny, confinament: convocatòria de Ple ordinari, Junta de govern del Consell Comarcal i Consell d’alcaldies

Dilluns que ve toca Ple ordinari i, per tant, avui l’hem de convocar. Serà un Ple telemàtic i des que el convoquem aquest migdia, que els regidors i regidores ja poden consultar tota la documentació .
L’ordre del dia serà el següent:
PART RESOLUTIVA

Punt 1. Proposta d’aprovació de l’acta del Ple ordinari del 16/03/2020

Punt 2. Proposta d’aprovació de l’acta del Ple extraordinari de l’11/05/2020

Punt 3. Modificació del calendari fiscal 2020

Punt 4. Moció d’Alcaldia sobre el Manifest d’Alcaldes i Alcaldesses del Baix Penedès per a una estratègia comuna per tal d’impulsar socioeconòmicament la comarca

Punt 5. Moció d’Alcaldia per a unes escoles i una educació amb seguretat al Baix Penedès

PART DE CONTROL

Punt 6. Donar compte de la Resolució de la Comissió de preus de Catalunya sobre la modificació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua

Punt 7. Donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019

Puny 8. Donar compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació de les regles fiscals de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019

Punt 9. Donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació del pla pressupostari a mig termini

Punt 10. Donar compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació de les regles fiscals de la modificació de crèdit 1ALC/2020 en la modalitat de generació de crèdits per ingressos

Punt 11. Donar compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació de les regles fiscals de la modificació de crèdit 2ALC/2020 en la modalitat d’incorporació de romanents de crèdit

Punt 12. Donar compte de l’execució del pressupost del primer trimestre de 2020

Punt 13. Donar compte del període mitjà de pagament del primer trimestre de 2020

Punt 14. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

Punt 15. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

Punt 16. Informe d’Alcaldia

Punt 17. Precs i preguntes

Per la tarda, com bona part dels dimecres, està dedicat al Consell Comarcal.
Primer, a les 6 de la tarda, Junta de govern del Consell amb varis temes a tractar. Destaco l’assistència del Jaume Domingo, com a president dels Consells Esportius de Catalunya, que ens ha donat informació important sobre la pràctica d’esports sobretot per nens i joves, i hem parlat també de com preveiem que serà a partir del setembre. Gràcies Jaume!
Després, a les 7 de la tarda, fem Consell d’alcaldies amb varis temes també, aprofitant per parlar d’aspectes molt importants com la ocupació a la comarca.

I seguim!

Si t’ha interessat o t’ha agradat, comparteix aquesta entrada. Gràcies per llegir-me!

Share

Deixa un comentari